bannerPos

Der skal for alvor gang i minivådområder

Johan Schmidt er landmand og bestyrelsesmedlem i SLF. Han har samtidig involveret sig i udfordringen med etableringen af minivådområder, som SLF via sine oplandskonsulenter er dybt involverede og engagerede i. Hér fotograferet i forbindelse med årets NutriFair-messe i Fredericia, hvor SLF var blandt udstillerne.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
24-02-2019 09:52
Der er brug for mellem 1.000 – 2.000 minivådområder, hvis landbruget skal undgå reduceret gødningskvote fra 2021. – Landbruget skal tage ansvar og løfte i flok, lyder opfordringen fra SLF-bestyrelsesmedlem Johan Schmidt

Kravet er klart – landbruget skal frem mod 2121 reducere udledningen af kvælstof med yderligere cirka 2.400 tons.  Sker det ikke, vil den normaliserede kvælstofkvote i gødningsregnskabet, dom var en del af fødevare- og landbrugspakken i 2015, formentlig blive helt eller delvist rullet tilbage.

Blandt virkemidlerne er minivådområder, som har fået megen opmærksomhed og interesse, men som det kniber med at få ført ud i livet.

Således viser en opgørelse fra Seges, at der på landsplan sidste år blot blev indsendt ansøgninger om etablering af 78 minivådområde-anlæg.

Og kun 45 af dem fik tilsagn, da de fleste projekter blev vurderet for dyre og omkostningstunge.
 

Løfte i flok

Det vurderes at der er brug for mellem 1.000 og 2.000 anlæg med hver et opland på 30 – 100 hektar. Dertil kommer 13.000 hektar med større vådområder og etablering af cirka 5.000 hektar ny skov.

- Landbrugssektoren skal tage ansvar og løfte i flok. Plant flere træer og lav minivådområder. Klimaet er ligeglad med om det er det økologiske eller konventionelle landbrug, der gør noget, lyder opfordringen fra bestyrelsesmedlem i SLF, Johan Schmidt, der sammen med oplandskonsulenterne hos SLF, har involveret sig i etableringen af minivådområderne og de øvrige virkemidler omkring reduktion af kvælstofudledningen fra landbruget.

Han nævner nogle af dem som eksempelvis gylle til biogas – vel at mærke bioanlæg med både konventionelle og økologiske linjer. Blandt andre ting peger han på binding af kvælstof i sædskiftet og udtagning af lavbundsarealer.

 

0

Svenningsens ændrer navn til Nellemann Machinery

I forbindelse med at tilbyde et højere specialiseringsniveau for kunderne ændrer maskinforretningen Svenningsens navn til Nellemann Machinery.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.
Side 1 af 60 (1199 artikler)Prev1234567585960Next