bannerPos

Muligheder i produktion af slagtekyllinger

Omkring 40 deltog i temadagen om slagtekyllinger, der fandt sted forleden hos KHL i Kolding.

John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
02-06-2019 06:32
Slagtekyllingeproduktion oplever vækstpotentiale og plus på bundlinjen. Høje byggeomkostninger og forsigtig kreditgivning trækker dog i den anden retning

Plus over hele linjen. Så kort kan økonomien beskrives i den danske slagtekyllingeproduktion. Forleden havde KHL i Kolding inviteret til en temadag om slagtekyllinger med fokus på økonomi, finansiering og strategi.
Det var hér at de nyeste regnskabstal fra Seges, baseret på 30 regnskaber blev offentliggjort, og kunne vise den flotte bundlinje, som producenter af slagtekyllinger har, i forhold til de øvrige landbrugsgrene.
Tallene fra regnskabstallene fra 2017 og 2018 viser, en gennemsnits slagtekyllingeproducent med 900.000 producerede slagtekyllinger og 200 hektar kom ud med et DB på henholdsvis 4,8 millioner kroner og 4,7 millioner kroner. Resultatet faldt også en smule fra 937.000 kroner til 724.000 kroner i 2018.

Betydelige forskelle
Trods den generelt gode økonomi i slagtekyllingeproduktionen, dækker tallene også over forskelle. Især når man holder den bedste tredjedel op mod gennemsnittet.
Hér viser det sig, at den bedste tredjedel i 2017 og 2018 havde et dækningsbidrag, DB, på henholdsvis 2,70 og 2,84 kroner pr. dyr, var tallene for den bedste tredjedel på henholdsvis 3,15 og 3,26 kroner.
- I forhold til landbruget generelt er det et rigtigt godt resultat, fastslog Jens Brandenborg, driftsøkonomikonsulent hos KHL.
Han konstaterede samtidig, at slagtekyllingeproducenter over den seneste 6-årige periode siden 2013 har kunnet notere sig stabilt plus på bundlinjen.

Stigende byggeomkostninger
Efterspørgslen efter fjerkrækød er stigende – både herhjemme og ikke mindst i udlandet. Og forventningen er, at den udvikling vil fortsætte i årene, der kommer.
Jens Brandenburg gennemgik via regneeksempel de forventede byggeomkostninger omkring nybyggeri af slagtekyllingeanlæg.
-  Det skal altid bero på en individuel beregning, og der skal tages forbehold for lokale forhold, som eksempelvis varmekilder, fastslog, Jens Brandenborg i forbindelse med regneeksemplerne.
Generelt har byggeomkostningerne været stigende de seneste år, efter at finanskrisen har sluppet sit tag i dansk økonomi. En finanskrise, der til gengæld har ført til en generel strammere og sværere vej til finansiering.

Krav til finansiering
Der var engang i starten af sidste årti, hvor høje jordpriser gav let og billig adgang til lån og finansiering. Efter finanskrisen er situationen i dag en anden.
Jørn Lydiksen fra Realkredit Danmark kom i sit indlæg på gårsdagens temadag ind på de forhold, der gør sig gældende, når en slagtekyllingeproducent enten ønsker at starte op eller udvide.
Og her spiller ikke mindst ”Den individuelle vurdering” ind som et vigtigt værktøj.
-  Vi arbejder ”case-by-case ganske som det øvrige landbrug, og laver en individuel vurdering, sagde Jørn Lydiksen, der samtidig fremhævede analysen af kreditværdighed omkring vurderingen, hvor flere faktorer spiller ind.
Det handler om blandt andet følsomhed, produktionskapacitet/anlæg, soliditet, effektivitet, sikkerhed og ledelse.
Andre værktøjer er fraktilanalyser, effektivitetsskemaer, omkostnings-benchmark og årsberetninger.
Et andet begreb man arbejder med er rating, hvor man ser på egenkapital, afdrag på gæld, skriftlig strategi, styring af likviditet og aktivt brug af budgetter.

Vækstfonden kan hjælpe
Vækstfonden og herunder initiativet Dansk Landbrugskapital, er endnu en mulighed for slagtekyllingeproducenter der enten skal etablere sig eller udvide.
Annette Søe Jepsen er souschef i Vækstfonden, og var blandt indlægsholderne ved gårsdagens temadag., hvor hun præsenterede Vækstfonden og de muligheder man hér, har får at låne penge ud til medfinansiering af slagtekyllingeproduktion.
-  Vækstfonden bygger bro til andre finansieringspartnere, og vi vil meget gerne finansiere slagtekyllingeproducenter, fastslog Annette Søe Jepsen.
Hun oplyste, at man i Vækstfondens regi har hjulpet over 850 landmænd, heraf alene i år 27 nyetableringer.
Dansk Lånekapital er en fond, der blev etableret i 2017 med én milliard kroner. Halvdelen fra staten og den anden halvdel fra fire pensionskasser. Renten er høj – omkring 10 procent, og løbetiden kort – 8 år. Til gengæld kræver lånet ikke sikkerhed i banken.

Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

Se, rør og lugt til landbruget – 62 landmænd søger gæster til Åbent Landbrug

Hvad gør danske landmænd for klimaet? Få svaret den 15. september når 62 landmænd over hele landet tager imod nysgerrige danskere, der gerne vil vide, hvordan danske landmænd kan producere fødevarer i verdensklasse med mindst mulig klimapåvirkning.

Gråsten byder velkommen til Åbent Landbrug

Landbrugsskolen er endnu en gang med i arrangementet. LandboSyd deltager med en stand, og folketingsmedlem Eva Kjer Hansen planter træer.

Klap en ko i Bredebro

På søndag den 15. september inviterer en række gårde landet over indenfor i forbindelse med åbent landbrug. Blandt andet i Bredebro

Blev selvstændig uden bankens hjælp

Banken sagde nej, og så måtte den unge Thomas Bæk Jensen gøre det selv. Købe et slidt husmandssted, etablere malkerum og købe 40 køer. I dag sidder han for bordenden på Kjærholm – en mælkeproduktionsejendom med plads til knap 300 malkekøer.

Politikken har ikke indflydelse på konkurrenceevnen

EU’s fælles landbrugspolitik er sat i verden for at sikre bønderne en indkomst, og derfor kan CAP ikke flytte på de enkelte landes konkurrenceevne, mener professor.

Danske landmænd skal være dygtigere for at overleve

Dansk landbrugs vilkår er markant ringere end de andre europæiske landes. Innovation og teknologi kan dog være vejen til vækst og bedre konkurrenceevne, siger professor.

Agromek er tilbage i januar i 2021

Skandinaviens største landbrugsmesse, Agromek, flytter termin i 2021, hvor messen vil blive afholdt i uge 3

Lexion-turne i gang

Under navnet »Join the revolution« har Claas inviteret til en række Lexion-arrangementer landet over og i dag blev første arrangement afholdt.

Hans Jørgen går i hegnet med fem blade på kniven

Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation har i snart 20 år klippet hegn. Han mangler ikke noget at lave
Side 1 af 49 (970 artikler)Prev1234567474849Next