bannerPos

L&F-mærkesager på området for KO-regler og KO-kontrol

- Det er vores job at være vagthund over for, at de danske myndigheder ikke går videre, end det er nødvendigt i forhold til EU-reglerne, siger chefkonsulent i L&F’s juridiske afdeling, Helle Guldbrandt Lachmann. (Foto: L&F)

Flemming Erhard

Journalist
08-02-2020 13:15
Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder ikke bare for dyrevelfærd, men også for flere andre områder såsom miljø og natur. Generelt herfor har L&F flere ønsker om ændringer:

Kontrol og sanktioner skal have fokus på vejledning og korrektion

● Kontrol og sanktionssystemer skal ændres til et system fokuseret på vejledning, korrektion og tolerance. Målet skal ikke være at finde fejl og straffe landmænd og virksomheder, men i stedet gennem dialog og vejledning at sikre overholdelse af reglerne

Øget gennemsigtighed skal sikre ens vilkår

● Love, bekendtgørelser og vejledninger m.v. i de forskellige EU-lande skal oversættes til engelsk. Det vil sikre, at man kan se, hvordan reglerne administreres i andre EU-lande.

Øget brug af bagatelgrænser

● En øget brug af bagatelgrænser vil tage øget hensyn til de småfejl, der ofte vil ske, når virkeligheden på bedrifterne møder de firkantede regler. Det vil ligge i naturlig forlængelse af EU’s eget såkaldte proportionalitetsprincip, der betyder, at myndighedsudøvelse ikke skal være mere vidtgående, end hvad formålet tilsiger 

Øget proportionalitet i støttenedsættelsen

● Støttereduktionssystemet for krydsoverensstemmelse er i udgangspunktet meget uproportionalt. Så der bør indføres et loft for træk i støtten, mener L&F. Når der gives en procentvis støttereduktion på f.eks. 3 procent, har det vidt forskellige økonomiske konsekvenser, alt efter hvor stor en udbetaling i landbrugsstøtte, bedriften får. Det vil sige, at to landmænd, der laver den samme overtrædelse, vil blive ramt vidt forskelligt økonomisk, alt efter størrelsen eller produktionen på bedriften.

Hændelige overtrædelser må ikke føre til støttenedsættelse

● KO-reglerne kan føre til træk i landbrugsstøtten for både forsætlige og uagtsomme overtrædelser. Hændelige overtrædelser bør ikke medføre nedsættelse af støtten. Landmanden skal derfor have en eller anden form for skyld i forbindelse med overtrædelsen.

Kilde: Landbrug & Fødevarer

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

L&F-mærkesager på området for KO-regler og KO-kontrol

Krydsoverensstemmelsesreglerne gælder ikke bare for dyrevelfærd, men også for flere andre områder såsom miljø og natur. Generelt herfor har L&F flere ønsker om ændringer:

Kontrolregler for dyrevelfærd skal gøres mere fælles for EU’s landmænd

Uden fælles regler bliver det indre marked fragmenteret og konkurrenceforvredet, siger L&F.

Fælles EU-regler lægger bund under dyrevelfærden

Uden fælles EU-regler ville Danmark bare importere mere dårlig dyrevelfærd til lavpris, siger DDD’s formand, Hanne Knude Palshof.

- Dyrevelfærd er rigtigt dilemmafyldt

Det er ikke altid indlysende, hvad der tjener dyrevelfærden bedst. Og den må ikke spolere økonomien, siger sjællandsk svineproducent om blandt andet halekupering og kastrektion.

Dyrevelfærd og økonomi går hånd i hånd

Nybygning og ombygning af farestalde vil forbedre både dyrevelfærd og bundlinje.

Velfærdskrav kan kamme over

Nogle regler kan være næsten lige så meget til skade for dyrenes velfærd som til gavn, siger Kaare Larsen.

EU’s regler for dyrevelfærd overskygges af Danmarks egen lovgivning

Hjemlige lovregler og branchekrav er så meget skrappere end EU’s dyrevelfærdsregler, at EU-kravene dårligt nok er på lystavlen i den daglige drift. De giver sig selv, siger den sjællandske mælkeproducent Kaare Larsen fra Dragstrup ved Gilleleje.

Flere støttekroner til økologi i 2020 og 2021

I kvælstofaftalen er der sat flere danske tilskudsmidler af til økologi, mens politikere venter på den næste programperiode for EU’s fælles landbrugspolitik.

EU’s fælles dyrevelfærd er gået i stå

EU har i en periode gjort meget for at styrke dyrevelfærden i Europa. Men indsatsen for at lave fælles regler på tværs af medlemslandene er gået i stå, siger professor i bioetik, Peter Sandøe.

EU-støtte til regntag sikrede frugtplantages afsætning

Ægteparret Susanne Hansen og Anders Lindgård sprang for 12 år siden ud som frugtplantageejere med »Kysøko« ved Næstved, der blandt andet leverer æbler til restauranten Noma. Frugtrejsen har de fået EU-støttemidler til. Det har sikret firmaets bundlinje.

Har fortrudt EU-støttet investering

Anders Lindgård klapper langt fra i hænderne over al landbrugsstøtte fra EU.

Landbrugsstyrelsen afviser auktionsprincip for landbrugstilskud

- Ideen om auktionsprincippet lyder i teorien interessant, men er vanskelig at føre ud i praksis, udtaler enhedschef i Landbrugsstyrelsen Per Faurholt Ahle.

- Tilskudsmodellen fungerer faktisk godt

Et auktionsprincip vil være for bureaukratisk at administrere og for bøvlet at søge for landmændene, siger sektorchef for økologi, Kirsten Lund Jensen.

- Lad økologiske landmænd selv byde ind på støttebehov

Auktioner kunne hindre overkompensation med EU-støttemidlerne, siger IFRO-forsker og rådgiver for Landbrugsstyrelsen.

Økologien fænger: - Sjovt med det gamle håndværk

Det gamle håndværk har været sjovt at vende tilbage til. Og ny teknologi lokker, siger Ulrik Olsen.

Økologitilskud og handelsstrategi reddede bundlinjen

Hvis Agrovest var fortsat med konventionel drift, havde økonomien været dårligere i både 2018 og 2019.

Økologisk omlægning var det bedste valg for bundlinjen

En driftsleders jobskifte gav anstødet til, at Agrovest droppede konventionelt landbrug. Omlægningen er gået godt, fortæller medejer af det økologiske planteavlsselskab, Ulrik Olsen.