bannerPos

Samarbejde og tillid er vejen frem mod færre arbejdsulykker

John Ankersen

Journalist
28-06-2019 07:17
Af Albert Rasmussen, landmand, Hørning

Antallet af arbejdsulykker i landbruget er steget fra 536 arbejdsulykker i 2015 til 666 ulykker i 2018. I 2016 var hver tredje dødsulykke på en arbejdsplads i Danmark en ulykke i landbruget.
Hver eneste en er en for mange.
Det er alvorlige tal. Ministeren på området Troels Lund Poulsen (V), der nu går af, har lovet fokus på området. Jeg håber, en ny minister fortsat vil have fokus på, hvordan der bliver færre landbrugsulykker.
Som landmand spekulerer jeg på, hvorfor der er så mange arbejdsrelaterede ulykker i landbruget. Hvorfor er det så ofte ved rutineopgaver, der går galt?
At styrke Arbejdstilsynet, som det er foreslået, vil ikke gøre situationen anderledes.
Set fra en landmands side er det fokus på arbejdsopgaven, der er central. Fokus for landmanden skal ligge på arbejdet – ikke på et evt. tilsyn eller en kontrol. Fokus skal ligge på godt landmandskab – ikke på den evige frygt for, om alle de nye, indviklede og ofte overflødige regler er opfyldt.
Som selvstændig landmand kan man også godt føle sig fredløs. Ikke fordi vi landmænd ikke skal opfylde loven. Ikke fordi vi landmænd ikke skal kontrolleres.
Men fordi regler og beskyldninger kommer som et haglvejr i den offentlige debat. Det giver unødig stress, når man arbejder hver dag i mange timer på at drive et godt landbrug, fagligt og juridisk korrekt.

Usaglige beskyldninger

Arbejdet kræver mange timer, men det er verdens bedste job, hvis ikke man hele tidens pustes i nakken af ofte usaglige og ufaglige beskyldninger.
Et eksempel er Enhedslistens Pernille Skipper, der beskylder de danske landmænd for at være skyld i regnskovens død. Nej, Pernille Skipper, vi bruger langt mindre soja fra Sydamerika, efter at Landbrugspakken gav mere gødning til vore afgrøder. Det er den politik, mange politikere førte med reduktion af gødningsnormerne, det førte til øget import til skade for regnskoven.
Det er en enkelt beskyldning, der har gjort ondt – som flytter tankerne fra det daglige arbejde på bedriften til stress og unødige spekulationer, der ikke kan jages væk.

Lav regler, der virker
Et råd til politikerne er: Lav regler, der er til at arbejde med og hold op med urigtige beskyldninger. Og lad os få en kontrol, der arbejder som i udlandet, hvor vejledning er central. Lad os få varsel om kontrol senest samme morgen, den udføres (helst tidligere). Det vil give ro. Man kan med en sådan frist ikke nå at ændre noget, men man kan lige forberede sig og finde de relevante papirer.
Her fra gården skal det lyde: Samarbejde og tillid er vejen frem til færre arbejdsulykker – ikke beskyldninger og øget regelstyre.
Selvfølgelig skal vi passe på vores medarbejdere, vores dyr , vores familie og os selv – selvfølgelig skal vi passe på miljøet og naturen – giv os dog arbejdsro til det uden hele tiden at puste os i nakken.

Med pilen på festival

For anden gang dannede Hygum Hjemstavnsgård rammen om den årlige pilefestival. AF Leif Christensen /LLN Press

Ny redskabsstyring mindsker sidehældspåvirkninger

Thorsen-Teknik vil lette markarbejdet med universalløsningen ImpSteer.

Gårdejer: Naturen betaler prisen for statens bureaukrati

Trods stor interesse og velvilje fra landbruget går det trægt med at få projekter under landbrugspakken gjort færdige. Og det blandt andet statsligt bureaukrati, mener en sønderjysk gårdejer.

Nu bliver de blå Mandam-redskaber orange

Fra efteråret bliver alle Mandam-redskaber orange og koksgrå. Hvorfor? Vist nok noget med, at en konkurrent synes, at Mandam er kommet lidt for tæt på med både teknik og farve, fortæller Svend Aage Jensen fra den danske importør Brørup Traktor- & Maskincenter.

Man bør så efterafgrøder uanset krav

Uanset om der er et politisk krav om at så efterafgrøder, bør landmænd etablere dem, for det giver mærkbart ekstraudbytte.

Landmand jagter mere viden

Forleden fik tusindvis af ansøgere enten ja eller nej til en videregående uddannelse. Mikkel Landmark er en af de 156, der er blevet optaget på jordbrugsteknologuddannelsen i Aarhus.

Erhvervsbiavler Nicki Toftum slår alarm: Mangel på bestøvere

Dyrkere af blandt andet hybridraps, hvidkløver og andre specialafgrøder, får et problem, hvis danske erhvervsbiavlere ikke kan afsætte deres honning: Der kommer til at mangle bestøvere.

Aulum trodsede skybrud

Trods flere skybrud og aflysninger af mønstringskonkurrencen for kvæg og heste kunne udstillerne og de besøgende opleve engagerede dommere, som bedømte malkekvæg, kødkvæg, heste, kaniner, æsler, får og geder.

Major slår vingerne ud på Have og Landskab

Brørup Traktor- & Maskincenter tager de grønne græsklippere fra Major med til Have og Landskab i Slagelse, der afholdes den 28. til 30. august. Major leverer klippere til enhver form for græs, og siden folkene fra Brørup overtog importen i 2018, har salget udviklet sig godt og er fordelt på mange forskellige modeller.

Sæt ind mod sneglene i god tid

Det er altafgørende at iværksætte bekæmpelse mod snegle tidligt, hvis indsatsen skal batte. Sats også på jordbearbejdning, hvor det er muligt, råder Seges.
Side 1 af 47 (933 artikler)Prev1234567454647Next