bannerPos

Købere bør tænke i afkast – sælgere bør være realistiske

Interessen har været stor for Sagro-møderne om etablering og generationsskifte.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
01-05-2019 10:05
Sagro har fået stor erfaring i at være fødselshjælper ved køb og etablering af landbrugsvirksomheder

Rådgivningsvirksomheden Sagro har over fire aftener i marts holdt informationsmøder for både unge landmænd, der gerne vil etablere sig, og for landmænd der forbereder deres exit fra erhvervet. Møderne har været særdeles velbesøgte og vidner om stor lyst til at etablere sig i erhvervet – trods de finansielle udfordringer.
Cheføkonom Morten Dahl Thomsen, Sagro summerer erfaringer op med de anbefalinger, han vil give videre til de to grupper:
Til købere: Tænk afkast og ved de større ejendomme - få en investor med.
Til sælgere: Sæt en realistisk pris på din ejendom og respekter, at en køber skal kunne få en finansiering på plads.

Stor interesse
Det et 3. år, Sagro afvikler denne slags arrangementer, som i år havde samlet omkring 200 tilhørere.
- Vi oplever en utrolig stor lyst til at etablere sig, siger Morten Dahl Thomsen, der mærker, at det er blevet en mere moden gruppe af unge, der kommer til møderne.  De er veluddannede, har gode erfaringer med sig og er ”spot on” klar til at etablere sig, siger han.
Men det er en frustration for de unge, at de føler, at bankerne skubber dem ud i ingenmandsland, fordi de ikke kan få finansieret deres etablering. Derfor er det imponerende, at de unge er så vedholdende – de vil livet som selvstændige i landbruget, og der er hårdt brug for de unge. Som aldersfordelingen er i landbruget nu, er der vel én ung, som ønsker at etablere sig for hver 20, der ønsker at sælge. Så generationsskifte og rekruttering er landbrugserhvervet allerstørste udfordring – hvis vi ønsker at opretholde en landbrugsproduktion i DK. 
Derfor er det også vigtigt, at den finansielle sektor er positiv overfor de unge, som vil erhvervet, så generationsskifter kan gennemføres. 
- Vi har oplevet en stigende interesse for løsninger, hvor investorer er med, fordi de unge gerne vil etablere sig med større bedrifter og har store udfordringer med at få finansieret deres etablering ad traditionelle kanaler, siger Morten Dahl Thomsen. Han oplever derfor også, at de unges holdning er rykket til at være mere positive over for delt selveje. For at etablere sig i selskabsform – sammen med en investor er absolut ikke et farvel til selvejet – tværtimod giver delt selveje en større grad af frihed, da egenkapitalen fra starten er større. Som ung medejer af et landbrug med en investor er man nemlig mindre afhængig af bankerne, da gælden typisk er mindre. Finder man det rigtige match mellem ung landmand og investor, giver det større frihed.
- Vi har i SAGRO over de sidste par år etableret flere landbrugsvirksomheder i selskabsform med unge landmænd sammen med investorer. Vi taler ikke kun om, at selskabsform med ekstern kapital er en god model – vi har erfaring i at rådgive indenfor området.

Afkastet er afgørende
Der er ifølge Morten Dahl Thomsen også kommet en større bevidsthed omkring de væsentlige faktorer i etableringen – nemlig cash flow og afkastningsgrad.
- Det handler jo om, hvor mange penge man har til at forrente sin investering med.  Ligger renten på 3 procent, og man har en afkastningsgrad på 7, så er det jo en interessant case både for den enkelte, og også for banker eller investorer, siger Morten Dahl Thomsen.
Den store udfordring for landbruget er, at kapitalbehovet per medarbejder er langt større end i andre erhverv. Det er trods alt forholdsvist billigt at købe en varevogn og fylde den op med værktøj til en håndværker. I landbruget er kapitalbehovet 10-15 mio. kroner per arbejdsplads.
Og de yngre landmand er ofte netop interesseret i større gårde, hvor de både har kolleger og større udfordringer.
Sagro er gennem de sidste par år og ved en række arrangementer kommet i kontakt med ambitiøse yngre landmænd og har fungeret som bindeled mellem købere, sælgere og investorer.

