bannerPos

Husk sikkerheden når du høster

Brand kan let opstå – eksempelvis i forbindelse med kornhøst. Arkivfoto

John Ankersen

Journalist
20-07-2019 07:18
Høsten står for døren og er allerede i gang flere steder – og det giver risiko for markbrande. Derfor har Seges i samarbejde med Danske Beredskaber samlet en række gode råd til at nedsætte risikoen.

Brand, som opstår i forbindelse med markarbejde, er dyrt, tidskrævende og farligt for mennesker og dyr.
- Vi ser hvert år mange brande i løbet af høst-månederne. En af de hyppigste årsager til ulykkerne er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, siger Kenneth Poulsen, byggechef i Seges.
Men du kan nedsætte risikoen markant ved blandt andet at tjekke op på dine maskiner, før du kører på marken.
- Vi har i samarbejde med Seges samlet nogle gode råd, som du kan tage med, når du skal i gang med at høste, ligesom du kan se, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude siger Bjarne Nigaard, som er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Før høstarbejdet:
- Sørg for at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder den skal smøres, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer.
- Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det.
- Hent 112-app’en og hav den med på maskinen. App’en kan ved nødkald stadfæste din position helt nøjagtigt, så du ikke skal bruge kostbar tid på at forklare vejen til den fjerneste mark, du befinder dig på.

Under arbejdet:
- Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv. og rens særligt køleren og udstødningen.
- Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie.
- Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden.
- Drop tobakken, men husk mobiltelefonen med 112-app’en.
- Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister.
- Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt.
- Parkér en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark, du høster.
- Parker også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark, du høster.
- Lad maskiner og dig selv få pauser. Varmt maskineri og træt fører rimer ikke på brandsikkerhed.

Hvis uheldet alligevel er ude:
- Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed.
- Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt.
- Ring omgående til brandvæsnet via 112-app’en eller via 112.
- Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv. og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen.

Med pilen på festival

For anden gang dannede Hygum Hjemstavnsgård rammen om den årlige pilefestival. AF Leif Christensen /LLN Press

Ny redskabsstyring mindsker sidehældspåvirkninger

Thorsen-Teknik vil lette markarbejdet med universalløsningen ImpSteer.

Gårdejer: Naturen betaler prisen for statens bureaukrati

Trods stor interesse og velvilje fra landbruget går det trægt med at få projekter under landbrugspakken gjort færdige. Og det blandt andet statsligt bureaukrati, mener en sønderjysk gårdejer.

Nu bliver de blå Mandam-redskaber orange

Fra efteråret bliver alle Mandam-redskaber orange og koksgrå. Hvorfor? Vist nok noget med, at en konkurrent synes, at Mandam er kommet lidt for tæt på med både teknik og farve, fortæller Svend Aage Jensen fra den danske importør Brørup Traktor- & Maskincenter.

Man bør så efterafgrøder uanset krav

Uanset om der er et politisk krav om at så efterafgrøder, bør landmænd etablere dem, for det giver mærkbart ekstraudbytte.

Landmand jagter mere viden

Forleden fik tusindvis af ansøgere enten ja eller nej til en videregående uddannelse. Mikkel Landmark er en af de 156, der er blevet optaget på jordbrugsteknologuddannelsen i Aarhus.

Erhvervsbiavler Nicki Toftum slår alarm: Mangel på bestøvere

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder, får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning: Der kommer til at mangle bestøvere.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Major slår vingerne ud på Have og Landskab

Brørup Traktor- & Maskincenter tager de grønne græsklippere fra Major med til Have og Landskab i Slagelse, der afholdes den 28. til 30. august. Major leverer klippere til enhver form for græs, og siden folkene fra Brørup overtog importen i 2018, har salget udviklet sig godt og er fordelt på mange forskellige modeller.

Sæt ind mod sneglene i god tid

Det er altafgørende at iværksætte bekæmpelse mod snegle tidligt, hvis indsatsen skal batte. Sats også på jordbearbejdning, hvor det er muligt, råder Seges.
Side 1 af 47 (933 artikler)Prev1234567454647Next