bannerPos

Samarbejde og tillid er vejen frem mod færre arbejdsulykker

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
28-06-2019 07:17
Af Albert Rasmussen, landmand, Hørning

Antallet af arbejdsulykker i landbruget er steget fra 536 arbejdsulykker i 2015 til 666 ulykker i 2018. I 2016 var hver tredje dødsulykke på en arbejdsplads i Danmark en ulykke i landbruget.
Hver eneste en er en for mange.
Det er alvorlige tal. Ministeren på området Troels Lund Poulsen (V), der nu går af, har lovet fokus på området. Jeg håber, en ny minister fortsat vil have fokus på, hvordan der bliver færre landbrugsulykker.
Som landmand spekulerer jeg på, hvorfor der er så mange arbejdsrelaterede ulykker i landbruget. Hvorfor er det så ofte ved rutineopgaver, der går galt?
At styrke Arbejdstilsynet, som det er foreslået, vil ikke gøre situationen anderledes.
Set fra en landmands side er det fokus på arbejdsopgaven, der er central. Fokus for landmanden skal ligge på arbejdet – ikke på et evt. tilsyn eller en kontrol. Fokus skal ligge på godt landmandskab – ikke på den evige frygt for, om alle de nye, indviklede og ofte overflødige regler er opfyldt.
Som selvstændig landmand kan man også godt føle sig fredløs. Ikke fordi vi landmænd ikke skal opfylde loven. Ikke fordi vi landmænd ikke skal kontrolleres.
Men fordi regler og beskyldninger kommer som et haglvejr i den offentlige debat. Det giver unødig stress, når man arbejder hver dag i mange timer på at drive et godt landbrug, fagligt og juridisk korrekt.

Usaglige beskyldninger

Arbejdet kræver mange timer, men det er verdens bedste job, hvis ikke man hele tidens pustes i nakken af ofte usaglige og ufaglige beskyldninger.
Et eksempel er Enhedslistens Pernille Skipper, der beskylder de danske landmænd for at være skyld i regnskovens død. Nej, Pernille Skipper, vi bruger langt mindre soja fra Sydamerika, efter at Landbrugspakken gav mere gødning til vore afgrøder. Det er den politik, mange politikere førte med reduktion af gødningsnormerne, det førte til øget import til skade for regnskoven.
Det er en enkelt beskyldning, der har gjort ondt – som flytter tankerne fra det daglige arbejde på bedriften til stress og unødige spekulationer, der ikke kan jages væk.

Lav regler, der virker
Et råd til politikerne er: Lav regler, der er til at arbejde med og hold op med urigtige beskyldninger. Og lad os få en kontrol, der arbejder som i udlandet, hvor vejledning er central. Lad os få varsel om kontrol senest samme morgen, den udføres (helst tidligere). Det vil give ro. Man kan med en sådan frist ikke nå at ændre noget, men man kan lige forberede sig og finde de relevante papirer.
Her fra gården skal det lyde: Samarbejde og tillid er vejen frem til færre arbejdsulykker – ikke beskyldninger og øget regelstyre.
Selvfølgelig skal vi passe på vores medarbejdere, vores dyr , vores familie og os selv – selvfølgelig skal vi passe på miljøet og naturen – giv os dog arbejdsro til det uden hele tiden at puste os i nakken.

- Vi skal konstant tænke nyt

På Stenalt Gods drives man af at forbedre sig hele tiden. Derfor undrer det godset, når EU-ordninger som har innovation til formål, udelukker nye driftsmuligheder.

Teknologi har løftet planteavlen på Stenalt Gods

På Stenalt Gods har EU-tilskud været med til at fremme den økologiske planteavl med nye teknologier og opbevaringsmuligheder til tørring.

ATV’ere vinder frem som effektive landbrugsredskaber

De små køretøjer kan ofte med fordel bruges i driften i stedet for traktoren.

Stor interesse for maskin-road tour i Ribe

Stor tilslutning til ”Claas Jaguar Road Tour” hos maskinforretningen A.P. Jørgensen i Ribe

El-drevne minilæssere bliver aktuelle for landbrug

Stigende krav til arbejdsmiljø og klimavenlighed vil efterhånden give indpas i landbrugsbedrifter for støjsvage og udstødningsfri maskiner, forudser forhandler.

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Staten støtter grønt protein med 14 millioner

DLG og en række andre landbrugsselskaber har fået tilsagn om 14 millioner kroner fra GUDP-midlerne til at bygge et nyt anlæg til udvinding af græsprotein.
Side 1 af 54 (1061 artikler)Prev1234567525354Next