bannerPos

Efterafgrøder, klima og vand i fokus

Formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, kom ind på blandt andet klima, vand og efterafgrøder i sin beretning på foreningens generalforsamling i Vejle.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
10-03-2020 13:51
Landbruget fortjener respekt for klimamål, og er samtidig kraftigt udfordret på vand og efterafgrøder, var nogle af hovedbudskaberne fra formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, på foreningens generalforsamling forleden i Vejle

GENERALFORSAMLING Klima har stor fokus politisk og i befolkningen, og klimaspørgsmål vil i årene der kommer, komme til at spille en stadig vigtigere rolle. Og netop klimaet var også blandt emnerne for formand i Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, i forbindelse med foreningens generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle, hvor 120 deltog.

- Det giver respekt at vi i landbruget selv har sat os klare klimamål, lød det fra Nis Hjort, der blandt andet fremhævede udspillet fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der omfatter en pulje på to milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorde.

 

Store vandmængder

Nis Hjort kom også ind på udfordringerne omkring store vandmængder, hvor han lokalt nævnte Vejle Kommune, hvor han klart fornemmer, at kommunen forventer landbrugets hjælp til at afbøde oversvømmelser af byen.

-  Det er dog noget, jeg mener kræver frivillighed og kompensation til lodsejerne, fastslog Nis Hjort.

På landsplan noterede Nis Hjort sig, at processen med etablering af minivådområder, stadig er meget tung, da man både mangler lodsejere, samtidig med at Landbrugsstyrelsens IT-systemer har haft problemer, og godkendelser har trukket ud.

 

Skævvredet efterafgrødekrav

Der har i landbruget været massiv kritik af efterafgrøder og ikke mindst det seneste efterafgrøde krav, der betød både ekstra og fremrykket etablering af efterafgrøder.

Og Nis Hjort lagde heller ikke fingrene i mellem i sin beskrivelse af efterafgrøderne:

-  Efterafgrødekravet er helt skævvredet, sagde Nis Hjort, der i stedet pegede på andre virkemidler til at reducere kvælstofudledningen fra landbruget – som eksempelvis tidlig såning af vinterafgrøder og biomasse på arealer til at tilbageholde kvælstof.

-  Alt det hér har vi foreslået Landbrugsstyrelsen, men de kræver mere tid til undersøgelser, men vi har ikke mere tid i landbruget, konstaterede Nis Hjort, der i forbindelse med generalforsamlingen blev enstemmigt genvalgt som formand.

 

Styrket efter fusion

Vejle-Fredericia Landboforening er en af landboforeningerne bag det tidligere LMO, der i 2019 efter fusionen med fynske Centrovice som bekendt blev til det nye store rådgivningsselskab Velas.

-  Det er en stærk faglig og økonomisk konstruktion, der er Danmarks største rådgivningsvirksomhed – og det kan virkelig løfte, konstaterede Nis Hjort, der tillige er bestyrelsesformand i Velas.

Og netop et stærkt økonomisk Velas kan også ses i regnskabet for Vejle-Fredericia Landboforening, der med godt fire procents ejerandel i Velas, kunne glæde sig over godt en halv million kroner i overskudsandel – helt præcist 517.000 kroner.

Omsætningen i Vejle-Fredericia Landboforening blev på 902.000 kroner i 2019 mod 922.000 kroner i 2018. Årets resultat endte på godt 31.000 kroner mod 37.000 koner året før. Egenkapital faldt en smule fra 11,2 til 10,9 millioner kroner. Medlemstallet steg med et enkelt medlem til 237.

0

Så er der igen varer på hylderne

Både sælgere og købere valgte at »klappe hesten«, efter statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og lukkede store dele af landet ned

Alle ejendomme er unikke

Skal de gamle bygninger rives ned eller skal de renoveres og have nyt liv i form af anden anvendelse? Skal det aldrende stuehus bevares og gennem en renovering bringes op til nutidens standard i forhold til indretning, energi og komfort? Det er ofte stillede spørgsmål og kræver en grundig vurdering, inden der kan gives et klart svar.

LandboSyd åbner afdeling på Fyn

Der bliver nu hårdere konkurrence om både medarbejdere og rådgivningskunder på Fyn. Sønderjyske LandboSyd går nemlig nu i clinch med Velas og åbner kontor med fokus på økonomirådgivning på Fyn.

Byer og skov vokser, landbrugslandet skrumper

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Snitter måler græsudbytte til grovfoderlageret

SLF arbejder sammen med Seges og flere landboforeninger om at højne grovfoderproduktionen fra mark til lager. Landmand Eigil Miang ved Rødding deltager i projektet, og for få uger siden fik han snittet græs, der blev målt til brug for lagerregistrering.

Udstillere glæder sig til Agromek 2021

Blandt udstillere på næste års Agromek 2021 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene

Såmaskine med nye features

Kuhn fortsætter udviklingen af universalsåmaskinen Espro – senest med det nye system VistaFlow, der gør det lettere at styre og omstille såmaskinen til forskellige opgavetyper

To gange Axial Flow tog sig af vinterbyggen

Forleden blev to Case IH mejetærskere og en nyindkøbt sneglevogn startet op på markerne hos Pedersminde, hvor det i første omgang var vinterbyggen, der skulle i hus.

Vinterbyggen kom i hus ved Kolding

Hos Poul Christensen Maskinstation & Entreprenør kom den sidste af i alt 40 hektar vinterbyg i hus forleden, da der blev høstet i først Nr. Bjert ved Kolding og senere på dagen ved Troldkær nær Rødding

Dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 pct. i årene 2015-19.
Side 1 af 64 (1273 artikler)Prev1234567626364Next