bannerPos

Mange fordele ved brug af glyphosat

Knud-Erik Clausen, Maribo
18-01-2020 09:35
Glyphosat er godt for klimaet, påpeger denne læserbrevsskribent, der også skriver, at han er ked af, at eksempelvis Landbrug & Fødevarer medvirker til at udbrede en misforståelse om midlet.

Af Knud-Erik Clausen, Holtegaardvej 3, Maribo

DEBATINDLÆG I mine over 40 år som aktiv landmand har jeg alle år været stolt af, at faglighed altid har været et yderst tungtvejende argument fra landbrugets side i både den offentlige debat samt udøvelse af vores erhverv.

Noget ser dog desværre ud til at have ændret sig. For nyligt har viceformand fra Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, samt flere lokale formænd således anfægtet dansk landbrugs forbrug af glyphosat og udbasuneret den opfattelse, at et forbrug svarende til niveauet for 20 år siden bør kunne dække behovet fremadrettet. Helt ude af trit med førende eksperters vurdering.

Igennem de sidste 20 år er der som bekendt sket en stor ændring i vores pesticidforbrug – blandt andet en markant og nødvendig udskiftning af pesticiderne. Vi har stort set udfaset MCPA med flere til bekæmpelse af rodukrudt og erstattet det med glyphosat af hensyn til miljøet – og i øvrigt lige efter hensigten med omlægningen til den differentierede pesticidafgift.

Danske landmænd har endvidere imødeset klimaudfordringen, langt før en lille svensk pige har tydeliggjort problemet for den øvrige verden. Vi har ved hjælp af glyphosat minimeret vores forbrug af fossilt brændstof markant samt nedsat CO2-udslippet fra jorden ved undladelse af stubbearbejdning.

Brug af glyphosat har også åbnet muligheder for nye klimamæssige korrekte dyrkningsmetoder (conservation agriculture). Takket være glyphosat er det også muligt at have et intakt plantedække af efterafgrøder helt hen til destruktion til gavn for vandmiljøet.

Stoler på dygtige eksperter

Vi danske landmænd har med andre ord anerkendt glyphosats helt unikke miljøprofil og stoler på vores dygtige eksperter på området – for eksempel Susanne Hougaard Bennekou, DTU, Nina Cedergreen, KU, Anton A.A. Smith, AAU samt Miljøstyrelsen i øvrigt.

Dansk landbrugs seneste opgjorte forbrug af glyphosat udgør cirka én liter pr. hektar (360 gram), hvilket svarer til én behandling af det samlede landbrugsareal hvert tredje år. Således placerer vi os igen i den absolutte nedre del af forbruget sammenlignet med vores europæiske kollegaer.

I forhold til de fantastiske landvindinger glyphosat har muliggjort i forhold til både miljø og klima taget i betragtning, er den offentlige opposition, der findes mod dette unikke produkt, fuldkommen uforståelig. Den manglende forståelse for midlet i den danske offentlighed kan vi dog desværre kun takke os selv – og ikke mindst vores organisationer for.

Midlets renommé lider under en manglende evne og vilje til at forsvare produktet – hvilket ellers bestemt synes muligt og absolut relevant, når man gennemser dygtige eksperters positive vurdering af produktet. Her er det værd at bemærke, at vi efter flere års imagekampagne, som har kostet danske landmænd 120 millioner kroner, stadigvæk står i en håbløs situation.

Lad det derfor være et tiltrængt »nytårsforsæt« at vi og vores organisationer påtager os at videregive den faglige korrekte information om glyphosat og samtidig synliggør nødvendigheden af dette fantastiske produkt i kampen for et bedre miljø og klima.

Glyphosat er og bliver et af verdens bedst undersøgte midler – med en langt, langt bedre miljøpåvirkning end alternativerne på markedet. Derfor vil enhver reduktion af forbruget af glyphosat, som Thor Gunnar Kofoed og forskellige lokalformand opfordrer til, i værste fald få katastrofale følger for såvel miljøet som den store klimaudfordring, vi står over for.

Færre køer - mere mælk - og en bedre bundlinje

Mælkeproducent Jørgen Bertelsen har vendt skidt til godt ved justeringer af foder og fokus på reproduktion. I 2019 steg mælkeydelsen med 800 kg mælk, endda med lidt færre køer.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

Bedre ledere giver endnu bedre resultater på bundlinjen

I takt med at bedrifterne bliver større, er der behov for, at landmændene forbedrer sig som ledere. En løsning kan eksempelvis være, at både landmand og driftsledere kommer på lederkursus.

Nem online temperaturmåling med målespyd i afgrøder

Virksomheden care4farm i Kolding har udviklet og sælger et enkelt målespyd til temperaturmåling i afgrøder både ude og inde – fra kornlagre til kartoffelkuler

Højeste indtjening på smågrise nogensinde

Smågriseproducenterne indkasserede rekordhøje 4,3 millioner kroner på bundlinjen i snit i 2019.

Nye lokaler har løftet arbejdsmiljøet

Der er sket noget af en omvæltning for de ansatte i Stadil Smede- & Maskinforretning, hvor de efter flytningen fra Stadil til Ulfborg er gået fra 3.000 kvadratmeter til mere end 5.000 kvadrateter. Det kan særligt mærkes i værkstedet, hvor det ifølge en montør har gjort en stor forskel for arbejdsmiljøet.

Grønt dansk landbrug skal være endnu grønnere

De miljømæssige tiltag, der er sket i landbruget er ikke nok – der skal mere til, slog fødevareminister Mogens Jensen (S) fast på et møde forleden i Agerskov

Fokus på salg af gården

Skal min gård sælges – eller skal jeg selv blive på den? Og hvad siger potentielle købere? KHL sætter fokus på salg af gårde ved et arrangement den 21. februar

70 millioner kroner i puljen til skovrejsning

Landskabskonsulent Søren Paludan oplever stigende interesse for skovrejsning, og der er i år også flere penge i puljen med tilskud.
Side 1 af 55 (1100 artikler)Prev1234567535455Next