bannerPos

Økologer i medvind håber på fortsat fremgang

Omkring 250 var mødt op til årsmødet i Økologisektionen, der blev holdt på Gråsten Landbrugsskole.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
02-11-2018 08:00
Interessen for at lægge om fra konventionel til økologisk drift er stor – udbuddet af økologiske landbrugsvarer, samtidig med at der nu reduceres i arealtilskuddet til omlægning – alt sammen noget, der udfordrer Økologisektionen under Landbrug & Fødevarer, der forleden holdt årsmøde på Gråsten Landbrugsskole

-  Det har været et spændende år, hvor vi er blevet mange flere økologer. Det er dejligt, lød den positive indgang fra formand for Økologisektionen Hans Erik Lund, i forbindelse med årsmødet forleden, der fandt sted på Gråsten Landbrugsskole i Sønderjylland med omkring 250 deltagende økologer.

Og han er både glad og imponeret over den store interesse, der er for at lægge om fra konventionel til økologisk drift.

-  Alene i år er der givet tilsagn om økologisk arealtilskud til 39.000 nye hektar øko-jord, lød det fra Hans Erik Jørgensen, der dog samtidig også konstaterer, at det har givet udfordringer andre steder.

-  Den større interesse lægger dog også pres på pengekassen, for hvor skal ministeriet finde de ekstra penge, der skal bruges til det voksende arealtilskud?, lød det åbne spørgsmål fra Hans Erik Jørgensen, der ikke mener det er godt nok, at det nu er meldt ud, at der i 2019 kun gives tilskud til nyomlæggere.

-  Der bør afsættes de nødvendige midler til økologisk omlægnings- og arealtilskud til alle. Og eksisterende og nye økologer skal stilles lige, lød kravet fra formanden.

De seneste seks år er det økologiske areal i Danmark vokset med mere end 50 procent, og udgør i dag 11 procent af det samlede landbrugsareal.

Kontrol og selvjustits

Økologi handler om forbrugertillid, og sættes den over styr, kan det skade økologien i betydelig grad.

-  Den seneste statistik for overtrædelser i økologikontrollen viste en ærgerlig udvikling. Der fandtes overtrædelser i cirka 14 procent af kontrollerne, og det er for meget, konstaterede Hans Erik Jørgensen.

Han opfordrer økologer til at få bedre orden i papirerne, da det ofte er hér, problemerne opstår.

-  Andelen af alvorlige dyreværnsforhold eller snyd med økologien er stadig meget begrænset, uddybede Hans Erik Lund.

Han langede dog ikke kun ud efter egne rækker blandt økologerne – også hos kontrolmyndighederne, er der plads til forbedringer:

-  Det er ikke kun landmændene, som skal forbedre sig. Der er stor forskel på kontrolbesøg. Som regel foregår det ”i god ro og orden”. Andre gange synes man, at der er en skjult dagsorden om at finde fejl. Det er ikke god stil, konstaterede Hans Erik Jørgensen, der mener at landmænd og kontrolmyndigheder i fællesskab kan blive bedre på området.

Økonomi og bæredygtighed

Udbuddet af økologiske landbrugsvarer er steget i takt med flere økologer, og det har påvirket priserne.

-  Lige nu er der lidt rigelige mængder, så afregningspriserne på mange produkter, kan have svært ved at præstere, hvad det koster at producere dem, konstaterede Hans Erik Jørgensen, der dog stadig mener, at økologien er værd at satse på.

-  Der er rigtig mange, der er kommet ind i økologien, og som ikke lige med det samme får det udkomme, de havde forventet. Min opfordring skal lyde: - Lad være med at tænke kortsigtet. Tro på, at det retter sig og hold ved. Den samme opfordring vil jeg sende til banker og kreditforeninger, lød det fra Hans Erik Jørgensen, der dog samtidig konstaterer, at også banker og kreditforeninger har fået øjnene op for mulighederne for at skyde penge i økologi og ikke mindst bæredygtighed.

Økologichef i Økologisektionen, Kirsten Lund Jensen mener også, at potentialet i økologien fortsat er stort – ikke mindst på efterspørgselsdelen:

-  Man kan jo aldrig give nogle garantier, hvad angår markederne, men der er ikke p.t. noget der tyder på, at det samlede økologisalg stagnerer.

Det er især en stigende eksport af dansk økologi, som hun mener er med til at holde priserne oppe. Forventningen er, at eksporten i år vil stige med 15 procent til knapt 3 mia. kroner.

Til regnestykket hører dog også, at produktionen af økologi også stiger i mange andre europæiske lande som Tyskland, Frankrig, Italien og Sverige. Samtidig stiger importen af økologi også til Danmark af blandt andet frugt/grønt og foderafgrøder.

I 2017 blev der solgt økologiske fødevarer i Danmark for i alt 14 mia. kroner.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen, hvor både formand og næstformand var på valg. Det gav genvalg til Hans Erik Jørgensen som formand og Thomas Helle som næstformand.

 

0

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.

Kompost af pileflis nedbringer udledningen af næringsstoffer fra marken

Et EU-støttet forsøgsprojekt vil i år vise i hvilket omfang, kompost af pileflis kan nedbringe økologernes behov for at køre staldgødning ud.

Flis er for godt til at brænde af

Ny Vraa Bioenergi er stoppet med at afsætte pileflis til forbrænding i varmeværker. Brødrene Henrik og Anders Bach jagter en større værdiskabelse i deres produktion.

Vedligeholdelse af vandløb skal tilpasses virkeligheden

Nedbørsmængderne øges år for år, vinterhalvåret druknede i nedbør, og i Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL) frygter man, at problemet med oversvømmede kældre og marker blot vil vende tilbage gang på gang, medmindre vedligeholdelse af vandløbene tilpasses virkeligheden.
Side 1 af 60 (1196 artikler)Prev1234567585960Next