bannerPos

Muligheder i produktion af slagtekyllinger

Omkring 40 deltog i temadagen om slagtekyllinger, der fandt sted forleden hos KHL i Kolding.

John Ankersen

Journalist
02-06-2019 06:32
Slagtekyllingeproduktion oplever vækstpotentiale og plus på bundlinjen. Høje byggeomkostninger og forsigtig kreditgivning trækker dog i den anden retning

Plus over hele linjen. Så kort kan økonomien beskrives i den danske slagtekyllingeproduktion. Forleden havde KHL i Kolding inviteret til en temadag om slagtekyllinger med fokus på økonomi, finansiering og strategi.
Det var hér at de nyeste regnskabstal fra Seges, baseret på 30 regnskaber blev offentliggjort, og kunne vise den flotte bundlinje, som producenter af slagtekyllinger har, i forhold til de øvrige landbrugsgrene.
Tallene fra regnskabstallene fra 2017 og 2018 viser, en gennemsnits slagtekyllingeproducent med 900.000 producerede slagtekyllinger og 200 hektar kom ud med et DB på henholdsvis 4,8 millioner kroner og 4,7 millioner kroner. Resultatet faldt også en smule fra 937.000 kroner til 724.000 kroner i 2018.

Betydelige forskelle
Trods den generelt gode økonomi i slagtekyllingeproduktionen, dækker tallene også over forskelle. Især når man holder den bedste tredjedel op mod gennemsnittet.
Hér viser det sig, at den bedste tredjedel i 2017 og 2018 havde et dækningsbidrag, DB, på henholdsvis 2,70 og 2,84 kroner pr. dyr, var tallene for den bedste tredjedel på henholdsvis 3,15 og 3,26 kroner.
- I forhold til landbruget generelt er det et rigtigt godt resultat, fastslog Jens Brandenborg, driftsøkonomikonsulent hos KHL.
Han konstaterede samtidig, at slagtekyllingeproducenter over den seneste 6-årige periode siden 2013 har kunnet notere sig stabilt plus på bundlinjen.

Stigende byggeomkostninger
Efterspørgslen efter fjerkrækød er stigende – både herhjemme og ikke mindst i udlandet. Og forventningen er, at den udvikling vil fortsætte i årene, der kommer.
Jens Brandenburg gennemgik via regneeksempel de forventede byggeomkostninger omkring nybyggeri af slagtekyllingeanlæg.
-  Det skal altid bero på en individuel beregning, og der skal tages forbehold for lokale forhold, som eksempelvis varmekilder, fastslog, Jens Brandenborg i forbindelse med regneeksemplerne.
Generelt har byggeomkostningerne været stigende de seneste år, efter at finanskrisen har sluppet sit tag i dansk økonomi. En finanskrise, der til gengæld har ført til en generel strammere og sværere vej til finansiering.

Krav til finansiering
Der var engang i starten af sidste årti, hvor høje jordpriser gav let og billig adgang til lån og finansiering. Efter finanskrisen er situationen i dag en anden.
Jørn Lydiksen fra Realkredit Danmark kom i sit indlæg på gårsdagens temadag ind på de forhold, der gør sig gældende, når en slagtekyllingeproducent enten ønsker at starte op eller udvide.
Og her spiller ikke mindst ”Den individuelle vurdering” ind som et vigtigt værktøj.
-  Vi arbejder ”case-by-case ganske som det øvrige landbrug, og laver en individuel vurdering, sagde Jørn Lydiksen, der samtidig fremhævede analysen af kreditværdighed omkring vurderingen, hvor flere faktorer spiller ind.
Det handler om blandt andet følsomhed, produktionskapacitet/anlæg, soliditet, effektivitet, sikkerhed og ledelse.
Andre værktøjer er fraktilanalyser, effektivitetsskemaer, omkostnings-benchmark og årsberetninger.
Et andet begreb man arbejder med er rating, hvor man ser på egenkapital, afdrag på gæld, skriftlig strategi, styring af likviditet og aktivt brug af budgetter.

Vækstfonden kan hjælpe
Vækstfonden og herunder initiativet Dansk Landbrugskapital, er endnu en mulighed for slagtekyllingeproducenter der enten skal etablere sig eller udvide.
Annette Søe Jepsen er souschef i Vækstfonden, og var blandt indlægsholderne ved gårsdagens temadag., hvor hun præsenterede Vækstfonden og de muligheder man hér, har får at låne penge ud til medfinansiering af slagtekyllingeproduktion.
-  Vækstfonden bygger bro til andre finansieringspartnere, og vi vil meget gerne finansiere slagtekyllingeproducenter, fastslog Annette Søe Jepsen.
Hun oplyste, at man i Vækstfondens regi har hjulpet over 850 landmænd, heraf alene i år 27 nyetableringer.
Dansk Lånekapital er en fond, der blev etableret i 2017 med én milliard kroner. Halvdelen fra staten og den anden halvdel fra fire pensionskasser. Renten er høj – omkring 10 procent, og løbetiden kort – 8 år. Til gengæld kræver lånet ikke sikkerhed i banken.

Horsens Dyrskue i dansk sommervejr

Solrig start på Horsens Dyrskue & Madmarked.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Mælkeproducent i klemme i skrappe ammoniakregler

Landmand Gerard van Dolder ved Skærbæk vil gerne udvide sin malkebesætning – men skrappe ammoniakregler står i vejen. Forleden var folketingspolitikerne Hans Chrristian Schmidt (V) og Troels Ravn (S) på besøg, for at få syn for sagen

Børn skal leve som landmænd i sommerferien

Børn i Grindstedområdet kan smage på livet som landmand på Grindsted Landbrugsskole

100-årig er klar til 100 år mere

Senere på året er det 100 år siden, at det nuværende Grimme Skandinavien åbnede i Rødkærsbro. Det markeres torsdag og fredag.

Planteaften med høstteknik i korn og grovfoder

Temaet på dette års Planteaften på Ytteborg sætter fokus på, hvordan man opnår en stor høstkapacitet - men samtidig undgår spild.

Ubenyttede boringer beslaglægger masser af vand

Task Force Markvand går nu i offensiven for at få millioner af ubrugte kubikmeter vand frigivet til markvanding. Det drejer sig om - viser det sig - et meget stort antal boringer, som ikke benyttes, men som alligevel tæller med, når kommunerne ser på vandressourcerne i et givet område.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Rammer generationsskifter som en hammer

Socialdemokratiet har bedyret, at de vil hæve gaveafgiften til 15 procent fra de nuværende 6 procent, ved overdragelse af familieejet virksomhed. Og det vil være en kæp i hjulet for familier, der står over for en overdragelse af virksomheden, lyder det fra ekspert.

Maskinudstilling på en ny måde

Horsens Dyrskue & Madmarked klar med nyt og mere tidssvarende koncept for maskinudstillere
Side 1 af 42 (831 artikler)Prev1234567404142Next