bannerPos

Holdbare græsmarker og urterige græsfrøblandinger

Tekst og foto: Keld Jakobsen

IT og Udvikler
08-01-2018 08:00
Alle græsarter i RoBusta blandinger er valgt med det formål at de giver et højt udbytte i foråret, lyder budskabet fra RB Farm Supply, der er blandt udstillerne på NutriFair

Landmænd er mere og mere interesseret i græsfrøblandinger som giver holdbare græsmarker i 4 - 5 år og giver grovfoder af høj kvalitet. Man har nemlig aldrig nok af god kvalitet græsensilage! I udlandet vurderes græsarter på Totaludbytte og udbyttet i foråret.  Totaludbyttet er for os ikke så relevant, siger Ron Bon, indehaver af RB FarmSupply.  

Store mængde græs produceret i efteråret bidrager ikke til markens økonomi. Ofte har dette græs faktisk en negativ værdi og foræres væk eller bliver afgræsset af får, men man har aldrig nok af god kvalitet forårsgræs!  Derfor skifter vi i år en rigtig god sort ’Arsenal’ delvist ud i vores græsfrøblandinger med supersort ARELIO.  Arelio er en topsort  for græsvækst i foråret.  RoBusta blandinger produceres i øvrigt i Danmark.  

- Vi vælger bevidst de mest holdbare sorter i vores blandinger, og jeg kan godt lide at have 12-18 procent Thimote med i vores RoBusta blandinger, siger Ron Bon, der tilføjer, at denne græsart har en god smag og en god foderværdi, desuden er den meget slidstærk. 

Til gengæld bruger vi kun en begrænset andel  Rajsvingel,  da vores erfaring er at dette græs bliver hurtigt for groft, og så falder fordøjeligheden markant. Kvægavlere som har brugt de sidste par år græsfrøblandinger med en høj andel rajsvingel kontakter os, da de leder efter græsfrø med en bedre fordøjelighed og bedre sukkerindhold.  

Salatbuffeten er en serie frøblandinger til græsmarker i omdrift, som er holdbart i minimum 5 år.  Til det formål tilbyder RB FarmSupply helt nye blandinger på det danske marked under navnet ”Pure Graze” - salatbuffet-blandinger indeholder en balanceret blanding af 6 græsarter, 8 kløverarter og 8 urter. 

Grundet denne unikke sammensætning kræver salatbuffeten ingen kunstgødning.  2 - 3 gange gylle er nok til at forsyne salatbuffeten med de nødvendige næringsstoffer. Diversiteten af planter i salatbuffet-blandinger supplerer hinanden i deres tilvækst. Udover et højt udbytte bliver der også produceret meget mere rodmateriale, og dette er grunden til at der oplagres mere organisk materiale i jorden. Mere organisk materiale sørger for mere mikroliv i jorden og hermed omsætning af (mikro-) mineraler. 

Idet salatbuffet-blandinger indeholder en del planter med dybe rødder resulterer dette, sammen med øget mikroliv i jorden, i mere tørkeresistente marker og mindre  udvaskning af næringsstoffer.    

For 2018 kan  RB FarmSupply tilbyde mange blandinger til det danske marked - Mere info fås på Nutrifair standnummer 1222 hos RB FarmSupply,

0

Nye vogne sørger for foder til 600 malkekøer

Harehedegaard Mælkeproduktion mellem Hovborg og Starup valgte Krampe-vogne, der spiller en stor rolle, når høsten af foder-afgrøder til bedriftens 600 malkekøer og opdræt skal håndteres

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..
Side 1 af 67 (1336 artikler)Prev1234567656667Next