Spot på kommende EU-landbrugsreform

Per Jørgensen 06-03-2018 08:53:19
- Vi vil to ting med konferencen, siger LHN’s formand Jørgen Popp Petersen. - Vi vil gerne debattere bl.a. den kommende landbrugsreform med EU kommissæren og de øvrige indbudte indlægsholdere og dagen skal gøre os klogere på EU og dets betydning for os som landmænd og borgere.
LHN og Bauernverband Schleswig-Holstein afholder i samarbejde med EU Kommissionen tirs-dag den 20. marts konferencen »Udfordringer for EU og dets landmænd – Brexit, finansiering og landbrugsreform«. Der sættes bl.a. spot på den kommende EU landbrugsreform og der er mu-lighed for direkte debat i en borgerdialog med bl.a. EU Kommissær Phil Hogan.

- Vi vil to ting med konferencen, siger LHN’s formand Jørgen Popp Petersen. - Vi vil gerne debattere bl.a. den kommende landbrugsreform med EU kommissæren og de øvrige indbudte indlægsholdere og dagen skal gøre os klogere på EU og dets betydning for os som landmænd og borgere.

- Generelt er de danske og tyske landmænd positivt stemt overfor EU og denne pro-holdning skal vi gøre alt for at bevare og styrke i et Europa, som bliver stadig mere EU-skeptisk og nationalt orienteret, således LHN formanden.

- At konferencen er et tysk-dansk samarbejde gør, at vi kan sætte fokus på, at der blandt de helt almindelige landmænd ikke er de store nationale forskelle i synet på den europæiske landbrugspolitik, men at der på det politiske niveau er stor forskel på, hvordan de fælles EU-krav og –retningslinjer implementeres i de enkelte lande, siger Popp Petersen. – Phil Hogan foreslår at lægge flere beslutninger tilbage i de enkelte lande – tættere på borgeren. Dette nærhedsprincip er som udgangspunkt godt, men vi har desværre i Danmark gang på gang set en overimplementering af rammer og regler for landbruget til skade for de danske landmænd og vores konkurrenceevne, og den besked skal Hogan have med tilbage til Bruxelles, fastslår Jørgen Popp.

- Vi er stolte og taknemmelige over, at en række betydende personer og beslutningstagere har valgt at takke ja til at deltage i Tønder. Vi glæder os til at byde velkommen til EU-kommissær Phil Hogan, minister Robert Habeck, Copa præsident Joachim Rukwied, L&F formand Martin Merrild og Venstres Erling Bonnesen, som alle er en del af eftermiddagens program. Formiddagen byder på introduktion og baggrundsviden til temaet i form af indlæg fra en række tyske og danske eksperter på området, siger Popp Petersen.

- Vi håber at rigtigt mange -først og fremmest landmænd – udnytter deres mulighed for medindflydelse og for at blive klogere på noget, som betyder rigtigt meget for deres erhverv, deres hverdag og liv. Sproget er ingen hindring, da vores simultantolke oversætter det hele og alle er velkomne, men det er nødvendigt at tilmelde sig til LHN, slutter Jørgen Popp Petersen.

 • Landmand blev kendt radiostemme

  En tilfældighed gjorde, at Peter Nielsen fra Vesthimmerland blev radiokanalen P4’s »gennemsnitsdansker«.

 • Husk bag-landet, Mette

 • Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

  Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.

 • BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

  Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.

 • Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

  Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.

 • Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

  I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.

 • De globale fødevarepriser falder

  Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder

 • Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

  Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.

 • Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

  Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.

 • Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

  Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.