bannerPos

Økologer samles til plantedag i Roskilde

På Økologisk Plantedag i 2019 var der en post med en demonstration af, hvordan man undersøger jordens frugtbarhed.
23-05-2020 13:05

Bedre dyrkningssikkerhed i økologisk planteavl er temaet, når der torsdag den 11. juni er Økologisk Plantedag i Roskilde.

ØKOLOGI Danmark åbner langsomt mere og mere op, og det har gjort det muligt at afvikle Økologisk Plantedag torsdag den 11. juni, hvor temaet vil være »Bedre dyrkningssikkerhed i økologisk planteavl«.

På Landbrugsskolen Sjælland i Roskilde vil op til 50 deltagere ad gangen samles i markerne, og her vil Økologisk VKST fremvise spændende forsøg, meddeler økologikonsulent Sandie Holm.

- I økologisk planteavl vil vi rigtig gerne lave økologisk kvalitetsbrødhvede, men bygfluens larve har vist sig at være et stort problem i dyrkningen, siger hun og fortsætter:

- Ved at så vårhveden om efteråret burde planterne være mindre udsat for angreb og vil tillige havde en bedre konkurrenceevne over for ukrudt og et højere udbyttepotentiale.

Til Økologisk Plantedag kan man se, hvordan vårhvede udsået i efteråret har klaret sig indtil nu. Vårhveden er udsået i efteråret et landsforsøg sammen med vårrug og vårtriticale, oplyser Sandie Holm.

Demonstrationsdyrkning

Sidste år blev vinterrapsen sået sammen med forskellige bælgplanter. Der blev i parceller sået vinterraps sammen med henholdsvis hestebønner, linser, lathyrus, fodervikke, alexandrinerkløver og sojabønner.

- Her vil vi undersøge, om det påvirker udbyttet, kvaliteten og skadedyrsangreb i vinterrapsen, hvis den er etableret med disse »venskabsafgrøder«, fortæller Sandie Holm.

- Venskabsafgrøderne burde, tilføjer hun, være udvintret, men den usædvanligt milde vinter har ikke taget livet af alle bælgplanterne, som vi forventende.

Ifølge Sandie Holm får man på Økologisk Plantedag også mulighed for at se dyrkningsforsøg med økologisk vinterhvede, hvor der afprøves forskellige rækkeafstande og plantetal.

- Vi kan også fremvise forsøg med delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd samt demonstrationsdyrkning af forskellige grøngødninger udlagt i vårbyg.

- Er man interesseret i dyrkning af økologiske sukkerroer bliver der også mulighed for at se de økologiske sukkerroer. Man kan blandt andet høre om erfaringerne med ukrudtsbekæmpelsen i roerne i år og se robotten Farmdroid køre i roemarken, fortæller hun.

Rundvisninger i hold

Arrangementet gennemføres naturligvis med hensyntagen til de gældende corona-restriktioner, og der bliver i år i alt seks poster i de økologiske markforsøg og demonstrationer, som økologkonsulenterne fra Økologisk VKST vil bemande og fortælle om.

Af hensyn til den forventede begrænsning på forsamlinger på 30-50 deltagere vil Økologisk Plantedag blive gennemført som rundvisninger i forsøgene ude i marken i to hold.

- Det vil være muligt at deltage i en formiddagsrundvisning fra klokken 9.30 til klokken 11.30 eller i en eftermiddagsrundvisning fra klokken 13 til 15, fortæller Sandie Holm, der samtidig oplyser, at deltagerne vil blive delt op i mindre grupper, som cirkulerer rundt til de seks poster.

jhal

0

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

Vedligeholdelse af vandløb skal tilpasses virkeligheden

Nedbørsmængderne øges år for år, vinterhalvåret druknede i nedbør, og i Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) frygter man, at problemet med oversvømmede kældre og marker blot vil vende tilbage gang på gang, medmindre vedligeholdelse af vandløbene tilpasses virkeligheden.
Side 1 af 60 (1196 artikler)Prev1234567585960Next