bannerPos

Lodsejerudvalg vil have landfornyelse

Søren Møller, der er formand for ”Det åbne land som dobbelt ressource”, også kaldt Collective Impact, satte perspektiv på aftenens møde ved at fortælle, at der siden 1980’erne er brugt 80 mia. kr. på byfornyelse i Danmark.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
06-07-2019 06:40
Cirka 25 lodsejere med marskjord ved Kongeåen valgte forleden en lodsejergruppe, der har til opgave nærmere at undersøge mulighederne for et naturprojekt og en jordfordeling i området.

Den konkrete anledning er de senere års hyppige oversvømmelser ved Kongeåen, og at der er penge at søge til formålet via den særlige tørkepakke, som staten vedtog sidste efterår.
Søren Møller, der er formand for ”Det åbne land som dobbelt ressource”, også kaldt Collective Impact, satte perspektiv på aftenens møde ved at fortælle, at der siden 1980’erne er brugt 80 mia. kr. på byfornyelse i Danmark. Nu er tiden inde til landfornyelse – det vil sige at rydde op i det, der ikke giver værdi.
Den bærende tanke er, at man ved statslige midler eller tilskud fra fonde kan opkøbe en jordpulje i områder, hvor der i dag mest af alt er landbrug på grund af hektarstøtten. Det vil danne basis for, at landmænd populært sagt kan bytte 2 hektar dårlig jord for 1 hektar værdifuld landbrugsjord.
- Vi taler måske om, at 5 % nuværende landbrugsjord kommer til at indgå i et sammenhængende naturareal, mens 10-20 % kan blive til vedvarende græsarealer, som blandt andet vil gavne CO2-regnskabet, forklarede Søren Møller.

Alting har sin tid
- Alting har sin tid. Engang var marskjorde et livsgrundlag for bønder, men nu går udviklingen i retning af mere natur. Den forskydning ser vi i alle EU-lande, sagde han.
Colletive Impact har andre steder i Danmark været løftestang for en såkaldt multifunktionel jordfordeling, som har tilgodeset både landbrug, klima, natur og vandmiljø.
Lodsejerne fra Gredstedbro, Vilslev og Jedsted tog positivt imod tankerne, men det stod klart for alle, at der skal penge til, hvis der skal sættes en udvikling i gang.
I tørkepakken er der afsat 150 mio. kr., men der kommer flere – mange flere – forudså Søren Møller. Simpelthen fordi det er et politisk ønske at samle landbrugsdriften dér, hvor jorden egner sig til det. 
Han opgjorde selv behovet til 1 mia. kr. om året de næste 20 år.
Sydvestjysk Landboforenings formand, Niels Laursen, der også deltog i mødet, siger at landboforeningen vil arbejde for at projektområdet bliver så stort som muligt, gerne 500 – 1.000 hektar.
Landboforeningen står bag ideen om lodsejerudvalget, som også støttes af Esbjerg Kommune.
Fem personer blev valgt – det er Jørgen Andersen, Mads Peter Lauridsen, Jens Kristian Jensen, Niels Peter Mogensen og Inge Jørgensen.
Samtidig med at processen frem mod en omfordeling af jord fra landbrug til natur er sat i gang, arbejder Esbjerg Kommune og Sydvestjysk Landboforening videre med to andre løsninger på oversvømmelses-problemerne. Der kan blive tale om både at etablere ét, to eller tre sandfang og at uddybe Kongeåen, så bundkoten sænkes 20-40 cm. Begge projekter er netop sendt i udbud.
Collective Impact udspringer af Realdania, hvis fond er kendt for at støtte levende bygningskultur og fremme bæredygtigt byggeri, støtter nu også projekter, der skal fremme udviklingen i det åbne land. Læs mere på collectiveimpact.dk

Nem online temperaturmåling med målespyd i afgrøder

Virksomheden care4farm i Kolding har udviklet og sælger et enkelt målespyd til temperaturmåling i afgrøder både ude og inde – fra kornlagre til kartoffelkuler

Højeste indtjening på smågrise nogensinde

Smågriseproducenterne indkasserede rekordhøje 4,3 millioner kroner på bundlinjen i snit i 2019.

Nye lokaler har løftet arbejdsmiljøet

Der er sket noget af en omvæltning for de ansatte i Stadil Smede- & Maskinforretning, hvor de efter flytningen fra Stadil til Ulfborg er gået fra 3.000 kvadratmeter til mere end 5.000 kvadrateter. Det kan særligt mærkes i værkstedet, hvor det ifølge en montør har gjort en stor forskel for arbejdsmiljøet.

Grønt dansk landbrug skal være endnu grønnere

De miljømæssige tiltag, der er sket i landbruget er ikke nok – der skal mere til, slog fødevareminister Mogens Jensen (S) fast på et møde forleden i Agerskov

Fokus på salg af gården

Skal min gård sælges – eller skal jeg selv blive på den? Og hvad siger potentielle købere? KHL sætter fokus på salg af gårde ved et arrangement den 21. februar

Fælles EU-regler lægger bund under dyrevelfærden

Uden fælles EU-regler ville Danmark bare importere mere dårlig dyrevelfærd til lavpris, siger DDD’s formand, Hanne Knude Palshof.

Økologiens varemærke fylder 30 år i Danmark

Det røde ø-mærke fylder 30 år i år. Hans Erik Jørgensen, formand for økologisektionen ved Landbrug & Fødevarer vurderer, at Ø-mærket har været altafgørende for udbredelsen af økologi i Danmark.

- Dyrevelfærd er rigtigt dilemmafyldt

Det er ikke altid indlysende, hvad der tjener dyrevelfærden bedst. Og den må ikke spolere økonomien, siger sjællandsk svineproducent om blandt andet halekupering og kastrektion.

Dyrevelfærd og økonomi går hånd i hånd

Nybygning og ombygning af farestalde vil forbedre både dyrevelfærd og bundlinje.
Side 1 af 55 (1095 artikler)Prev1234567535455Next