bannerPos

Åbner op for millioner til nye kvægstalde

Landbrugsstyrelsen har åbnet for ansøgninger om tilskud til etablering og modernisering af kvægstalde.

Tekst og foto: Karen Feddersen

07-09-2020 11:41

Den 4. september åbnede Landbrugsstyrelsen for ansøgninger om tilskud til nye stalde og tilbygning til eksisterende stalde. Ordningen er alene gældende for malkekvæg og/eller slagtekalve.
Som de foregående år, beregnes tilskuddet ud fra standardomkostninger, fastsat af Landbrugsstyrelsen.

Modsat tidligere år, søges der i år ud fra antallet af kvadratmeter staldareal og ikke som tidligere ud fra antallet af pladser.

Ordningen åbner op for muligheden for at søge 20 procent i tilskud, der beregnes på baggrund af bruttoarealet i de ansøgte stalde. Bruttoarealet er defineret som hele staldens areal minus servicefaciliteter og foderlade.

Ansøgningerne prioriteres efter omkostningseffektiviteten (miljøeffekt i forhold til investering, red.). Landbrugsstyrelsen har gjort det klart, at standardomkostningen til etablering af stalde er 2.200 kroner pr. kvadratmeter for malkekvæg og 2.400 kroner pr. kvadratmeter for slagtekalve. Standardomkostninger til malkeudstyr er ligeledes fastsat i forhold til bruttoarealet – for eksempel 810 kroner pr. kvadratmeter for en konventionel malkestald.

Har sigte mod ammoniakreduktion

Nyt i denne ordning er også, at der skal søges tilskud til mindst en ammoniakreducerende teknologi til stalden. Det kan være gylleforsuring, teltoverdækning af gyllebeholder, installering af fasefodring baseret på mælkemåling eller overvågning af brunst, sygdomme og drøvtygning.

Landbrugsstyrelsen har fastsat standardpriser på de enkelte teknologier og Aarhus Universitet har beregnet standardmiljøeffekten på dem, samt forskellige kombinationer af teknologierne.

Kan blive bedre ratet i banken

Den beregnede miljøeffekt for teknologierne er større, hvis de vælges sammen med en sengebåsestald med fast drænet gulv end hvis de vælges sammen med en spaltestald.

Det vil sige, at man som ansøger kan komme til den konklusion, at der er større chancer for tilskud, hvis stalden etableres med fast drænet gulv, da emissionen af klimagasser er mindre. Dermed har man nu som ansøger en unik mulighed for at blive bedre ratet af banken og investorer i forhold til sine lånemuligheder. Det skyldes blandt andet, at man kan skabe en grønnere profil for sig selv, og det er et emne der har samfundets opmærksomhed i forhold til de kommende ESG-krav som fra 2021 vil blive stillet fra bankerne og investorer til landbruget.

Åbent til 30. oktober

I ordningen har Landbrugsstyrelsen også åbnet op for muligheden for at der kan søges om tilskud til plansiloer. Plansiloerne tillægges dog ingen miljømæssig effekt.

Tilsagn gives for en 2-årig periode, fra den dato ansøgningen modtages hos Landbrugsstyrelsen.
Landbrugsstyrelsen stiller ikke krav om at der skal fremsendes en miljøgodkendelse sammen med din ansøgning om tilskud.
Puljen lukker for ansøgninger den 30. oktober 2020.

Ordningen indeholder mange forskellige kombinationsmuligheder i forhold til at udarbejde en ansøgning, det vil derfor være oplagt at mødes og beregne dit projekts omkostningseffektivitet på forskellige kombinationer af sin ansøgning.

 

Puljen fordeler sig således:

• 21 mio. kr. i puljen til stalde til malkekvæg med malkefaciliteter
• 35 mio. kr. i puljen til stalde med malkekvæg uden malkefaciliteter
• 29 mio. kr. til stalde til slagtekalve og/eller småkalve

Ordningen er gældende for både konventionelle landbrug og økologiske landbrug.

Kilde: Karen Feddersen

0

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..

Vi skal dele masser af data

Hos svineproduktionen Håstrupgård i trekantområdet vægter man driftssikkerhed og økonomi, og her har man valgt Jysk IT i Billund til at løse opgaven
Side 1 af 67 (1335 artikler)Prev1234567656667Next