bannerPos

Forårshilsen fra en tredobbelt glad landmand

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
18-05-2019 06:24
Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Landmændene har meget at glæde sig over i dette forår.
Set fra gødningssprederen er det først og fremmest Landbrugspakken. Den gav os landmænd mulighed for at gøde stort set efter planternes behov.
Det giver sunde og stærke planter, til glæde for produktionen – og til glæde for både klima og miljø, fordi de sunde og stærke planter kan samle næringsstoffer op og lagre CO2 i jorden, og fordi vi sparer sojaimport fra Sydamerika ved igen selv at producere kvalitetskorn.
En god hvedemark kan binde mellem 16 og 17 tons CO2 pr. hektar. Den store CO2-lagring venter vi nu på også vil give sig udslag i det officielle klimaregnskab.

Mest miljøeffektive
Imens er det ved at gå op for selv Det Miljøøkonomiske Råd, med de såkaldte vismænd i spidsen, at dansk landbrug er blandt de mest miljøeffektive i verden. Den danske produktion er så klimaeffektiv, at hvis husdyrproduktionen outsources til andre lande, vil det koste betydeligt mere i den globale CO2-udledning – mellem en halv til ¾ gang mere.
Og verdens befolkning holder jo ikke op med at spise, bare fordi danske klimaeffektive landmænd bliver tvunget fra produktionen. Så hvorfor sende produktion ud af landet ved hjælp af afgifter, når det vil ramme både den globale CO2-udledning og Danmarks økonomi?

Fordele ved GMO
Den tredje grund til at glæde sig set fra gødningssprederen er Etisk Råds udmelding om, at fordelene ved GMO nu er så store, at det er uetisk at undlade at benytte den teknik.
Rådet skriver i deres udtalelser, at det er egenskaben ved planten, man må se på ved en godkendelse – ikke hvilken teknik, der har frembragt den. Kunsten er at anvende de redskaber, vi har i værktøjskassen korrekt. De færreste vil nok heller ikke anse knive for at være problematiske, når blot de anvendes efter hensigten.
GMO vil være en hjælp til hurtigere at fremme planter med både et miljømæssigt, et klimamæssigt og et produktionsmæssigt sigte. Så når 15 ud af 16 medlemmer i Etisk Råd nu anbefaler, at den teknik bliver taget i brug – må vi på det kraftigste opfordre politikerne til at følge op med et positivt beslutningsforslag.
Jo, der er meget at glæde sig over for en landmand på forårsarbejde. Og til politikerne vil jeg sige: Kom nu i gang med at lovgive efter den nyeste viden!

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

ATV’ere vinder frem som effektive landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

Stor interesse for maskin-road tour i Ribe

Stor tilslutning til ”Claas Jaguar Road Tour” hos maskinforretningen A.P. Jørgensen i Ribe

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Staten støtter grønt protein med 14 millioner

DLG og en række andre landbrugsselskaber har fået tilsagn om 14 millioner kroner fra GUDP-midlerne til at bygge et nyt anlæg til udvinding af græsprotein.
Side 1 af 54 (1061 artikler)Prev1234567525354Next