bannerPos

Klageinstans med åbenlys inhabilitet

23-05-2020 17:18

Når inhabilitet er så åbenlys, er konstruktionen uholdbar, hvis vi vil pynte os med at leve i et retssamfund, skriver Jørn Rasmussen blandt andet i dette debatindlæg.

Af Jørn Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Fair Spildevand, Pilealle 5, Vordingborg

DEBATINDLÆG I LandbrugØst uge 18 omtalte jeg embedsværkets og interesseorganisationernes indbyrdes afhængighed.

Som bestyrelsesmedlem i den landsdækkende interesseorganisation Fair Spildevand undgår man ikke at komme i berøring med diverse klageinstanser.  

Man kunne ønske, at disse instanser var mere uafhængige, da de værste skæverter ville kunne opfanges, hvis embedsmændene ikke blev på dydens smalle vej inden for lovens rammer.

Men sådan forholder det sig desværre ikke. Lad os tage Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er et relevant nævn i denne her sammenhæng. Det har blandt andet behandlet »Beder-sagen« om forbud mod anvendelse af pesticider på landbrugsjord.

En slags svikmølle

I Miljø- og Fødevareklagenævnet er de samme interessegrupper repræsenteret, som indirekte har haft indflydelse på den følgelovgivning, der klages over – nemlig Danmarks Naturfredningsforening (DN), Danmarks Sportsfiskerforbund (DS) og Landbrug & Fødevarer (L&F).

Vi kender DN’s »landbrugsvenlige« holdninger, men DS afviger ikke meget herfra. Således udtalte deres fiskebiolog Kaare Ebert til DR primo februar 2020:

»Vi har brugt 60-70 år på at smadre havmiljøet med kvælstof, så nu tager det nok nogle år at få et godt havmiljø tilbage igen. Men ved at etablere nogle kystnære stenrev kan vi fremme processen med at få torsken tilbage igen. Så når vi får stoppet udledningen af kvælstof, kan vi nå i mål«.

De produktive erhverv, landbrug, skovbrug og fiskeri, som er underlagt lovgivningen, er dermed havnet i en slags svikmølle.

Når inhabilitet er så åbenlys, er konstruktionen uholdbar, hvis vi vil pynte os med at leve i et retssamfund.

Løgnagtige miljøanklager

Et modargument kunne være, at L&F også deltager som interesseorganisation for at skabe lidt balance. 

Igennem flere årtier har L&F, med Seges som garant for den forskningsmæssige validitet, haft mandatet til at varetage landbrugets interesser. Det er muligt, de har haft viljen, men at imødegå de falske og løgnagtige miljøanklager imod landbruget, har de ikke evnet. Bæredygtigt Landbrugs relative store succes bør her være dokumentation nok.

Fair Spildevands medlemmer i landdistrikter bliver på samme måde som landbruget pålagt mange tåbelige og lovstridige påbud, der hviler på misforståede naturlove og manglende lovpligtige målinger. Men Fair Spildevand har ikke de samme muskler og accept i samfundet som L&F.

Fantasi-beregninger

Derfor vil jeg opfordre L&F – sammen med andre gode kræfter i landbruget – om at reparere på fortidens synder ved at ignorere alle de »fantasi-beregninger« med tilhørende konklusioner, der ligger til grund for lovgivningen og i stedet forlange målinger fra virkeligheden.

I modsat fald vil det samlede landbrug forlange fuldskalaforsøg i virkeligheden, der dokumenterer konklusionerne fra modelberegningerne på samme måde, som man gør med al anden forskning. Hvor svært kan det være – tag jer nu sammen.

I denne epidemitilstand, der synliggør landbrugets betydning for samfundet, vil jeg minde om det i øjeblikket meget benyttede Churchill-citat: »Lad aldrig en god krise gå til spilde«. 

0

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

Vedligeholdelse af vandløb skal tilpasses virkeligheden

Nedbørsmængderne øges år for år, vinterhalvåret druknede i nedbør, og i Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) frygter man, at problemet med oversvømmede kældre og marker blot vil vende tilbage gang på gang, medmindre vedligeholdelse af vandløbene tilpasses virkeligheden.
Side 1 af 60 (1196 artikler)Prev1234567585960Next