bannerPos

Sagro evaluerer på corona-krisen:: Hvad vi lærte af Covid 19

Landmand Henrik O. Larsen fra Ikast og hustruen Karina er nogle af dem, der har haft glæde af regnskabsgennemgang via computerskærmen hjemme fra gården.
29-07-2020 15:01

Livestream, videomøder, rundvisning og selvstudie var nogle af de metoder, rådgivningsvirksomheden Sagro tyede til, da landet lukkede ned i forbindelse med corona-krisen

CORONA De store markdemonstrationer blev aflyst. Landsskuer og dyrskuer med. ERFA-grupper udvekslede viden på behørig afstand. Generalforsamlinger blev afviklet udendørs eller on-line. Interaktive møder med deltagelse fra New Zealand. ”Skype-møder” og ”Teams” blev nye ord i hverdagen i forbindelse med, at Covid 19, lukkede landet ned.

Sagro Planter & Miljø arbejder fortsat med demonstrationer og vil synliggøre dem på andre måde, så landmænd fortsat kan få inspiration til markdriften her i 2020.

- Vi har en forventning om igen at kunne invitere til fysiske markdemonstrationer sidst på året, og selvfølgelig indenfor de rammer som myndighederne udstikker, siger afdelingsleder Christian Hansen.

SAGRO har etableret skilte og lavet oversigter ved demonstrationsarealerne, så man som landmand selv kan gå rundt og studere parcellerne. Erfagrupper og mindre grupper af landmænd kan bestille en rundvisning af en rådgiver.

Man har desuden bruget videoer på hjemmeside og Facebook, ligesom der har været gjort forsøg med at livestreame.

-  Vi afprøver alle former for digital formidling, siger Christian Hansen.

 

Gang i demo´erne igen

Sorts- og forsøgs demo i Årre og Plantedagen på Ytteborg i juni blev aflyst, men er afløst af alternativ fremvisning. Det kan nævnes, at der bl.a. er anlagt gylledemo i Årre og såteknik-demo i Ytteborg.

Efterafgrødekampen, som startede i 2019, kører videre i 2020. Der skal bl.a. høstes udbytte for at vurdere eftervirkning, og ikke mindst skal der kåres en vinder.

Der bliver anlagt en ny efterafgrødedemonstration, hvor der er fokus på etablering af efterafgrøde før høst af hvede. Hér vil man undersøge, hvilke arter af efterafgrøder, der egner sig til før-høst-etablering på sand- og lerjord.

I Sagro har man sort fokus på pløjefri og no-till-problematikken. Et særligt fokus er på de lettere jorde, da det er den overvejende jordtype.

Som et af de få steder i Danmark har vi faktisk et fastliggende demo/forsøg ved Ørre/Sinding, hvor der i 18 år er målt udbytter på et upløjet areal, og arealer, der er pløjet henholdsvis hvert og hvert andet år.

 

Regnskaber via skype

Online gennemgang af regnskab på Skype har mange fordele og er faldet i god jord
hos kunderne. Også på regnskabsfronten har SAGRO og kunder høstet erfaringer med alternativer til fysiske møder.

En af dem, der prøvede, var Henrik O. Larsen, Ikast. Han var på forhånd skeptisk, da han fik tilbud om, at årets regnskabsgennemgang på grund af corona kunne foregå online med video på Skype.

- Det er heldigvis kun i år, tænkte jeg. Men det gik faktisk fantastisk godt, fortæller han.

Han og hustruen Karina var begge to med ved skærmen, og alt det tekniske klappede. Rhandy Nagy delte sin skærm, så Henrik og Karina aldrig var i tvivl om, hvad der blev kommenteret i regnskabet.

- Jeg kan ikke sige andet, end at det faktisk var nemmere at følge med i gennemgangen, end hvis vi havde siddet med hver sit papir, mener Henrik, der slap for at hoppe frem og tilbage i et tykt kompendie.

Blandt de indlysende fordele, er, at både han og hans økonomirådgiver sparer tid, og at ingen af dem skal ud at køre for at mødes.

- Jeg ville gerne have delt en kop kaffe med Rhandy, men det er også det eneste, jeg savnede, siger han.

Kommunikationen gik fint, blandt andet fordi der var kamera på, så alle kunne se hinanden.

jba

0

Husdyrauktion – nu med afstand og mundbind

Corona-restriktioner på Husdyrauktionen i Brørup. I lighed med krav om brug af mundbind i butikker og butikscentre, er der indført krav om brug af mundbind ved ophold i alle indendørs haller tilknyttet Brørup Husdyrauktion.

Venstre: - Den grønneste landbrugsreform nogensinde

Nye økoordninger kan fremme nye udviklingsmuligheder for dansk landbrug, siger V-parlamentsmedlem Asger Christensen.

Økologisk Landsforening: - Bedre end den gamle landbrugsstøtteordning

Nye regler om økoordninger for landbrugsstøtten belønner indsatser for fælles samfundsgoder for alle EU’s borgere, siger politisk chef i ØL, Sybille Kyed.

Støjberg tvivler på demonstrationerne gør indtryk på Mette Frederiksen

- Den magtarrogance, vi ser i øjeblikket, den bliver vi simpelthen nødt til at sætte ind over for, pointerede Inger Støjberg fra Venstre kort før hun talte i Aarhus lørdag eftermiddag.

Stor opbakning til Aarhus-demonstration

Både landbrug, borgere og politikere bakkede massivt op om lørdagens store traktordemonstration i Aarhus, der var et forsvar for grundloven og en klar protest mod regeringen og statsminister Mette Frederiksen omkring minkhåndteringen

Fokus på kvægbedriftens miljøindsats

Hvordan ser dit landbrugs miljøindsats ud i forhold til andre landbrug der ligner dig? Landbruget er under forandring - og de centrale aktører efterspørger andre og flere informationer end dem, som du typiske har været målt på som landmand, og hvor ikke mindst kvægproducenterne bør være ekstra opmærksomme

Mindre ammoniakudledning fra malkekøer og slagtesvin

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer har indgået frivillige aftaler med mål om at nedbringe ammoniakudledningen fra landbruget – herunder kvægbruget

Hønsehold i vinterkulden

Ifølge Velas, er der ingen grund til at bekymre sig om kolde hønsefødder i de kolde vintermåneder.

Brødre-trio er både familie og kolleger inden for grovvarer

Jens, Kjeld og Hans Lund har hver især gjort karriere inden for grovvarebranchen. I dag er alle tre brødre ansat i Vestjyllands Andel.

Kyllingerne indtager skoven

Skovkyllinger er et koncept, der lige så stille vinder frem i Danmark. Og produktionsformen har flere fordele for både kyllingerne og klimaet
Side 1 af 74 (1474 artikler)Prev1234567727374Next