bannerPos

Husk sikkerheden når du høster

Brand kan let opstå – eksempelvis i forbindelse med kornhøst. Arkivfoto

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
20-07-2019 07:18
Høsten står for døren og er allerede i gang flere steder – og det giver risiko for markbrande. Derfor har Seges i samarbejde med Danske Beredskaber samlet en række gode råd til at nedsætte risikoen.

Brand, som opstår i forbindelse med markarbejde, er dyrt, tidskrævende og farligt for mennesker og dyr.
- Vi ser hvert år mange brande i løbet af høst-månederne. En af de hyppigste årsager til ulykkerne er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, siger Kenneth Poulsen, byggechef i Seges.
Men du kan nedsætte risikoen markant ved blandt andet at tjekke op på dine maskiner, før du kører på marken.
- Vi har i samarbejde med Seges samlet nogle gode råd, som du kan tage med, når du skal i gang med at høste, ligesom du kan se, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude siger Bjarne Nigaard, som er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Før høstarbejdet:
- Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.
- Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.
- Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark, du befinder dig på.

Under arbejdet:
- Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv. og rens særligt køleren og udstødningen.
- Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie.
- Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
- Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en.
- Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister.
- Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt.
- Parkér en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark, du høster.
- Parker også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark, du høster.
- Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed.

Hvis uheldet alligevel er ude:
- Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed.
- Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.
- Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en eller via 112.
- Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv. og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

ATV’ere vinder frem som effektive landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

Stor interesse for maskin-road tour i Ribe

Stor tilslutning til ”Claas Jaguar Road Tour” hos maskinforretningen A.P. Jørgensen i Ribe

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Staten støtter grønt protein med 14 millioner

DLG og en række andre landbrugsselskaber har fået tilsagn om 14 millioner kroner fra GUDP-midlerne til at bygge et nyt anlæg til udvinding af græsprotein.

Flere støttesager i klemme

Et par bøvlede støttesager har på det seneste sat en stopper for lysten til at søge yderligere EU-tilskud, siger Anders Laustsen.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.
Side 1 af 53 (1059 artikler)Prev1234567515253Next