Hjulpet godt i gang
Siden marts 2017 har SAGRO deltaget i etablering af 25 landmænd, der har købt i fri handel. De er alle kommet godt i gang med gode afkastningsgrader.
- Foreløbige analyser viser, at de kvæg- og svinebrug, vi har hjulpet landmænd i gang på, tjener mere end en halv mio. kr. mere end gennemsnittet. Vi kan blandt andet se, at unge soproducenter har et nulpunkt på produktion af smågrise, der er 30 kroner lavere end gennemsnittet, siger Morten Dahl Thomsen. Så der kan tjenes gode penge i landbruget.
Et godt afkast forudsætter, at ejendommen er købt til den rigtige pris, og at man har budgetteret afregningsprisen forsigtigt. Og så skal den unge landmand være godt uddannet og have god sans for ledelse og effektivitet.

Unge skal ikke betale
ældres pension

To af de fire aftener omkring etablering var helliget landmænd, der gik i salgstanker.
- Her var det tydeligt, at der var en generel bekymring om det at få solgt, siger Morten Dahl Thomsen. De ældre landmænd kan jo se, at de risikerer at brænde inde med ejendommen.
Hans anbefaling for et salg er at tage udgangspunkt i en realistisk pris. Ellers risikerer man at skræmme potentielle købere langt væk, så man slet ikke kommer i dialog med dem. Liggetiden kan blive rigtig lang, og det gør et salg rigtig vanskelig.
- Der er masser af andre ejendomme, de unge kan gå efter, siger han, og man skal som sælger have respekt for, at de unge skal have finansieret købet.
Alt for mange landmænd har satset på, at salget af gården skulle være deres pension.
- Vi kan kun anbefale, at man sørger for at få en ordentlig pensionsordning i tide, så ejendommen kan prissættes ud fra, hvad den kan forrente - og ikke hvad sælgeren skal trække med ud i pension. Det er det sådan andre erhvervsledere gør, siger Morten Dahl Thomsen.
For de unge er priserne på ejendomme gunstige, så det vil et pænt stykke tid frem være købers marked.
- Jeg tror, at interessen for landbruget vil øges, i takt med at eksempelvis Danish Crown, Arla og Landbrug og Fødevarer taler om bæredygtighed, og om at landbruget skal være en del af løsningen på klimaudfordringerne. Det rammer jo lige ind i en trend, der tiltaler de unge, siger han.

0

Ny i spidsen for HK planteavl

Hornsyld Købmandsgaard A/S har ansat Kenneth Søbye som produktchef for planteavl

Formand: - Vi skal producere mere klimaneutralt

Klimaet var overskriften for formand Niels Jørgen Thomsen, da han aflagde beretning på generalforsamlingen i Østjydsk Familielandbrug, der blev holdt hos Velas i Søften

Sikker og præcis fjernelse af ukrudt med ny græsklinge

Den nye græsklinge RG-KM fra STIHL gør det nemt at fjerne ukrudt fra såvel grusgange og flisebelægninger som fortove og asfalt. Med græsklingens unikke design, hvor knivpladerne bevæger sig frem og tilbage ligesom på en hækkeklipper, er risikoen for stenkast minimal – hvilket betyder, at RG-KM også er et optimalt værktøj i bymiljøet.

Velas Byg ansætter ny arkitekt – opruster på lovliggørelser

Byggeafdelingen i Velas har ansat endnu en erfaren arkitekt, som skal hjælpe landmændene med alt fra boligtegninger til lovliggørelser.

Grænselukning lukker både ude og inde

Både Danmark og Tyskland har som bekendt valgt at lukke grænsen mellem de to lande på grund af corona-virussen – det giver udfordringer – også i landbruget

De unge skal etablere deres eget

Unge landmænd har brug for at skabe deres eget netværk i branchen, og de får nu hjælp fra den lokale landboforening, som har etableret en ungegruppe. Det har vist sig at være en succes.

Styrket SLF runder et skarpt hjørne

Der blev kigget både politisk fremad og historisk tilbage, da SLF markerede sit 20 års jubilæum ved dette års generalforsamling, der blev holdt på Agerskov Kro.

Klar til Agromek 2021

Mange virksomheder har allerede meldt sig klar til at udstille på næste års Agromek-messe i Herning.

Efterafgrøder knækker ikke kurven

Der var kritik af flere ministre og ikke mindst Aarhus Universitet fra formand Mogens Dall, da LandboSyd holdt generalforsamling i Gråsten. Ikke mindst efterafgrødekravet fik en hård medfart af landboformanden

Nye skærpede regler ved byggeansøgninger

Brug af certificerede brandrådgivere og statikere ved ansøgning om byggetilladelse kan medføre udfordringer, påpeger bygningsrådgiver.
Side 1 af 58 (1143 artikler)Prev1234567565758Next