bannerPos

Tips til høsttiden

Fusarium rammer de enkelte småaks, derfor ses ofte tydelige opdeling mellem den friske og syge del af akset.

Tekst og foto: Tenna Bang

Redaktør, LandbrugNord
05-08-2020 06:12
Selv om det primært er høsten, der er i fokus på denne tid af året, er der også andre vigtige ting, der skal overvejes vedrørende markbruget. Brug også tiden på mejetærskeren til overblik.

Hvis man selv høster, får man et godt overblik over markernes tilstand foræret fra mejetærskerkabinen.  Først og fremmest selve kornet: Er der svampe eller ukrudt, der berettiger til speciel håndtering af dele af marken? Det kunne være fusarium i hvede, som er ret udbredt i år. Her kan en analyse være påkrævet – enten for toksiner eller bejdsebehov, afhængigt af hvad kornet skal bruges til. Af de nyere vinterhvedesorter ser vi mest aksfusarium i Kvium og Momentum.  

I rug kan meldrøjer drille. I år har der været ret gode betingelser for denne svamp på grund af det kolde og våde forår og deraf uens blomstring. Typisk er der flest meldrøjer i køresporene, hvor der er mest genvækst. Er forskellen til resten af marken stor, bør disse spor høstes til sidst og adskilles fra resten af kornet for ikke at forurene det hele med de giftige, inficerede kerner. 

Juster i kommende afgrøder

Der er også god udsigt fra mejetærskeren til afvigende områder i marken. Spot pletter med kvik og andet græsukrudt samt tidsler, og få disse plottet som »hotspots« i FarmTracking-appen i første omgang. PS: Dette kan gøres i den gratis udgave af appen. Er der meget lejesæd i dele af marken, er det også værd at få plottet ind, så data kan bruges ved vurdering af behov for vækstregulering til foråret. Tjek også, om eventuelt miljøgræs under lejesæd står til reparation efter høst.  

Meget græsukrudt er tegn på, at marken ikke bør tilsås i første halvdel af september igen. Selv om tidlig såning af hvede eller rug tæller godt med som »alternativ« i efterafgrøderegnskabet, er det en meget dårlig ide, hvis der er meget græsukrudt. Ved såning i 1. uge af september spirer der typisk dobbelt så meget græsukrudt som ved såning 14 dage senere!  

Afgrøder der sås i august

Specielt i efterårsudlagt frøgræs er spildkorn problematisk. Har man tiden til det, kan en overfladisk harvning lige efter høst fremprovokere noget af spildkornet. En omhyggelig pløjning er herefter et godt tiltag til en ren frømark.

I vinterraps ser jeg ingen entydig forskel på pløjede henholdsvis u-pløjede marker med hensyn til suscess-rate, når man i øvrigt tilpasser sin dyrkningsstrategi til etableringsformen. Såning først i august er alt andet lige den vigtigste faktor for et godt resultat!

I den våde juli i år har sneglene haft kronede dage. Agersnegle kan hver lægge 400-500 æg, der klækker efter 3-4 uger, klar til at kaste sig over nye afgrøder. Sørg derfor for god pakning af jorden, hvis der pløjes til vinterraps. Derved hæmmes sneglenes bevægelser. Læg sneglekorn ud, som minimum langs markkanten - gerne hele marken, hvis der grubbesås.

Så hvis du har afgrøder der skal sås i august-september, er det en god ide at få købt noget jernfosfat, Sluxx HP eller tilsvarende.

0

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..

Vi skal dele masser af data

Hos svineproduktionen Håstrupgård i trekantområdet vægter man driftssikkerhed og økonomi, og her har man valgt Jysk IT i Billund til at løse opgaven
Side 1 af 67 (1335 artikler)Prev1234567656667Next