bannerPos

Opdateret faglighed nødvendig for ekspertstatus

Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 28, 9800 Hjørring

Debatindlæg

06-03-2019 13:00
Bæredygtigt Landbrug glæder sig over, at Miljø- og Fødevareministeriet har lyttet til det internationale forskerpanels kritik af de danske vandplaner og nu arbejder intensivt med en revurdering af hele området.

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Vandværksvej 28, 9800 Hjørring

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann gjorde det i sidste uge krystalklart i et svar til Enhedslisten, at det danske foreløbige modelmål, der er sat for at leve op til EU’s miljøkrav, ikke, er en udledning på 42.000 tons kvælstof – men på 44.700 tons. Professor Stiig Markager, Aarhus Universitet, der anvendes som ekspert flere steder, holder sig stædigt til det første tal. Og der er en væsentlig forskel.

Professor Markager har længe været klar over dette – alligevel bliver han og mange af hans proselytter ved med at hænge sig i de forældede tal, når de bl.a. kræver, at dansk landbrugsjord skal tages ud fra dyrkning og at brugen af gødning bør begrænses voldsomt. Begge dele ville være katastrofalt for dansk landbrug.

Forbedrer det faglige grundlag

Samtidig blev det oplyst i ministersvaret, at Miljøstyrelsen er i gang med et omfattende arbejde med at forbedre det faglige grundlag forud for implementeringen i Danmark af 3. planperiode i EU’s store vandområdeplaner.

Det gælder bl.a. indsatsbehovet for kvælstof, OG ikke mindst fosfor, samt mange andre presfaktorer. Der arbejdes med en vurdering og en mere detaljeret inddeling af de enkelte vandområder, samt en meget anderledes fastsættelse af miljømålene for at nå god økologisk tilstand, herunder arbejdes på en fundamental ændring og udvikling af de anvendte modeller.

Det betyder alt sammen, at ministeriet nu arbejder intensivt med en revurdering af hele området og at de har lyttet til det internationale forskerpanels kritik af de danske vandplaner.

Det kan kun glæde Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, at der arbejdes med at skabe et meget bedre fagligt grundlag forud for den 3. og sidste vanplansperiode fra 2021-2027. Det må samtidig betyde, at Stiig Markagers ekspertstatus på området ophører. Det er ikke troværdigt, at medier og politikere vedblivende lytter til en politiserende professor, der gang på gang er blevet underkendt rent fagligt.

Få tjekket brønde og udløb

Rådgiver opfordrer til, at foråret blandt andet bruges til at få overblik over, om drænrør skal spules og brønde renses for sand og grus.

Grønt forår hos sydjysk maskinforretning

Maskinforretningen A.P. Jørgensen i Ribe havde forleden inviteret til mini-messe for den grønne sektor.

Danske ægproducenter under pres

Danske supermarkedskæder takker nej til danske buræg, men enkelte kæder takker ja til udenlandske. Det udfordrer danske ægproducenter

Teat- scrubberen fra FutureCow

Teatscrubberen klarer vask, desinfektion, stimulering og tørring af patten i én arbejdsgang. Og den gør det ens hver eneste gang, uanset hvem malkeren er.

Pileurt bør bekæmpes som bjørneklo

Pileurter breder sig, viser ny Momentum-analyse. I otte ud af ti kommuner udkonkurrerer de andre arter. De er blevet indført som prydplanter i de danske haver, men nu er pileurter blevet en invasiv art, der skaber problemer i naturen.

Debuterer på skuet

Det er første gang, Dennis Keller Hansen udstiller på et dyrskue, men der er flere på vej senere på året

Ny bag ploven

Jesper Rusbjerg er fascineret af den gammeldags håndværk og får erfaren rådgivning

To lokale tv-stjerner

Hygum Hjemstavnsgård ved Rødding har dannet ramme om optagelser til tv-serien »Grænseland« i anledning af 100-året for genforeningen.

Dumper sætter nye standarder for sikkerhed

Maskinvirksomheden Hydrema er blandt udstillerne på Det Sønderjyske Fællesdyrskue.

Dalum sender plantespecialister til Kina

Kinesiske forbrugere kan fremover sende en venlig tanke til underviserne på Dalum Landbrugsskole, når de sætter tænderne i frisk frugt og grøntsager.
Side 1 af 40 (790 artikler)Prev1234567383940Next