bannerPos

Dyrskue afprøver teltstald

De gamle staldbygninger på dyrskuepladsen i Aabenraa er efter mange års brug, og slid fra vind og vejr, nu i så dårlig stand. Alle 14 bygninger rives ned inden dette års sønderjyske fællesdyrskue, hvor arrangørerne i stedet vil afprøve nye lejede teltstalde. Foto: Anita Osk Fastrup

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
11-04-2019 07:05
Arrangørerne af Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa vil i år tilbyde dyrene læ og ly på en helt ny måde i form af teltstald

Det Sønderjyske Fællesdyrskue i Aabenraa, har i mange år ønsket at opgradere staldbygningerne på Dyrskuepladsen, da de er i meget dårlig stand. I år afprøves en ny løsning i form af en teltstald.

Inden dette års dyrskue rives alle de 14 staldbygninger på dyrskuepladsen ned. I stedet for staldbygningerne stilles der et telt op til malkekøerne, og et par telte op, som bruges til ponyer og heste i bokse, samt får og geder.

- Vi ser frem til, at afprøve teltstalden til dette års dyrskue. Efter dyrskuet evalueres løsningen og hvis det har fungeret godt, arbejder vi videre med denne løsning til dyrskue de næste mange år, oplyser Jørgen Popp Petersen, formand for dyrskuet i Aabenraa.

Det Sønderjyske Fællesdyrskue finder sted den 24. og 25. maj på dyrskuepladsen i Aabenraa.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Nordisk tang skal testes i danske besætninger

Udenlandske forsøg har tidligere vist, at tang kan hæmme metanproduktionen i køernes vom. Nu skal der dyrkes tang herhjemme, som skal forarbejdes og i sidste ende tilsættes kvægfoderet i danske besætninger.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Så på efterafgrøder som en del af klimaløsningen

Herning-Ikast Landboforening og Sagro inviterede til dialog om løsninger, da to lokale folketingspolitikere fra partiet Venstre, lagde vejen forbi.

Samsø vil vise den cirkulære vej

På Samsø er man langt med den cirkulære økonomi i samspillet mellem fødevareproduktion og forbrug – men der er stadig et stykke vej til mål, indrømmer Knud Tybirk, der er projektleder for Biosamfund Samsø.

Insekter som foder og fødevarer

Det kan blive insekter og larver, der kan blive en af fremtidens løsninger på en mere bæredygtig og klimavenlig fødevare-udfordring. Hos Teknologisk Institut arbejder man intenst med insekter til både foder og fødevarer.

Cirkulær økonomi på globalt plan

Den cirkulære økonomi er vejen frem, hvis kloden skal i balance globalt – og Danmark er med helt fremme, fastslog Claus Stig Pedersen, der er direktør for bæredygtighed og Public Affairs i den danske virksomhed Novozymes, og som var blandt indlægsholderne ved Frejs Fødevarekonference.

Bæredygtige fødevarer og madaffald som værdifuld ressource

Tænketanken Frej satte fokus på de grønne løsninger for fødevareproduktionen - og forbruget af fødevarer - på en stor fødevarekonference i Aarhus.
Side 1 af 53 (1050 artikler)Prev1234567515253Next