bannerPos

Online valghandling kom ikke i anvendelse

Sådan kunne medlemmerne i Patriotisk Selskab overvære årets generalforsamling. Skærmdumpet viser fra venstre administrerende direktør Nils Rasmussen, formanden Peder Cederfeld de Simonsen, og bestyrelsesmedlem Bendt Wedell.

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
30-10-2020 08:00
35 medlemmer deltog, da Patriotisk Selskab for første gang i selskabets 210-årige historie måtte afvikle generalforsamlingen digitalt.

GENERALFORSAMLING For første gang i Patriotisk Selskabs 210-årige historie kunne medlemmerne fra hele landet ikke mødes til generalforsamling på sædvanlig vis. I hvert fald ikke fysisk. For det første var mødet på grund af coronaen rykket fra den normale termin i juni måned, og samtidig blev det afviklet digitalt.

Via platformen Microsoft Teams havde 35 medlemmer linket sig op, og hjemme fra sofaen eller kontoret kunne de både høre formanden og direktørens beretninger, og samtidig via chat skrive kommentarer og stille spørgsmål under det godt time lange virtuelle møde.

En særlig udfordring ville have været en online valghandling, som dog ikke kom i anvendelse, da der ikke blev opstillet modkandidater til hverken de bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer, som var på valg. 

Mail-afstemning

Inden valghandlingen var mødedeltagerne nøje blevet sat ind i procedurerne af mødets dirigent, godsejer og advokat Henrik Hoeck, Anhof i Øksendrup.

- Forslag til kandidater skrives i chat’en, og derefter vil jeg via min personlige mail bede af accept af kandidaturet fra det pågældende foreslåede medlem. Og bliver der tale om skriftligt valg, vil det ligeledes skulle foregå via min mailadresse, forklarede dirigenten.

Men som nævnt kom det ikke til kampvalg. I dagsordenen, som i forvejen var udsendt til alle medlemmer, fremgik det, at bestyrelsesmedlemmerne og udvalgsmedlemmerne alle var villige til genvalg. 

Et nyvalg

Til bestyrelsen var der genvalg til Bendt Wedell, Wedellsborg Gods, og Hans Boesen, Stenagergaard, Veflinge.

Kun i husdyrbrugsudvalget var der nyvalg, da Jens Erik la Cour Jensen fra Tommerup ønskede at udtræde. I hans sted havde bestyrelsen foreslået Jørgen Møller Andersen, Lysgaard på Thurø. Kyllingeproducenten, der tillige har en produktionsenhed ved Svindinge, blev valgt uden modkandidater.

Derudover blev Lars Holmegaard, Egerupgaard, genvalgt til husdyrbrugsudvalget. 

Spændende form

Også debatten efter formanden Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg ved Assens, havde aflagt sin beretning på computerskærmene, fik i sagens natur et anderledes forløb, end den sædvanlige håndsoprækning fra medlemmerne i salen.

Flere kvitterede både for en god beretning (se udpluk af formandsberetningen i sidste uges LandbrugFyn, red.) og for måden at afvikle mødet på, når det nu skulle være på denne corona-facon.

- Denne digitale form er helt sikkert en form, som kan udvikles, skrev Niels Iuel Reventlow i en chat fra Hverringe Gods. 

Tættere på Seges

Den fremtidige rådgivningsstruktur og generationsskiftet i landbruget var et par af emnerne, som blev bragt frem på skærmen, da dirigenten åbnede for chat-debatten.

- Vi ser forskellige fusioner vinde frem, blandt andet med Velas. Derfor skal vi forvente at se en anden struktur i hele rådgivningsmarkedet i fremtiden, hvor også samarbejdet med Seges på sigt vil finde en anden form, påpegede Peder Cederfeld.

