bannerPos

Mælkeproduktion og afgræsning i Irland

Alle køer er på græs i Irland, og græsningsperioden er fra 1. februar til 15. november.
20-04-2019 08:01

Der er god inspiration til mælkeproducenter, der har mulighed for at sænke produktionsprisen via afgræsning.

Af: Bent Hansen, planterådgiver ved Sagro

I Irland er der ved mælkeproduktion meget fokus på produktionspris. Ved mælkeproduktion baseret på afgræsning ligger produktionsprisen på 1,60 kroner pr. kilo mælk.

95 procent af Irlands mælk eksporteres, så sammenligner man med den danske produktionspris på cirka 2,50 kroner pr. kilo mælk, kan det være relevant, men vanskelig at forholde sig til.

Alle køer er på græs i Irland, og græsningsperioden er fra 1. februar til 15. november.

Der satses på, at køerne kælver i februar/marts, så græsvæksten kan udnyttes optimalt til mælkeproduktion.

 

Rotationsafgræsning

På en studietur til Irland besøgte vi en typisk mælkeproduktionsejendom, hvor der var 300 køer og 120 hektar jord svarende til 2,5 ko pr. hektar. Ydelsen var 6.000 kilo mælk, og der blev brugt cirka 500 kilo kraftfoder pr. ko på et år. Det er cirka 1/6 af det danske forbrug. Mælkeproduktionen i Irland er således baseret på græs, hovedsagelig afgræsning.

Der benyttes rotationsafgræsning, hvor der er cirka 20 græsmarker. Ideen er at afgræsse hver mark 10 gange i løbet af et år, og det er et mål, at der på hver mark bliver taget et slæt i løbet af året, som så benyttes til udfodring i perioder, hvor der er behov for supplerende foder. Vækstpotentialet ved 16.000 kilo tørstof pr. hektar for året ser således ud:

Vækstperiode      Tørstof kg græs pr. ha      Ration nr.

1. feb. – 10. april       1450                                           1              

11. april – 5. aug.      1550                                           2-7

6. aug. – 1. sep.        1750                                           8

2. sep. – 1. okt.         1900                                           9

2. okt. – 15. nov.       1600                                           10

Denne plan suppleres med en detaljeret plan for forårsgræsning og de øvrige sæsoner, for dels at sikre, at man kommer over det areal, der er planlagt i foråret, og dels sikrer at marker ikke dødbides i efteråret. Der skal jo også være græs i efterfølgende forår.

Periode                Akkumuleret areal afgræsset pr. uge i %

1. – 7. feb.                 7

8. – 14. feb.               14

15. – 21. feb.             21

22. – 28. feb.             30

1. – 7. marts              45

8. – 14. marts            60

15. – 21. marts          73

22. – 28. marts          87

29. marts – 4 april.    100

Der afgræsses ned til 3,5 til 4 centimeter i foråret, for at græsset sætter mange sideskud, som sikrer optimal produktion resten af året. I vådt vejr, som er en udfordring på grund af optrædning af marker, tages køerne af marken efter 3 til 4 timer. Så har de alligevel ofte optaget hovedparten af den daglige ration. Udbytte på 16.000 kilo tørstof pr. hektar svarer til 17 kilo tørstof pr. ko i gennemsnit pr. dag hele året.

Der suppleres med græsensilage i perioder, hvor der ikke bliver optaget nok græs ved afgræsning, og i perioden november til januar, hvor køerne ikke bliver malket, er hovedfoderet græsensilage.

 

0

Svenningsens ændrer navn til Nellemann Machinery

I forbindelse med at tilbyde et højere specialiseringsniveau for kunderne ændrer maskinforretningen Svenningsens navn til Nellemann Machinery.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.
Side 1 af 60 (1199 artikler)Prev1234567585960Next