bannerPos

Efterafgrøder, klima og vand i fokus

Formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, kom ind på blandt andet klima, vand og efterafgrøder i sin beretning på foreningens generalforsamling i Vejle.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
10-03-2020 13:51
Landbruget fortjener respekt for klimamål, og er samtidig kraftigt udfordret på vand og efterafgrøder, var nogle af hovedbudskaberne fra formand for Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, på foreningens generalforsamling forleden i Vejle

GENERALFORSAMLING Klima har stor fokus politisk og i befolkningen, og klimaspørgsmål vil i årene der kommer, komme til at spille en stadig vigtigere rolle. Og netop klimaet var også blandt emnerne for formand i Vejle-Fredericia Landboforening, Nis Hjort, i forbindelse med foreningens generalforsamling på Hotel Munkebjerg i Vejle, hvor 120 deltog.

- Det giver respekt at vi i landbruget selv har sat os klare klimamål, lød det fra Nis Hjort, der blandt andet fremhævede udspillet fra Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der omfatter en pulje på to milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorde.

 

Store vandmængder

Nis Hjort kom også ind på udfordringerne omkring store vandmængder, hvor han lokalt nævnte Vejle Kommune, hvor han klart fornemmer, at kommunen forventer landbrugets hjælp til at afbøde oversvømmelser af byen.

-  Det er dog noget, jeg mener kræver frivillighed og kompensation til lodsejerne, fastslog Nis Hjort.

På landsplan noterede Nis Hjort sig, at processen med etablering af minivådområder, stadig er meget tung, da man både mangler lodsejere, samtidig med at Landbrugsstyrelsens IT-systemer har haft problemer, og godkendelser har trukket ud.

 

Skævvredet efterafgrødekrav

Der har i landbruget været massiv kritik af efterafgrøder og ikke mindst det seneste efterafgrøde krav, der betød både ekstra og fremrykket etablering af efterafgrøder.

Og Nis Hjort lagde heller ikke fingrene i mellem i sin beskrivelse af efterafgrøderne:

-  Efterafgrødekravet er helt skævvredet, sagde Nis Hjort, der i stedet pegede på andre virkemidler til at reducere kvælstofudledningen fra landbruget – som eksempelvis tidlig såning af vinterafgrøder og biomasse på arealer til at tilbageholde kvælstof.

-  Alt det hér har vi foreslået Landbrugsstyrelsen, men de kræver mere tid til undersøgelser, men vi har ikke mere tid i landbruget, konstaterede Nis Hjort, der i forbindelse med generalforsamlingen blev enstemmigt genvalgt som formand.

 

Styrket efter fusion

Vejle-Fredericia Landboforening er en af landboforeningerne bag det tidligere LMO, der i 2019 efter fusionen med fynske Centrovice som bekendt blev til det nye store rådgivningsselskab Velas.

-  Det er en stærk faglig og økonomisk konstruktion, der er Danmarks største rådgivningsvirksomhed – og det kan virkelig løfte, konstaterede Nis Hjort, der tillige er bestyrelsesformand i Velas.

Og netop et stærkt økonomisk Velas kan også ses i regnskabet for Vejle-Fredericia Landboforening, der med godt fire procents ejerandel i Velas, kunne glæde sig over godt en halv million kroner i overskudsandel – helt præcist 517.000 kroner.

Omsætningen i Vejle-Fredericia Landboforening blev på 902.000 kroner i 2019 mod 922.000 kroner i 2018. Årets resultat endte på godt 31.000 kroner mod 37.000 koner året før. Egenkapital faldt en smule fra 11,2 til 10,9 millioner kroner. Medlemstallet steg med et enkelt medlem til 237.

0

Svenningsens ændrer navn til Nellemann Machinery

I forbindelse med at tilbyde et højere specialiseringsniveau for kunderne ændrer maskinforretningen Svenningsens navn til Nellemann Machinery.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.
Side 1 af 60 (1199 artikler)Prev1234567585960Next