bannerPos

En udfordrende ansøgningsrunde

Søren Boisen Wind, Planteavlskonsulent i Landbrugsrådgivning Syd, sbw@lrs.dk

John Ankersen

Journalist
27-05-2019 07:34
LÆSERBREV

2019 var et udfordrende år for ansøgninger om arealstøtte. Heldigvis er vi nu kommet igennem endnu en runde med ansøgning om grundbetaling, grøn støtte, målrettet regulering, indberetning af efterafgrøder, MVJ-ordninger og mange andre ordninger til landbruget. Det er derfor først nu, at vi planteavlskonsulenter har kunnet trække vejret og reflektere over situationen.
Helt indtil den 26. april sad vi nemlig stadig begravet i ansøgninger, da ansøgningsfristen blev udskudt efter flere langvarige nedbrud i Tast Selv. Og igen i år kom vi naturligvis i mål, men efterhånden bliver vi som konsulenter mere og mere udfordrede. Vi sidder med et system, der er så kompleks, at det ofte ikke virker, og tingene ikke altid er på plads.

Hvad skete der i ansøgningsprocessen?
Ansøgningsrunden startede den 1. februar med frist den 17. april. Igen i år blev systemet hurtigt overbelastet. Igen i år skulle der søges om tilskud til målrettet reguleringen efter først til mølleprincippet. Så det få timer efter opstart brød ned. Herefter arbejdede Landbrugsstyrelsens IT-folk på at få det op at køre igen. Dette gik der nogle timer med.
Det næste problem opstod allerede den 4. februar. Her virkede de beregninger og opgørelser ikke, der viser efterafgrøde, og beskeden fra Landbrugsstyrelsen lød, at dette først ville blive opdateret den 28. februar(!). Dermed forsvandt næsten en hel måned til at indberette.
Igennem hele ansøgningsperioden har systemet været presset, og der var tidsrum med næsten hele dage, hvor systemet var helt utilgængeligt.
Landbrugsstyrelsen har i de forbindelser jævnligt meldt driftsstatus ud, men det er et problem, når de er for optimistiske med tidshorisonten. For når der meldes ud, at nedbruddet vil vare en time, og driftsstatus derefter opdateres med en time yderlige, kan konsulenterne nemt komme til at sidde og vente en hel arbejdsdag.
Den 10. april var systemet særligt presset. Landbrugsstyrelsens egen opgørelse viser, at der den dag manglede ca. 1/3 af alle ansøgninger. Den 11. april meldte Landbrugsstyrelsen samtidig ud, at ansøgningsfristen ville forblive uændret.
Om morgenen den 12. april, altså 5 dage før ansøgningsfristen, var systemet igen utilgængeligt efter en opdatering af systemet aftenen før. Løbende hele formiddagen blev tidshorisonten ændret i forhold til, hvornår Landbrugsstyrelsen forventede, at systemet ville være tilgængeligt igen. 
Endeligt kl. 12 samme dag blev systemet meldt klar igen. Her har rigtig mange konsulenter ventet i 4 stive timer, og var dermed en halv dag bagud med arbejdet, da ansøgningsfristen jo ikke var uændret!
Fredag eftermiddag den 12. april kl. 16.25 meddelte Landbrugsstyrelsen pludselig, at de i lyset af seneste nedbrud i Tast-Selv rykkede ansøgningsfristen frem til 26 april. Den håndsrækning kunne vi konsulenter godt have brugt noget tidligere.
Frustration landet rundt
Dette års ansøgningsrunde har budt os fejl, bøvl og problemer, der giver efterdønninger nu i vores øvrige arbejde. Når opgaver ikke kan færdiggøres på grund af systemfejl og manglende opdateringer på data, så giver det tilbageløb og fordrer, at konsulenter skal holde en alt for stram styring på sagerne. Landet rundt har planteavlskonsulenter arbejdet på højtryk i denne ansøgningsrunde, og der bliver naturligvis ekstra pres på, når systemnedbrud og fejl skubber til planlægningen. Og der er altså ikke meget ekstra tid at rykke rundt på i konsulenternes stramme tidsplan i denne periode.
Denne ansøgningsrunde har også vist, at systemet er så komplekst og belastet, at det ikke kan håndtere flere udbygninger. Landbrugsstyrelsen oplyste nemlig inden åbning af ansøgningsrunden, at mange dele af systemet var blevet yderligere automatiseret. Det er muligvis dette, der har fået bægeret til at flyde over. Problemet er, at der i fremtiden nok ikke vil komme færre krav til systemets muligheder.
Vi har også hørt en lille fugl synge om, at der ikke er sat back-Up på systemet, fordi alle medarbejdere har været på overarbejde i foråret for at holde systemet kørende, rette fejl og afhjælpe nedbrud. Det virker jo meget betryggende!
Det er dybt frustrerende som konsulent, når vi ikke kan give vores kunder besked om, hvorvidt de får deres tilskud – især når nogen eksempelvis gerne vil så græs sammen med kornet her i foråret. Som lige nævnt skal vi vente på svar til efter ansøgningsrunden, og der har man sået. 
Min tanke er: Kunne systemet ikke blot åbne noget før, så tingene kan afstemmes allerede i efteråret, hvor landmændene gør klar til efterårssåning og afstemmer på forårssåning? Og kunne en målrettet regulering laves, så ikke alle områder skal åben samme dag, men forskudt, så belastning på systemet nedsættes?
IT-systemet er tænkt som en hjælp til brugerne, men er i stedet endt med at blive så omfattende, at det ikke kan det, der blev lovet. Sagt med et glimt i øjet er dette system måske en mulig kandidat til som nedslidt at gå på pension før tid.
Et stort suk fra en frustreret konsulent.

