bannerPos

Forårshilsen fra en tredobbelt glad landmand

John Ankersen

Journalist
18-05-2019 06:24
Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Landmændene har meget at glæde sig over i dette forår.
Set fra gødningssprederen er det først og fremmest Landbrugspakken. Den gav os landmænd mulighed for at gøde stort set efter planternes behov.
Det giver sunde og stærke planter, til glæde for produktionen – og til glæde for både klima og miljø, fordi de sunde og stærke planter kan samle næringsstoffer op og lagre CO2 i jorden, og fordi vi sparer sojaimport fra Sydamerika ved igen selv at producere kvalitetskorn.
En god hvedemark kan binde mellem 16 og 17 tons CO2 pr. hektar. Den store CO2-lagring venter vi nu på også vil give sig udslag i det officielle klimaregnskab.

Mest miljøeffektive
Imens er det ved at gå op for selv Det Miljøøkonomiske Råd, med de såkaldte vismænd i spidsen, at dansk landbrug er blandt de mest miljøeffektive i verden. Den danske produktion er så klimaeffektiv, at hvis husdyrproduktionen outsources til andre lande, vil det koste betydeligt mere i den globale CO2-udledning – mellem en halv til ¾ gang mere.
Og verdens befolkning holder jo ikke op med at spise, bare fordi danske klimaeffektive landmænd bliver tvunget fra produktionen. Så hvorfor sende produktion ud af landet ved hjælp af afgifter, når det vil ramme både den globale CO2-udledning og Danmarks økonomi?

Fordele ved GMO
Den tredje grund til at glæde sig set fra gødningssprederen er Etisk Råds udmelding om, at fordelene ved GMO nu er så store, at det er uetisk at undlade at benytte den teknik.
Rådet skriver i deres udtalelser, at det er egenskaben ved planten, man må se på ved en godkendelse – ikke hvilken teknik, der har frembragt den. Kunsten er at anvende de redskaber, vi har i værktøjskassen korrekt. De færreste vil nok heller ikke anse knive for at være problematiske, når blot de anvendes efter hensigten.
GMO vil være en hjælp til hurtigere at fremme planter med både et miljømæssigt, et klimamæssigt og et produktionsmæssigt sigte. Så når 15 ud af 16 medlemmer i Etisk Råd nu anbefaler, at den teknik bliver taget i brug – må vi på det kraftigste opfordre politikerne til at følge op med et positivt beslutningsforslag.
Jo, der er meget at glæde sig over for en landmand på forårsarbejde. Og til politikerne vil jeg sige: Kom nu i gang med at lovgive efter den nyeste viden!

Med pilen på festival

For anden gang dannede Hygum Hjemstavnsgård rammen om den årlige pilefestival. AF Leif Christensen /LLN Press

Ny redskabsstyring mindsker sidehældspåvirkninger

Thorsen-Teknik vil lette markarbejdet med universalløsningen ImpSteer.

Gårdejer: Naturen betaler prisen for statens bureaukrati

Trods stor interesse og velvilje fra landbruget går det trægt med at få projekter under landbrugspakken gjort færdige. Og det blandt andet statsligt bureaukrati, mener en sønderjysk gårdejer.

Nu bliver de blå Mandam-redskaber orange

Fra efteråret bliver alle Mandam-redskaber orange og koksgrå. Hvorfor? Vist nok noget med, at en konkurrent synes, at Mandam er kommet lidt for tæt på med både teknik og farve, fortæller Svend Aage Jensen fra den danske importør Brørup Traktor- & Maskincenter.

Man bør så efterafgrøder uanset krav

Uanset om der er et politisk krav om at så efterafgrøder, bør landmænd etablere dem, for det giver mærkbart ekstraudbytte.

Landmand jagter mere viden

Forleden fik tusindvis af ansøgere enten ja eller nej til en videregående uddannelse. Mikkel Landmark er en af de 156, der er blevet optaget på jordbrugsteknologuddannelsen i Aarhus.

Erhvervsbiavler Nicki Toftum slår alarm: Mangel på bestøvere

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder, får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning: Der kommer til at mangle bestøvere.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Major slår vingerne ud på Have og Landskab

Brørup Traktor- & Maskincenter tager de grønne græsklippere fra Major med til Have og Landskab i Slagelse, der afholdes den 28. til 30. august. Major leverer klippere til enhver form for græs, og siden folkene fra Brørup overtog importen i 2018, har salget udviklet sig godt og er fordelt på mange forskellige modeller.

Sæt ind mod sneglene i god tid

Det er altafgørende at iværksætte bekæmpelse mod snegle tidligt, hvis indsatsen skal batte. Sats også på jordbearbejdning, hvor det er muligt, råder Seges.
Side 1 af 47 (933 artikler)Prev1234567454647Next