bannerPos

Regler for nødslagtning præciseres

Fødevarestyrelsen præciserer reglerne for nødslagtning. Ifølge Dyrlæger & Ko betyder det, at et kreatur kun må nødslagtes ved helt akut tilskadekomst, eller hvis dyret er så vildt, så det ved slagtning på slagteri vil være til skade for enten sig selv, sine omgivelser eller mennesker.

Redaktionen

17-09-2019 08:00
Kreaturer må kun slagtes på marken ved akut tilskadekomst eller hvis et vildt dyr på slagteriet vil kunne være til fare for sig selv og sine omgivelser.

Der har i den seneste tid været en del debat omkring nødslagtninger (skydning og afblødning af dyr udenfor slagteriet). Dette hænger sammen med, at antallet af »etiske slagtninger«, det vil sige slagtning som alene er begrundet i, at landmanden ønsker dette gjort for at få bedre slagtekvalitet og undgå transporten til slagteriet, af dyrevelfærdsmæssige grunde, er steget betragtelig.

Ifølge Dyrlæger & Ko, var »etiske slagtninger« kun tiltænkt helt særlige forhold og meget få dyr. Dette hører ikke under nødslagtning.

Fødevarestyrelsen har derfor præciseret reglerne og fjernet muligheden for de etiske slagtninger.

Et kreatur må kun nødslagtes på følgende betingelser: Helt akut tilskadekomst, for eksempel et brækket ben. Vildt dyr, som ved slagtning på slagteri vil være til skade for enten sig selv, sine omgivelser eller mennesker.

- Det betyder således, at dyrlægerne (fortsat) ikke må nødslagte syge dyr eller dyr med kroniske lidelser. Dyret skal være rask. At være rask betyder blandt andet, at dyrets almenbefinde er upåvirket (udover for eksempel det brækkede ben), at dyret har ædt og drukket normalt lige op til aflivning, at dyret har normal temperatur og vejrtrækning, at dyret ikke er stresset, lammet eller på anden vis har adfærd eller symptomer som afviger fra normalen, lyder det i et nyhedsbrev fra Dyrlæger & Ko.

Der forventes at komme en øget opmærksom fra myndighedernes side på dette område. Det betyder også, at eventuelle overtrædelser af lovgivningen vil få konsekvenser for de involverede dyrlæger og landmænd.

Holstein rykker

Der var meget at glæde sig over for Dansk Holstein, da 420 racefolk deltog ved årsmødet på Fyn. Ifølge formand Kristian Nielsen står rekorderne nærmest i kø, blandt andet er en sortbroget ko fra Mors første danske ko, der passerede en livsydelse på 200.000 kilo mælk.

McCormick og Pöttinger sluppet løs ved markdemo

Egtved Maskinforretning var vært, da der forleden var inviteret til demodag ved Vejle. Her blev programmet af maskinforretningens McCormick-traktorer og Pöttinger markmaskiner og redskaber vist i aktion.

Plovmændene kom i jorden

På Hygum Hjemstavnsgård var der lejlighed til at opleve, hvordan der blev pløjet på bedstefars tid

Minister tror på grønnere EU-politik

Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplevede positive takter fra store EU-spillere, da han fremlagde det danske bud på en grønnere fælles landbrugspolitik i Helsinki.

Workshop: Vejen til støttetilsagn er hullet

Udfordringerne er stadig mange på vejen fra tilskudsordning til udbetaling af støttetilsagn. Det stod klart efter, at Landbrugsstyrelsen var vært for en workshop, der skulle sætte fokus på »Den gode udbetalingsanmodning« for nyligt.

Ny slagtesvinestald tredobler kapaciteten

Stor interesse for at se nyopført slagtesvinestald, da Johannes Kaasgaard inviterede indenfor ved åben stald på sin bedrift ”Skovlygaard” ved Skjern i Vestjylland – en stald, der giver kapacitet til tredobling af slagtesvineproduktionen.

Forening vil ruste landmænd til grundvandskamp

Agerskov i Sønderjylland er det andet stop, når Foreningen for Bæredygtig Grundvandbeskyttelse på en række møder vil lære landmænd de juridiske spilleregler, hvis deres jord bliver en del af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Landmænd udnytter ikke støttetilsagn

Flere tilsagn om EU-støtte til miljøteknologi er gennem tiden ikke blevet udnyttet til at styrke dansk landbrug. Fødevareministeren og styrelsen lover, at nye løsningsmodeller er på vej.

L&F: Støtteordninger udfordres af bureaukrati

L&F og Seges mener, at reglerne for sagsbehandlingen af støtteordninger har været bøvlet. Landbrugsstyrelsen evaluerer løbende ordningerne, men holder fast i at have fokus på hurtig sagsbehandling.
Side 1 af 50 (993 artikler)Prev1234567484950Next