Med pilen på festival

For anden gang dannede Hygum Hjemstavnsgård rammen om den årlige pilefestival. AF Leif Christensen /LLN Press

Ny redskabsstyring mindsker sidehældspåvirkninger

Thorsen-Teknik vil lette markarbejdet med universalløsningen ImpSteer.

Gårdejer: Naturen betaler prisen for statens bureaukrati

Trods stor interesse og velvilje fra landbruget går det trægt med at få projekter under landbrugspakken gjort færdige. Og det blandt andet statsligt bureaukrati, mener en sønderjysk gårdejer.

Nu bliver de blå Mandam-redskaber orange

Fra efteråret bliver alle Mandam-redskaber orange og koksgrå. Hvorfor? Vist nok noget med, at en konkurrent synes, at Mandam er kommet lidt for tæt på med både teknik og farve, fortæller Svend Aage Jensen fra den danske importør Brørup Traktor- & Maskincenter.

Man bør så efterafgrøder uanset krav

Uanset om der er et politisk krav om at så efterafgrøder, bør landmænd etablere dem, for det giver mærkbart ekstraudbytte.

Landmand jagter mere viden

Forleden fik tusindvis af ansøgere enten ja eller nej til en videregående uddannelse. Mikkel Landmark er en af de 156, der er blevet optaget på jordbrugsteknologuddannelsen i Aarhus.

Erhvervsbiavler Nicki Toftum slår alarm: Mangel på bestøvere

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder, får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning: Der kommer til at mangle bestøvere.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Major slår vingerne ud på Have og Landskab

Brørup Traktor- & Maskincenter tager de grønne græsklippere fra Major med til Have og Landskab i Slagelse, der afholdes den 28. til 30. august. Major leverer klippere til enhver form for græs, og siden folkene fra Brørup overtog importen i 2018, har salget udviklet sig godt og er fordelt på mange forskellige modeller.

Sæt ind mod sneglene i god tid

Det er altafgørende at iværksætte bekæmpelse mod snegle tidligt, hvis indsatsen skal batte. Sats også på jordbearbejdning, hvor det er muligt, råder Seges.
Side 1 af 47 (933 artikler)Prev1234567454647Next