Esben Lunde Larsen: Historisk stor udlægning af urørt skov giver naturen førsteprioritet

Redaktionen 22-01-2018 11:46:55
Der er tale om godt 13.300 hektar fordelt på 45 skove rundt omkring i Danmark, der som en del af en historisk stor udlægning står til at blive forvandlet til enten urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Arealet svarer til to gange Samsø eller fire gange Gribskov.
Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggør i dag, hvor danskerne fremover får mere urørt skov og anden biodiversitetsskov. Samlet set får naturen førsteprioritet i et område, der svarer til fire gange Gribskov.

Godt 13.300 hektar fordelt på 45 skove rundt omkring i Danmark vil som en del af en historisk stor udlægning blive forvandlet til enten urørt skov eller anden biodiversitetsskov.

Regeringen og Dansk Folkeparti har nu peget på de konkrete skove og områder, hvor naturen vil få førsteprioritet. Her kommer produktionen af træ til at fylde væsentligt mindre end i dag, og nogle skove tages med tiden helt ud af drift. Det er blandt andet i Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage.

Udlægningen af urørt skov og anden biodiversitetsskov sker som en del af Aftalen om Naturpakken, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2016. Udpegningerne bygger blandt andet på analyser fra forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet. 

Over 13.300 hektar skov udlægges

- I dag sætter vi gang i en historisk stor indsats for danske skove. Regeringen har lovet, at en femtedel af statsskovene skal være biodiversitetsskov - det leverer vi på i dag. Udpegningerne hviler på et solidt, fagligt grundlag fra en række af Danmarks førende forskere. Jeg vil gerne takke for, at de har stillet deres viden til rådighed og leveret et godt udgangspunkt for vores politiske arbejde, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Samlet set udlægges der over 13.300 hektar urørt skov eller anden biodiversitetsskov, hvor der tages særlige hensyn til dyre- og planteliv. De godt 13.300 hektar skov dækker over 6.700 hektar urørt løvskov, godt 3.300 hektar urørt nåletræsplantage og godt 3.300 hektar anden biodiversitetsskov. Dermed får naturen nu hovedfokus i 20 procent af de statslige skovområder inklusiv eksisterende urørt skov. Det svarer til to gange Samsø eller fire gange Gribskov.

Vildere naturoplevelser

I de urørte skove vil der fortsat være plads til friluftsaktiviteter, så danskerne får muligheder for at gå på opdagelse i de urørte skove. Der kan også sættes græssende dyr ud for at skabe mere dynamik i skovene.

Miljøordfører Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti siger:

- Mere urørt skov vil give flere og vildere naturoplevelser til danskerne. Dansk Folkeparti ønsker en natur, hvor det vrimler med liv og masser af forskellige arter uden, at vores fælles skove bliver lukket land for danskerne.

Mindre skovdrift i statens skove

Områderne bliver lagt urørt over en periode på ti år for løvskovene og 50 år for nåletræsplantagerne. I den periode bliver der fældet udvalgte træer. Det vil skabe mere lys og variation i skovene og er samtidig med til at finansiere udlægningen. De træer, der er mest værd for biodiversiteten, bliver ikke fældet.

Miljøordfører Carsten Bach fra Liberal Alliance siger:

- Liberal Alliance har længe arbejdet for, at 20 procent af statsskovene har biodiversitet som hovedformål. Med den kommende indsats stopper vi den kommercielle skovdrift i en langt større del af statens skove end tidligere, så vi kan forbedre mulighederne for biodiversiteten. I vores øjne er det vigtigt at give naturen plads i statens skove.

Større skovområder og enkelte mindre

Aftaleparterne har lagt vægt på, at der bliver udpeget hele skove eller dele af større skovområder som urørt skov. Størstedelen er udpeget i større sammenhængende områder, men der er også udlagt enkelte mindre skove med kendte forekomster af truede arter.

 Miljøordfører Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti siger:

- Store sammenhængende skove vil gavne sjældne og truede arter mere på lang sigt, og gevinsterne for biodiversiteten vil vokse sig større i takt med, at årene går, og skovene ændrer karakter. Vi kommer næppe selv til at opleve de fulde effekter af den urørte skov, men generationerne efter os vil takke os for, at vi har sikret, at skovene kunne udvikle sig i en vildere retning.

Milepæl for naturen

I forbindelse med udpegningen har forskere givet værdifuldt input til hvilke skove og skovområder, der har et højt biodiversitetspotentiale.

Naturordfører Anni Matthiesen fra Venstre siger:

- Urørt skov er en rigtig fornuftig tilgang til at få meget natur for pengene. Det har vi længe hørt fra forskere, og det er en milepæl for naturen, at vi nu kan pege på de skove, hvor naturen nu får lov at komme først. Her er der i forvejen naturværdier, som vi nu kan bygge videre på.

Udpegningerne bliver sendt i høring den 2. februar 2018. Høringen vil vare otte uger, og materialet vil kunne findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Udpegningerne er en indsats i Aftalen om Naturpakken. Der er i årene 2016-2019 afsat i alt 87,9 mio. kr. til indsatser vedrørende biodiversitetsskov. Heri indgår også midler til biodiversitetsskov på private arealer. Det følger også af aftalen, at der herefter varigt skal bruges op til 23,1 mio. kr. årligt.

Miljø- og fødevareministeren har i 2017 herudover tilført ti millioner kroner ekstra til tilskud til urørt skov på private arealer.

 • Sidste år med store tilskudspuljer

  Projektkoordinator Ellen Friche Nielsen opfordrer landmænd til at ansøge om tilskud nu, hvis man har byggeplaner. 2018 bliver nemlig sidste år med store landdistriktspuljer.

 • Traktorklub køber jord for at bevare det årlige sommertræf

  Motor- og traktorklubben Jylland vil købe jorden i Kongensbro mellem Silkeborg og Bjerringbro, som hvert år danner rammen om deres sommertræf. Ind til videre har 300 mennesker spyttet penge i ideen og indsamlet 720.000 kroner for at bevare det årlige sommertræf.

 • Optræk til optur i afgrødepriserne?

  Foråret nærmer sig og det har fået køberne på afgrødemarkedet frem i lyset. Det fremgår af aktiviteten på eksportmarkedet, hvor efterspørgslen efter hvede, majs og soja overrasker. Derfor er der grund til at tro på lidt stigende afgrødepriser frem mod høst.

 • Bæredygtigt Landbrug blæser til kamp mod udkast til nye KO-regler

  Bæredygtigt Landbrug opfordrer sine medlemmer til at indsende høringssvar til Landbrugsstyrelsen, der er ved at ændre reglerne for krydsoverensstemmelse (KO). Reglerne risikerer at få store konsekvenser, mener foreningen, da der kan komme KO på §3-arealer.

 • Mest brændstofeffektive firecylindrede traktor

  Case IH kan – efter en test hos tyske DLG – nu kalde sin Maxxum 145 Multicontroller traktor for den mest brændstoføkonomiske firecylindrede traktor.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.