bannerPos

Læserbrev: Frygt ikke virkeligheden

Læserbrevsskribent Alfred Olesen savner mere faglighed i forhold til reguleringen af landbruget.
02-07-2019 12:53
Af Alfred Tværsig Olesen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug Tværsiggaard, Nørregade 53, Hornsyld,

Det er mange år siden, der første gang blev talt om at lave restriktioner for landbrugets brug af kvælstof. Der var forslag om at måle, så man vidste hvor der skulle sættes ind. Men hurtigt bredte sig en frygt: hvis vi måler, så finder man ud af, at der er et okkerproblem i det midt-vestjyske landbrug.

Sådan begyndte kvælstof-modelhelvede af ren og skær frygt for virkeligheden. Og fagligheden forsvandt. 

Hvis der var og er et okkerproblem, skal der jo tages fat på det. En politisk studehandel kan ikke ændre på naturlovene og hvis man ikke reagere fagligt korrekt på virkeligheden, skaber det problemer. Ufaglighedens metode blev knæsat dengang. Fagligheden blev trådt under fode, og man har siden vandplan for vandplan bevæget sig længere og længere væk fra virkeligheden til stor skade for både landbrug og miljø.

Fordi kvægbruget var stærkere end svindbruget kom der skrappere arealkrav for svineproduktionen og kvægbruget fik en undtagelsesregel. Samtidig blev majsen fredet – selvom alle ved det er den mest problematiske afgrøde i kvælstofsammenhæng.

Hvad skete der lige med fagligheden?
Landbrugspakken skabte en vis balance. Her kom fagligheden nemlig til orde. Det blev en enlig svale. Nu arbejdes der med restriktioner overfor landbruget i vandindvindingsområder de såkaldte BNBO’er. Igen ses bort fra fagligheden. Lossepladser, spildevandsanlæg og stærkt befærdede veje med vintersaltning indenfor området får lov at fortsætte uden restriktioner. 

Fagligheden er helt glemt
Den ny regering arbejder med et forståelsespapir omkring landbrugspolitikken.

Også her føres linjen videre – fagligheden mangler – men heller ikke denne gang vil naturlovene reagere på politiske studehandler. Reguleringer skal bygge på virkelighed og faglighed, hvis vi fortsat skal passe på miljøet og have et dansk landbrug. De to ting hænger sammen. 

Hvornår mon der kan skabes en faglig forståelse for det?

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

ATV’ere vinder frem som effektive landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

Stor interesse for maskin-road tour i Ribe

Stor tilslutning til ”Claas Jaguar Road Tour” hos maskinforretningen A.P. Jørgensen i Ribe

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Staten støtter grønt protein med 14 millioner

DLG og en række andre landbrugsselskaber har fået tilsagn om 14 millioner kroner fra GUDP-midlerne til at bygge et nyt anlæg til udvinding af græsprotein.
Side 1 af 54 (1061 artikler)Prev1234567525354Next