bannerPos

Regler for nødslagtning præciseres

Fødevarestyrelsen præciserer reglerne for nødslagtning. Ifølge Dyrlæger & Ko betyder det, at et kreatur kun må nødslagtes ved helt akut tilskadekomst, eller hvis dyret er så vildt, så det ved slagtning på slagteri vil være til skade for enten sig selv, sine omgivelser eller mennesker.
17-09-2019 08:00

Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Der har i den seneste tid været en del debat omkring nødslagtninger (skydning og afblødning af dyr udenfor slagteriet). Dette hænger sammen med, at antallet af »etiske slagtninger«, det vil sige slagtning som alene er begrundet i, at landmanden ønsker dette gjort for at få bedre slagtekvalitet og undgå transporten til slagteriet, af dyrevelfærdsmæssige grunde, er steget betragtelig.

Ifølge Dyrlæger & Ko, var »etiske slagtninger« kun tiltænkt helt særlige forhold og meget få dyr. Dette hører ikke under nødslagtning.

Fødevarestyrelsen har derfor præciseret reglerne og fjernet muligheden for de etiske slagtninger.

Et kreatur må kun nødslagtes på følgende betingelser: Helt akut tilskadekomst, for eksempel et brækket ben. Vildt dyr, som ved slagtning på slagteri vil være til skade for enten sig selv, sine omgivelser eller mennesker.

- Det betyder således, at dyrlægerne (fortsat) ikke må nødslagte syge dyr eller dyr med kroniske lidelser. Dyret skal være rask. At være rask betyder blandt andet, at dyrets almenbefinde er upåvirket (udover for eksempel det brækkede ben), at dyret har ædt og drukket normalt lige op til aflivning, at dyret har normal temperatur og vejrtrækning, at dyret ikke er stresset, lammet eller på anden vis har adfærd eller symptomer som afviger fra normalen, lyder det i et nyhedsbrev fra Dyrlæger & Ko.

Der forventes at komme en øget opmærksom fra myndighedernes side på dette område. Det betyder også, at eventuelle overtrædelser af lovgivningen vil få konsekvenser for de involverede dyrlæger og landmænd.

0

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

Vedligeholdelse af vandløb skal tilpasses virkeligheden

Nedbørsmængderne øges år for år, vinterhalvåret druknede i nedbør, og i Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) frygter man, at problemet med oversvømmede kældre og marker blot vil vende tilbage gang på gang, medmindre vedligeholdelse af vandløbene tilpasses virkeligheden.

Ung iværksætter er ny salgschef hos Semler Agro

Used Equipment Center, der er Semler Agros center for brugte landbrugsmaskiner, fik ved årsskiftet ny salgschef. Valget faldt på den 35-årige Rasmus Thing, der var en del udviklingsteamet bag Used Equipment Center.
Side 1 af 60 (1194 artikler)Prev1234567585960Next