bannerPos

Alarm advarer mod dødbringende gyllegas

Byggeri & Teknik vil forebygge svovlbrinteulykker med en detektor, som giver en alarm, når der er fare på færde.

Redaktionen

20-07-2019 08:00
Flere alvorlige svovlbrinte-ulykker i foråret har fået Byggeri & Teknik I/S til at afsøge markedet for løsninger. Nu anbefaler de en allerede kendt teknologi for at forhindre ulykker med gyllegas.

Byggeri & Teknik I/S vil forebygge ulykker i landbruget med den farlige gyllegas – svovlbrinte. Løsningen er en alarm, der advarer, når koncentrationen af dampe, når et vist niveau.

‐ I flere andre erhverv er en svovlbrintemåler en hel naturlig del af medarbejdernes påklædning, når de arbejder på steder, hvor den dødbringende og uberegnelige svovlbrinte kan forekomme. Det er bare ikke almindeligt i landbruget, men det vil Byggeri & Teknik I/S nu arbejde for, at det bliver, siger direktør Flemming Hedegaard, Herning.

Formålet er at udbrede kendskabet til en god teknologi til at forebygge ulykker, fremfor at basere sikkerheden på tommelfingerregler og rutiner.

Test gav gode erfaringer

Byggeri & Teknik har testet svovlbrintemåleren i flere stalde, hvor den afslørede fejl i gyllesystemer, som medførte spredning af gyllegas.

- Der findes mange tommelfingerregler for, hvordan man kan opdage svovlbrinte, og hvad man skal gøre for at passe på. Men det mest sikre er at vide, fremfor at gætte på – hvad luftens indhold af svovlbrinte er. Man må aldrig stole på en fornemmelse, for efter blot en uges test oplevede vi, at den samme stald nogle gange gav problemer og andre gange ikke, så man kan aldrig vide sig sikker, siger projektleder, teknikrådgiver Kurt Mortensen.

Byggeri & Teknik er sikre på, at den lille alarm er en del af løsningen og kun advarer, når der er noget at advarer imod.

Anbefaler detektor

Byggeri & Teknik har valgt at sætte sig i spidsen for en kampagne, der skal udbrede kendskabet til, hvor farlig svovlbrinte er. Derfor har de hjemtaget en lille måler, som er velkendt og brugt i andre erhverv.

Noget af det mest enkle og pålidelige at måle med er en lille detektor på størrelse med en tændstikæske. Den kan placeres på tøjet eller endnu bedre, på støvleskaftet. Det skyldes, at svovlbrinte er en smule tungere end atmosfærisk luft og frigives ved arbejde med blandt andet gylle, så koncentrationen bevæger sig nedefra og opefter.

‐ Detektoren sælges sammen med en rådgivningssamtale, for det er vigtigt, at de eventuelle alarmer, som måleren giver, også bliver taget alvorligt, og at man efterfølgende udbedrer eventuelle tekniske skader på gyllesystemet frem for, at man lader måleren ligge, siger

Flemming Hedegaard, som anbefaler at alle landbrug, som håndterer gylle, har en detektor.

- Den er prisbillig, enkel, sikker og kalibreringen kan holde i to år. Det er en meget billig sikkerhed, siger Flemming Hedegaard.

Svovlbrinte

Dødsulykker med gylle og svovlbrinte i landbruget (2012 2019)

2012         En 36-årig hollænder er død efter at være kravlet ned i brønd til en gylletank uden ilt. Hans 40årige bror advarede ham inden, men manden kravlede alligevel derned.

2013         En 55årig landmand omkom efter fald ned i tanken på en gyllevogn.

2013         To mand døde i en gyllebrønd – der skulle repareres en pumpe og svovlbrintedampe tager livet af dem.

2014         En 53-årig landmand omkommer, da han var i gang med at læsse gylle fra en gylletank over i en gyllevogn.

2014         En 73-årig mand døde efter fald i gylletank.

2016         En 70-årig findes død i en gylletank.

2017         En 44 -årig ansat har mistet livet ved en svovlbrinteforgiftning i forbindelse med rengøring i en tømt svinestald i Brønderslev.

Dertil kommer de mange »lige ved og næsten« ulykker, som de to fra foråret 2019, hvor i alt fem er kommet alvorligt til skade.

(Kilde: Seges)

 

 Fakta om svovlbrinte

Svovlbrinte (H2S) er en særdeles giftig gas, hvis lugt ofte beskrives som »rådne æg«. Gassen er lumsk, da den lammer lugtesansen.

Svovlbrinte stinker, men dræber uden lugt. Derfor er det ikke muligt at afgøre ved hjælp af lugtesansen, om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte.

Giftvirkningen er som cyanids, idet cellernes forhindres i at optage ilt, så de dør, ligesom hvis der var iltmangel.

(Kilde: Byggeri & Teknik)

Med pilen på festival

For anden gang dannede Hygum Hjemstavnsgård rammen om den årlige pilefestival. AF Leif Christensen /LLN Press

Ny redskabsstyring mindsker sidehældspåvirkninger

Thorsen-Teknik vil lette markarbejdet med universalløsningen ImpSteer.

Gårdejer: Naturen betaler prisen for statens bureaukrati

Trods stor interesse og velvilje fra landbruget går det trægt med at få projekter under landbrugspakken gjort færdige. Og det blandt andet statsligt bureaukrati, mener en sønderjysk gårdejer.

Nu bliver de blå Mandam-redskaber orange

Fra efteråret bliver alle Mandam-redskaber orange og koksgrå. Hvorfor? Vist nok noget med, at en konkurrent synes, at Mandam er kommet lidt for tæt på med både teknik og farve, fortæller Svend Aage Jensen fra den danske importør Brørup Traktor- & Maskincenter.

Man bør så efterafgrøder uanset krav

Uanset om der er et politisk krav om at så efterafgrøder, bør landmænd etablere dem, for det giver mærkbart ekstraudbytte.

Landmand jagter mere viden

Forleden fik tusindvis af ansøgere enten ja eller nej til en videregående uddannelse. Mikkel Landmark er en af de 156, der er blevet optaget på jordbrugsteknologuddannelsen i Aarhus.

Erhvervsbiavler Nicki Toftum slår alarm: Mangel på bestøvere

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder, får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning: Der kommer til at mangle bestøvere.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Major slår vingerne ud på Have og Landskab

Brørup Traktor- & Maskincenter tager de grønne græsklippere fra Major med til Have og Landskab i Slagelse, der afholdes den 28. til 30. august. Major leverer klippere til enhver form for græs, og siden folkene fra Brørup overtog importen i 2018, har salget udviklet sig godt og er fordelt på mange forskellige modeller.

Sæt ind mod sneglene i god tid

Det er altafgørende at iværksætte bekæmpelse mod snegle tidligt, hvis indsatsen skal batte. Sats også på jordbearbejdning, hvor det er muligt, råder Seges.
Side 1 af 47 (933 artikler)Prev1234567454647Next