bannerPos

Ud på flisen

I et filtermatriceanlæg er bassinet opfyldt med flis, der derved omdanner nitrat til atmosfærisk kvælstof. Folketingets miljø- og fødevareudvalg kunne derfor gå en tur på vandet i minivådområdet ved Ryslinge. Fra venstre fødevareminister Mogens Jensen (S), Erling Bonnesen (V), Kasper Roug (S), udvalgsformand René Christensen (DF) og Lise Bech (DF).

Tekst og foto: Erik Hansen

Redaktør, LandbrugFyn
24-01-2020 08:00
Fødevareministeren og medlemmer af Folketingets miljø- og fødevareudvalg var forleden i Ryslinge for at studere et minivådområde med flismatrice.

Det kan rent faktisk lade sig gøre at gå på vandet. I hvert fald når der er tale om et minivådområde med flismatrice – det vil sige, at bassinet er fyldt med flis eller anden biomasse, som effektivt forvandler kvælstof fra drænvandet, som minivådområdet får tilført, til atmosfærisk kvælstof til gavn for planter og dyr.

I forbindelse med en studietur til Fyn i forrige uge for Folketingets miljø- og fødevareudvalg havde Erling Bonnesen (V) foreslået sine udvalgskolleger, at de burde en tur ud i virkeligheden for at studere et af de mange kommende minivådområder, der skal etableres for at mindske udledningen af kvælstof til vandmiljøet.

Folketingsmedlemmerne var meget tilfredse med, hvad de så, da de i bogstavelig forstand gik en tur på filtermatricen på det første fynske anlæg af den slags, som er anlagt på gården Højvang ved Ryslinge.

 

Flere med

Blandt deltagerne i studieturen var også fødevareminister Mogens Jensen (S):

- Det er første gang, jeg oplever et såkaldt anlæg i virkeligheden. Minivådområder er et rigtig godt virkemiddel i bestræbelserne på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor effektivt. Derfor skal vi have endnu flere landmænd med. Og som vi har set og hørt her i dag, giver det god effekt, og ejerne er godt tilfredse med tiltaget.

Derfor udtrykker ministeren da også tilfredshed med den enorme interesse, som landbruget udviser, og han lover at gøre alt for, at der vil være tilskudskroner nok til alle ansøgninger, som vil komme i den runde, der starter inden længe (ny ansøgningsrunde indledes 28. februar, red.).

 

Bump på vejen

Mogens Jensen erkender, at starten på ordningen ikke har været uden bump på vejen.

- Det har alle lært af, og derfor er jeg overbevist om, at næste periode vil gå langt mere smertefrit, blandt andet med en bedre afsynings- og kontrolform, og med mere rådgivning i hele fasen. Vi vil i hvert fald fra ministeriets side stille alle ressourcer ind for, at det bliver så lempeligt og attraktivt som muligt at etablere nye anlæg.

 

Tilladelse tog et år

Centrovice-formand Torben L. Povlsen var tilfreds med at kunne vise anlægget på Højvang hos gårdejer Per Nordtorp frem for delegationen, der for de flestes vedkommende aldrig før havde set et minivådområde i funktion.

- De vil gerne have en hurtig handling fra os landmænd, men de fik vistnok forståelse for, at det tager tid, fra en ansøgning er sendt, til anlægget står klar til at rense drænvandet, fornemmede den fynske landboforeningsformand, som på sine egne jorde har et matriceanlæg undervejs.

- Jeg ansøgte i april forrige år, og troede tilladelsen ville være på plads om sommeren. Den fik jeg først i februar året efter, så det tog et år. Alt efter vejrliget regner jeg så med, at gravemaskinerne kan gå i gang her til sommer.

Minivådområder

● Minivådområder er et af de frivillige virkemidler i Landbrugspakken. Andre kollektive virkemidler er større vådområder, skovrejsning og lavbundsprojekter

● Landbrugsstyrelsen vurderer, at der skal etableres over 1.000 minivådområder i landet, hvis kvælstofudledningen gennem kollektive virkemidler skal i mål

● I 2018 ansøgte omkring 40 landmænd om at etablere et minivådområde. Sidste år indløb der 338 ansøgninger, og staten afsatte i alt 193,1 millioner kroner til indsatsen (der er 100 procent tilskud til etableringsomkostningerne)

● Årets ansøgningsrunde for minivådområder indledes 28. februar 2020

 

 

Færre køer - mere mælk - og en bedre bundlinje

Mælkeproducent Jørgen Bertelsen har vendt skidt til godt ved justeringer af foder og fokus på reproduktion. I 2019 steg mælkeydelsen med 800 kg mælk, endda med lidt færre køer.

Dødeligheden blandt køer og kalve kan nedbringes trods stigning

Seges har med tilskud fra Landdistriktsfonden udviklet værktøjer til at forebygge mod sygdom og skader i besætningerne.

Øget viden og større motivation gør en forskel

Der skal mere systematik og stor selverkendelse til i besætningerne for at gøre noget ved dødeligheden, påpeger Seges.

Bedre ledere giver endnu bedre resultater på bundlinjen

I takt med at bedrifterne bliver større, er der behov for, at landmændene forbedrer sig som ledere. En løsning kan eksempelvis være, at både landmand og driftsledere kommer på lederkursus.

Nem online temperaturmåling med målespyd i afgrøder

Virksomheden care4farm i Kolding har udviklet og sælger et enkelt målespyd til temperaturmåling i afgrøder både ude og inde – fra kornlagre til kartoffelkuler

Højeste indtjening på smågrise nogensinde

Smågriseproducenterne indkasserede rekordhøje 4,3 millioner kroner på bundlinjen i snit i 2019.

Nye lokaler har løftet arbejdsmiljøet

Der er sket noget af en omvæltning for de ansatte i Stadil Smede- & Maskinforretning, hvor de efter flytningen fra Stadil til Ulfborg er gået fra 3.000 kvadratmeter til mere end 5.000 kvadrateter. Det kan særligt mærkes i værkstedet, hvor det ifølge en montør har gjort en stor forskel for arbejdsmiljøet.

Grønt dansk landbrug skal være endnu grønnere

De miljømæssige tiltag, der er sket i landbruget er ikke nok – der skal mere til, slog fødevareminister Mogens Jensen (S) fast på et møde forleden i Agerskov

Fokus på salg af gården

Skal min gård sælges – eller skal jeg selv blive på den? Og hvad siger potentielle købere? KHL sætter fokus på salg af gårde ved et arrangement den 21. februar

70 millioner kroner i puljen til skovrejsning

Landskabskonsulent Søren Paludan oplever stigende interesse for skovrejsning, og der er i år også flere penge i puljen med tilskud.
Side 1 af 55 (1100 artikler)Prev1234567535455Next