bannerPos

Kinesere skal lære at gylle er guld

22-06-2017 10:44
Hvordan kan gylle fra landbruget genanvendes til gavn for kinesisk fødevareproduktionen? Det er en delegation af kinesiske myndighedspersoner og forskere taget til Danmark for at få inspiration til.

Danske landmænd er gode til at bruge gylle som værdifuld gødning på markerne. Ud over vand indeholder gylle nemlig en række vigtige næringsstoffer, først og fremmest kvælstof, men også fosfor og kalium. Derfor er gylle en ressource, hvis den håndteres rigtigt. 

Det ved man også i Kina, hvor der dog er problemer med at genanvende gyllen på markerne. I stedet for løber den ud i søer og vandløb og er en kilde til miljøproblemer. Det vil kineserne gerne undgå og håber på, at kunne bruge nogle af de løsninger der virker i Danmark.Derfor har det kinesiske landbrugsministerium taget fat i Miljø- og Fødevareministeriet og ved hjælp af Fødevarestyrelsen og SEGES fået arrangeret et besøg i Danmark, hvor en delegation af kinesiske myndighedspersoner og forskere ved selvsyn kan se, hvordan husdyrgødning bliver brugt på de danske marker.

- Man kan selvfølgelig ikke bare kopiere den danske model direkte til det kinesiske landbrug, da man i Kina har en helt anden lovgivning på området. Men kineserne kan sagtens bruge nogle af de løsninger som danske landmænd benytter sig af, siger Tilde Hellsten, der er ansat som Vækstrådgiver inden for landbrug og fødevarer af den danske ambassade i Kina. 

Derfor er den kinesiske delegation under besøget også blevet sat grundigt ind i, hvilke metoder danske landmænd bruger og hvordan myndigheder og landbruget arbejder sammen for at udnytte alle de ressourcer der er ved husdyrproduktion. Og ikke mindst hvordan man undgår at husdyrgødningen ikke løber ud i vandløb og fjorde. Besøget skal munde ud i en rapport med vejledning og inspiration til, hvordan både de kinesiske landmænd og myndighederne kan implementere de løsninger som bruges i Danmark.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Nordisk tang skal testes i danske besætninger

Udenlandske forsøg har tidligere vist, at tang kan hæmme metanproduktionen i køernes vom. Nu skal der dyrkes tang herhjemme, som skal forarbejdes og i sidste ende tilsættes kvægfoderet i danske besætninger.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Så på efterafgrøder som en del af klimaløsningen

Herning-Ikast Landboforening og Sagro inviterede til dialog om løsninger, da to lokale folketingspolitikere fra partiet Venstre, lagde vejen forbi.

Samsø vil vise den cirkulære vej

På Samsø er man langt med den cirkulære økonomi i samspillet mellem fødevareproduktion og forbrug – men der er stadig et stykke vej til mål, indrømmer Knud Tybirk, der er projektleder for Biosamfund Samsø.

Insekter som foder og fødevarer

Det kan blive insekter og larver, der kan blive en af fremtidens løsninger på en mere bæredygtig og klimavenlig fødevare-udfordring. Hos Teknologisk Institut arbejder man intenst med insekter til både foder og fødevarer.

Cirkulær økonomi på globalt plan

Den cirkulære økonomi er vejen frem, hvis kloden skal i balance globalt – og Danmark er med helt fremme, fastslog Claus Stig Pedersen, der er direktør for bæredygtighed og Public Affairs i den danske virksomhed Novozymes, og som var blandt indlægsholderne ved Frejs Fødevarekonference.

Bæredygtige fødevarer og madaffald som værdifuld ressource

Tænketanken Frej satte fokus på de grønne løsninger for fødevareproduktionen - og forbruget af fødevarer - på en stor fødevarekonference i Aarhus.
Side 1 af 53 (1050 artikler)Prev1234567515253Next