- Vi må rykke tættere sammen om Seges, der bør være en paraplyorganisation for os. Det vil være bedst og billigst, og en ny vej frem efter de store fusioner, som vi har set de seneste år, påpegede formanden og nævnte, at Patriotisk Selskab også har gode samarbejder på andre fronter, blandt andet med skovforeningen. 

De unge

- Får vi vores andel af de nyuddannede landmænd, lød et spørgsmål fra Søren Bonde, Kustrup, under debatten.

- Vi skal helt sikkert mere frem i skoene, og fortælle de gode ting i erhvervet. Netop digitalisering, som er fremskredet i landbruget, taler til de unges interesse, nævnte Peder Cederfeld, men erkender, at erhvervet ikke er gode nok til at få fat i de unge.

- Det kan vi kun håbe, at det vil ændre sig. Blandt andet har coronaen hjulpet os på det felt, at vores forældede og specielle varer er blevet mere eftertragtet, og madkulturen har ændret sig.

Overskud

På online-mødet gennemgik adm. direktør Nils Rasmussen selskabets regnskab, der udviste et resultat på 805.280 kroner efter skat.

Efter den godt timelange online generalforsamling takkede formanden for god »ro og orden« og for de mange positive tilkendegivelser for afviklingen. 

- Så det er måske ikke sidste gang, det kommer til at foregå på denne måde, ikke mindst når det gælder de lidt større møder, konkluderede Peder Cederfeld de Simonsen, da han slukkede for videoknappen.

0

Husdyrauktion – nu med afstand og mundbind

Corona-restriktioner på Husdyrauktionen i Brørup. I lighed med krav om brug af mundbind i butikker og butikscentre, er der indført krav om brug af mundbind ved ophold i alle indendørs haller tilknyttet Brørup Husdyrauktion.

Venstre: - Den grønneste landbrugsreform nogensinde

Nye økoordninger kan fremme nye udviklingsmuligheder for dansk landbrug, siger V-parlamentsmedlem Asger Christensen.

Økologisk Landsforening: - Bedre end den gamle landbrugsstøtteordning

Nye regler om økoordninger for landbrugsstøtten belønner indsatser for fælles samfundsgoder for alle EU’s borgere, siger politisk chef i ØL, Sybille Kyed.

Støjberg tvivler på demonstrationerne gør indtryk på Mette Frederiksen

- Den magtarrogance, vi ser i øjeblikket, den bliver vi simpelthen nødt til at sætte ind over for, pointerede Inger Støjberg fra Venstre kort før hun talte i Aarhus lørdag eftermiddag.

Stor opbakning til Aarhus-demonstration

Både landbrug, borgere og politikere bakkede massivt op om lørdagens store traktordemonstration i Aarhus, der var et forsvar for grundloven og en klar protest mod regeringen og statsminister Mette Frederiksen omkring minkhåndteringen

Fokus på kvægbedriftens miljøindsats

Hvordan ser dit landbrugs miljøindsats ud i forhold til andre landbrug der ligner dig? Landbruget er under forandring - og de centrale aktører efterspørger andre og flere informationer end dem, som du typiske har været målt på som landmand, og hvor ikke mindst kvægproducenterne bør være ekstra opmærksomme

Mindre ammoniakudledning fra malkekøer og slagtesvin

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer har indgået frivillige aftaler med mål om at nedbringe ammoniakudledningen fra landbruget – herunder kvægbruget

Hønsehold i vinterkulden

Ifølge Velas, er der ingen grund til at bekymre sig om kolde hønsefødder i de kolde vintermåneder.

Brødre-trio er både familie og kolleger inden for grovvarer

Jens, Kjeld og Hans Lund har hver især gjort karriere inden for grovvarebranchen. I dag er alle tre brødre ansat i Vestjyllands Andel.

Kyllingerne indtager skoven

Skovkyllinger er et koncept, der lige så stille vinder frem i Danmark. Og produktionsformen har flere fordele for både kyllingerne og klimaet
Side 1 af 74 (1474 artikler)Prev1234567727374Next