bannerPos

Landbruget har kæmpe betydning for samfundet

Niels Flemming Hansen, Spidskandidat for de konservative i Syd- og Sønderjylland til ved det kommende folketingsvalg.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
26-05-2019 07:07
Landbruget har kæmpe betydning for vort samfund.
Landbruget har brug for støtte og dialog med danskerne, og mon ikke også at danskerne har brug for dialog med landbruget?
Når jeg kommer rundt i landet, får jeg til tider en dårlig mave fornemmelse, der siger mig at danskerne kun i meget ringe grad ved, at landbruget har en kæmpe betydning for vort samfund. Ja ofte hører man ligefrem folk sige, at landbruget kun forringer miljøet og at de kun lever af støtte fra EU.
Intet kan være mere forkert.
I 2017 eksporterede landbruget for mere end 32 milliarder kroner svinekød og for mere end 21 milliarder kr. mejeriprodukter.  Læg dertil værdien fjerkræ, korn og oksekød m.m.
Jeg mener at Landbruget/fødevareerhvervet er de senere år, blevet en værdipolitisk kampplads, hvor alt fra lokal- og landspolitikere til store interesseorganisationer og NGO’er har fundet stof med sprængstof i, hvor de nemt og belejligt kan profilere sig. Det være sig miljø, klima, dyrevelfærd, natur, drikkevand osv.
Kort sagt, er det et erhverv der pr. definition er i søgelyset, da det berører noget vi alle som borgere/danskere har en holdning til – natur og dyr. Udfordringen er nok, at holdningen ofte er følelsesbetonet, og derfor kollidere mange diskussioner og fortaber sig til tider i mangel på fakta.
Samtidig hører vi om, at der er krise i landbruget fordi der er vanskelig at finde folk der vil overtage landbrug og det er vanskelig at finansiere generationsskifter.
Ja der er meget gæld, alt for meget og store omkostninger og det er svært at lave generationsskifte. Vi skriver nu ”år 11” efter finanskrisen, Og landbrugsorganisationerne har brugt oceaner af tid, penge og kræfter på at rydde op i og stabilisere økonomien. Og bankerne er begyndt at ligge planer for oprydning i deres landbrugskunder over de næste 3 år.
Om tre år, er der så gået 14 år siden det startede. Det er ½ generation! her ligger nok en af de allerstørste bekymringer for mig. Når vi at tale det hele så langt ned, at det bliver en langsom afvikling af branchen – eller får vi vendt skuden og samfundets, politikernes og bankernes syn på erhvervet, så det fortsat er interessant at være fødevareproducent i DK. Det håber jeg dælme – der er mange milliarder og tusindvis af arbejdspladser på spil.
Jeg var for nylig på besøg på  hos en større mælke producent, der direkte sagde, at hvis ikke hans kone havde et godt job, kunne det ikke gå rundt.
Og sådan skal det jo ikke være, vel?
Der er altså brug for, at vi mindst får løst disse tre problemer:
1.Bedre dialog mellem landbrug og det øvrige samfund.
2.Hjælp til generationsskifte så vi fortsat har et landbrug.
3.Bred politiskforståelse for landbrugets betydning for samfundet
Jeg ved godt, at det altid er pengene der tæller mest, men for mig er dialogen og forståelsen mellem land og by helt afgørende især for de generationer, der skal drive landbrugene fremover.
 

Ølgod Maskinforretning bliver BvL-forhandler

Fra årsskiftet er Ølgod Maskinforretning blevet BvL-forhandler og skal i tæt samarbejde med den tyske producents nordiske salgsansvarlige, Flemming Hyldgaard, varetage salgs- og servicearbejdet med fokus på et område, der afgrænses fra Grindsted og Billund i øst til Varde i syd og Nr. Nebel i nord. Der har tidligere været en forhandler i området, så der findes allerede mange BvL-vogne på de kanter. Det bliver nu Ølgod Maskinforretnings opgave at servicere de eksisterende kunder og sørge for, at der kommer endnu flere vogne ud at køre.

Traktordemonstration mod minister igang

Cirka 300 traktorer er mandag formiddag kørt op foran Gråsten Landbrugsskole. De møder miljøminister Lea Wermelin, der i eftermiddag lægger vejen forbi

Lodsejere får lille sejr over Energinet

Energinet skal give lodsejerne fra Stenderuphalvøen-initiativet aktindsigt i, hvilke lodsejere der bliver berørt af Baltic Pipe-byggeriet. Det havde Energinet ellers i flere omgange afvist.

EU-støtte til regntag sikrede frugtplantages afsætning

Ægteparret Susanne Hansen og Anders Lindgård sprang for 12 år siden ud som frugtplantageejere med »Kysøko« ved Næstved, der blandt andet leverer æbler til restauranten Noma. Frugtrejsen har de fået EU-støttemidler til. Det har sikret firmaets bundlinje.

Har fortrudt EU-støttet investering

Anders Lindgård klapper langt fra i hænderne over al landbrugsstøtte fra EU.

Økologimøde med fokus på gødskning, næringsstoffer og biomasse

LHN inviterer sammen med Seges til økologimøde onsdag den 8. januar i Tinglev. Blandt emnerne er gødskning, recirkulering af næringsstoffer, biomasse og markedssituationen for økologi.

Sydjyske kommuner og landbrugsorganisationer i fælles indsats for vandmiljøet

De jyske Lillebælts-kommuner og landbrugets organisationer vil arbejde sammen om at levere vådområder og minivådområder. Opgaven er svær, men samarbejde og løbende dialog skal være vejen frem.

Landbrugsstyrelsen afviser auktionsprincip for landbrugstilskud

- Ideen om auktionsprincippet lyder i teorien interessant, men er vanskelig at føre ud i praksis, udtaler enhedschef i Landbrugsstyrelsen Per Faurholt Ahle.

- Tilskudsmodellen fungerer faktisk godt

Et auktionsprincip vil være for bureaukratisk at administrere og for bøvlet at søge for landmændene, siger sektorchef for økologi, Kirsten Lund Jensen.

- Lad økologiske landmænd selv byde ind på støttebehov

Auktioner kunne hindre overkompensation med EU-støttemidlerne, siger IFRO-forsker og rådgiver for Landbrugsstyrelsen.
Side 1 af 55 (1092 artikler)Prev1234567535455Next