bannerPos

Ansøgning om byggetilladelse foregår i 3 trin

10-08-2020 14:50

Myndighedsbehandling i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og ansøgning om nedrivningstilladelse er ikke klaret med byggetilladelsen alene. Det er meget vigtigt at have overblik over alle 3 trin inden man går i gang, så man ikke kommer i problemer ved afslutningen af byggeriet.

BYGGERI For opførelse af nyt byggeri, en tilbygning, væsentlige ombygninger og ændring af anvendelse kræves der i dag en byggetilladelse efter Bygningsreglement 2018(BR18).

Mindre bygninger under 50 kvadratmeter kan opføres uden byggetilladelse (med mindre der i forvejen er andre mindre bygninger og de samlet er større end 50 kvadratmeter) Bygningerne skal dog stadig anmeldes og overholde kravene til BR18.

I forhold til nedrivning af bygninger skal man søge en nedrivningstilladelse og der kan også være andre lovgivninger man skal være opmærksom på.

De 3 trin der ligger i myndighedsbehandlingen i dag er selve ansøgningen, der giver tilladelsen. Så er det udførelsen, hvor dokumentationen skal indsamles for senere indsendelse og til sidst færdigmelding, hvor alt dokumentationen skal indsendes for at få ibrugtagningstilladelsen

Trin 1; Ansøgning

Bygge- og nedrivningstilladelse søges via Byg og Miljø-portalen på nettet.

- Der indtastes data på byggeriets lokalet, ejer samt omfang. Sammen med disse oplysninger indsendes tegninger der blandt andet viser præcis placering, omfang og højder. Afhængig af byggeriets kompleksitet og anvendelse vil det nødvendige detaljering- og materialeomfang variere, fortæller Anna Grethe P. Aggerholm, som er arkitekt og bygningsingeniør ved Velas Byg.

Hun opfordrer til, at for at få den mest effektive byggesagsbehandling skal alle oplysninger, der er nødvendige for det aktuelle projekt indsendes på en gang. Alternativt vil kommunen bede om supplerende oplysninger.

Når sagen er fuld oplyst, altså når alle tegninger, beregninger og andet er indsendt, giver kommunen en tilladelse.

Trin 2; Udførelsen

Opstarten skal registreres i Byg og Miljø-portalen, hvor man efterfølgende får en igangsættelsestilladelse.

- I løbet af byggeprocessen er det vigtigt at indsamle dokumentation i form af billeder, datablade på materialer, detaljeret tegningsmateriale og så videre, som alt sammen skal bruges til færdigmelding af byggeriet, siger Anna Grethe P. Aggerholm.

Ved nedrivning skal bortkørsel/genanvendelse af byggeaffaldet registreres ligesom der skal indsamles dokumentation/foretages en screening for miljøfarlige stoffer i byggeaffaldet for eksempel PCB, bly med videre.

Trin 3, Færdigmelding

Ved færdigmelding skal der indsendes et omfattende dokumentationsmateriale. Det gælder tegninger som udført ved nyt byggeri og samtidig skal de tekniske forhold dokumenteres.

- Hvilke forhold, der skal dokumenteres i de enkelte projekter, vil fremgå at byggetilladelsen og er afhængig af, hvilket byggeri det drejer sig om, forklarer Anna Grethe P. Aggerholm.

Ved nedrivning skal den indsamlede dokumentation og redegørelse for, hvor byggeaffaldet er afleveret, indsendes ved færdigmeldingen.

- Kommunerne giver ikke en ibrugtagningstilladelse inden alle dokumentationskrav er indsendte. Ibrugtagningstilladelsen er vigtig for eksempel at kunne færdiggøre lån samt lovligt tage det nye byggeri i brug, fortæller Anna Grethe P. Aggerholm, som opfprdrer til at man rådfører sig med en byggerådgiver, da det ikke er »bare lige« at klare myndighedsbehandlingen.

teba

Myndighedsbehandling

En myndighedsbehandling består af 3 trin:

1. Ansøgningen, der giver tilladelsen

2. Udførelsen, hvor dokumentationen skal indsamles for senere indsendelse

3. Færdigmelding, hvor alt dokumentationen skal indsendes for at få ibrugtagningstilladelsen

 

Teknisk dokumentation:

 

Kommunerne giver ikke en ibrugtagningstilladelse inden alle dokumentationskrav er indsendte.

                Adgangsforhold

                Affaldssystem

                Afløb

                Brand

                Brugerbetjente anlæg

                Byggeplads

                Byggeret

                Bygnings indretning

                Elevator

                Energiforbrug           

                Energiforsyning

                Forurening

                Fugt og vådrum

                Konstruktioner

                Legepladser mm.

                Lydforhold

                Lys og udsyn

                Termisk indeklima

                Ubebyggede arealer

                Ventilation

(Kilde: Velas Byg)

 

0

Nye vogne sørger for foder til 600 malkekøer

Harehedegaard Mælkeproduktion mellem Hovborg og Starup valgte Krampe-vogne, der spiller en stor rolle, når høsten af foder-afgrøder til bedriftens 600 malkekøer og opdræt skal håndteres

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..
Side 1 af 67 (1336 artikler)Prev1234567656667Next