bannerPos

Insekter som foder og fødevarer

Lars-Henrik Lau Heckmann er sektorleder i Teknologisk Institut, var blandt indlægsholderne, der i sit indlæg havde fokus på insekter som forretningsområde i relation til fødevarer og dyrefoder.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
15-11-2019 10:23
Det kan blive insekter og larver, der kan blive en af fremtidens løsninger på en mere bæredygtig og klimavenlig fødevare-udfordring. Hos Teknologisk Institut arbejder man intenst med insekter til både foder og fødevarer.

KONFERENCE Melbiller, soldaterfluer og en række andre insekter. De kan meget let blive en del af både frokostbordet og foderbordet i fremtiden – og udvikling og forskning på området boomer i disse år – både herhjemme og i udlandet.

Lars-Henrik Lau Heckmann er sektorleder i Teknologisk Institut, var blandt indlægsholderne, der i sit indlæg havde fokus på insekter som forretningsområde i relation til fødevarer og dyrefoder.

Og han ridsede mange bevæggrunde op for Teknologisk Institut´s satsning på insekter – heruunder dyrevelfærd, klima, foderudnyttelse, lille vandforbrug, lille arealkrav og generelt mindre udledning af drivhusgasser.

Lars Henrik-Lau Heckmann er også med i den internationale brancheorganisation for insektproducenter kaldet IPIFF, og han ser mange andre lande gå insetvejen med forskning og produktion af insekter – præcist som i Danmark.

Insektfarme med produktion af mellen 30.000 og 50.000 tons insekter ses allerede. Og Lars-Henrik Lau Heckmann mener netop, at man skal op i den størrelsesorden, for at insektproduktion giver mening og rentabilitet.

I dag er syv arter af insekter godkendte til produktion – blandt de største er melbiller og sorte soldaterfluer.

Og insekterne kan være med til at omdanne de mellem 80 – 100 tons madaffald, der årligt er i EU til en værdifuld fødevarekilde. Madaffaldet udgør, ifølge Lars-Henrik Lau Heckmann en utrolig stor værdi – det skønnes at mad for flere hundrede milliarder danske kroner går tabt årligt – bare på EU-plan.

Landboformand: Væk er fagligheden og de brede forlig

Landbruget er blevet syndebuk, og jeg frygter, at de politiske venner forsvinder. Men vi vil ikke være syndebuk, men en del af løsningen, siger formand for LandboSyd, Mogens Dall.

Ølgod Maskinforretning bliver BvL-forhandler

Fra årsskiftet er Ølgod Maskinforretning blevet BvL-forhandler og skal i tæt samarbejde med den tyske producents nordiske salgsansvarlige, Flemming Hyldgaard, varetage salgs- og servicearbejdet med fokus på et område, der afgrænses fra Grindsted og Billund i øst til Varde i syd og Nr. Nebel i nord. Der har tidligere været en forhandler i området, så der findes allerede mange BvL-vogne på de kanter. Det bliver nu Ølgod Maskinforretnings opgave at servicere de eksisterende kunder og sørge for, at der kommer endnu flere vogne ud at køre.

Traktordemonstration mod minister igang

Cirka 300 traktorer er mandag formiddag kørt op foran Gråsten Landbrugsskole. De møder miljøminister Lea Wermelin, der i eftermiddag lægger vejen forbi

Lodsejere får lille sejr over Energinet

Energinet skal give lodsejerne fra Stenderuphalvøen-initiativet aktindsigt i, hvilke lodsejere der bliver berørt af Baltic Pipe-byggeriet. Det havde Energinet ellers i flere omgange afvist.

EU-støtte til regntag sikrede frugtplantages afsætning

Ægteparret Susanne Hansen og Anders Lindgård sprang for 12 år siden ud som frugtplantageejere med »Kysøko« ved Næstved, der blandt andet leverer æbler til restauranten Noma. Frugtrejsen har de fået EU-støttemidler til. Det har sikret firmaets bundlinje.

Har fortrudt EU-støttet investering

Anders Lindgård klapper langt fra i hænderne over al landbrugsstøtte fra EU.

Økologimøde med fokus på gødskning, næringsstoffer og biomasse

LHN inviterer sammen med Seges til økologimøde onsdag den 8. januar i Tinglev. Blandt emnerne er gødskning, recirkulering af næringsstoffer, biomasse og markedssituationen for økologi.

Sydjyske kommuner og landbrugsorganisationer i fælles indsats for vandmiljøet

De jyske Lillebælts-kommuner og landbrugets organisationer vil arbejde sammen om at levere vådområder og minivådområder. Opgaven er svær, men samarbejde og løbende dialog skal være vejen frem.

Landbrugsstyrelsen afviser auktionsprincip for landbrugstilskud

- Ideen om auktionsprincippet lyder i teorien interessant, men er vanskelig at føre ud i praksis, udtaler enhedschef i Landbrugsstyrelsen Per Faurholt Ahle.

- Tilskudsmodellen fungerer faktisk godt

Et auktionsprincip vil være for bureaukratisk at administrere og for bøvlet at søge for landmændene, siger sektorchef for økologi, Kirsten Lund Jensen.
Side 1 af 55 (1093 artikler)Prev1234567535455Next