bannerPos

Alarm advarer mod dødbringende gyllegas

Byggeri & Teknik vil forebygge svovlbrinteulykker med en detektor, som giver en alarm, når der er fare på færde.
20-07-2019 08:00
Flere alvorlige svovlbrinte-ulykker i foråret har fået Byggeri & Teknik I/S til at afsøge markedet for løsninger. Nu anbefaler de en allerede kendt teknologi for at forhindre ulykker med gyllegas.

Byggeri & Teknik I/S vil forebygge ulykker i landbruget med den farlige gyllegas – svovlbrinte. Løsningen er en alarm, der advarer, når koncentrationen af dampe, når et vist niveau.

‐ I flere andre erhverv er en svovlbrintemåler en hel naturlig del af medarbejdernes påklædning, når de arbejder på steder, hvor den dødbringende og uberegnelige svovlbrinte kan forekomme. Det er bare ikke almindeligt i landbruget, men det vil Byggeri & Teknik I/S nu arbejde for, at det bliver, siger direktør Flemming Hedegaard, Herning.

Formålet er at udbrede kendskabet til en god teknologi til at forebygge ulykker, fremfor at basere sikkerheden på tommelfingerregler og rutiner.

Test gav gode erfaringer

Byggeri & Teknik har testet svovlbrintemåleren i flere stalde, hvor den afslørede fejl i gyllesystemer, som medførte spredning af gyllegas.

- Der findes mange tommelfingerregler for, hvordan man kan opdage svovlbrinte, og hvad man skal gøre for at passe på. Men det mest sikre er at vide, fremfor at gætte på – hvad luftens indhold af svovlbrinte er. Man må aldrig stole på en fornemmelse, for efter blot en uges test oplevede vi, at den samme stald nogle gange gav problemer og andre gange ikke, så man kan aldrig vide sig sikker, siger projektleder, teknikrådgiver Kurt Mortensen.

Byggeri & Teknik er sikre på, at den lille alarm er en del af løsningen og kun advarer, når der er noget at advarer imod.

Anbefaler detektor

Byggeri & Teknik har valgt at sætte sig i spidsen for en kampagne, der skal udbrede kendskabet til, hvor farlig svovlbrinte er. Derfor har de hjemtaget en lille måler, som er velkendt og brugt i andre erhverv.

Noget af det mest enkle og pålidelige at måle med er en lille detektor på størrelse med en tændstikæske. Den kan placeres på tøjet eller endnu bedre, på støvleskaftet. Det skyldes, at svovlbrinte er en smule tungere end atmosfærisk luft og frigives ved arbejde med blandt andet gylle, så koncentrationen bevæger sig nedefra og opefter.

‐ Detektoren sælges sammen med en rådgivningssamtale, for det er vigtigt, at de eventuelle alarmer, som måleren giver, også bliver taget alvorligt, og at man efterfølgende udbedrer eventuelle tekniske skader på gyllesystemet frem for, at man lader måleren ligge, siger

Flemming Hedegaard, som anbefaler at alle landbrug, som håndterer gylle, har en detektor.

- Den er prisbillig, enkel, sikker og kalibreringen kan holde i to år. Det er en meget billig sikkerhed, siger Flemming Hedegaard.

Svovlbrinte

Dødsulykker med gylle og svovlbrinte i landbruget (2012 2019)

2012         En 36-årig hollænder er død efter at være kravlet ned i brønd til en gylletank uden ilt. Hans 40årige bror advarede ham inden, men manden kravlede alligevel derned.

2013         En 55årig landmand omkom efter fald ned i tanken på en gyllevogn.

2013         To mand døde i en gyllebrønd – der skulle repareres en pumpe og svovlbrintedampe tager livet af dem.

2014         En 53-årig landmand omkommer, da han var i gang med at læsse gylle fra en gylletank over i en gyllevogn.

2014         En 73-årig mand døde efter fald i gylletank.

2016         En 70-årig findes død i en gylletank.

2017         En 44 -årig ansat har mistet livet ved en svovlbrinteforgiftning i forbindelse med rengøring i en tømt svinestald i Brønderslev.

Dertil kommer de mange »lige ved og næsten« ulykker, som de to fra foråret 2019, hvor i alt fem er kommet alvorligt til skade.

(Kilde: Seges)

 

 Fakta om svovlbrinte

Svovlbrinte (H2S) er en særdeles giftig gas, hvis lugt ofte beskrives som »rådne æg«. Gassen er lumsk, da den lammer lugtesansen.

Svovlbrinte stinker, men dræber uden lugt. Derfor er det ikke muligt at afgøre ved hjælp af lugtesansen, om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte.

Giftvirkningen er som cyanids, idet cellernes forhindres i at optage ilt, så de dør, ligesom hvis der var iltmangel.

(Kilde: Byggeri & Teknik)

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

ATV’ere vinder frem som effektive landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

Stor interesse for maskin-road tour i Ribe

Stor tilslutning til ”Claas Jaguar Road Tour” hos maskinforretningen A.P. Jørgensen i Ribe

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Staten støtter grønt protein med 14 millioner

DLG og en række andre landbrugsselskaber har fået tilsagn om 14 millioner kroner fra GUDP-midlerne til at bygge et nyt anlæg til udvinding af græsprotein.

Flere støttesager i klemme

Et par bøvlede støttesager har på det seneste sat en stopper for lysten til at søge yderligere EU-tilskud, siger Anders Laustsen.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.
Side 1 af 53 (1059 artikler)Prev1234567515253Next