bannerPos

Kartofler er et alternativ til korn

Kartofler dyrkes i stor stil i Danmark, og til mange forskellige formål.

John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
25-09-2019 11:52
Men ikke den slags kartofler, som vi bager, koger eller moser. Konkurrencen på spisebordene er hård og den almindelige spisekartoffel er kørt lidt ud af et sidespor med ændrede spisevaner. Til gengæld er der stor interesse i at dyrke kartofler, der bliver til kartoffelmel, lyder meldingen fra LHN-planteavlsrådgiver.

Der er stor interesse for at dyrke kartofler. - Og det skyldes ikke, at vi som forbrugere bruger uanede mængder af kartoffelmel til at jævne sovsen eller frugtgrøden med eller at vi spilder ufattelig meget rødvin på vores tæpper. Alligevel ender mere end 60 procent af alle danske kartofler som hvidt mel i mange af vores dagligdags produkter, fortæller Kristian Petersen, der er planteavlsrådgiver hos LHN.
Produkter som kager, leverpostej, pølser, ketchup, ost, snacks, fiskekonserves, vingummi, lakridskonfekt og i tabletter, i limproduktion og til fremstilling af enzymer og gær. Der kommer hele tiden nye produkter til og netop derfor har produktionen af kartoffelmel har en stor økonomisk betydning.
- Derfor er kartofler absolut værd at overveje og en afgrøde med et stort udbyttepotentiale og derfor også økonomisk attraktiv, fortæller Kristian Petersen.
- Men vil man prøve kræfter med en specialafgrøde som kartofler, skal man dog gøre sig klart, at der er en højere risiko forbundet med at dyrke højværdiafgrøder med større krav til input som planteværn, udsæd og gødning. Det uanset om vi snakker lægge-, spise- eller melkartofler, hvor sidstnævnte dog er en økonomisk højdespringer, siger Kristian, der selv har både praktisk og teoretisk erfaring udi kartoffeldyrkningens kunst.
- Min far har en kartoffelbedrift, så jeg er opvokset med kartoffeldyrkning i alle dens facetter og har efterfølgende arbejdet med forskellige faglige kartoffelopgaver både under studiet og som praktisk markarbejde på Jyndevad forsøgsstation med bl.a. gødskning, vanding og skimmelstyring af kartofler, afslutter Kristian.

Stor viden om kartofler
Trods Kristians unge alder er hans viden indenfor kartoffeldyrkningen stor og han brænder for at kunne videregive denne til sine kunder.
Gerne som almindelig rådgivning over skrivebordet, men allerhelst ude i marken, hvor man står midt i det hele og kan få syn for sagen sammen med landmanden. At man så får lidt jord under neglene, gør kun besøget endnu bedre, griner rådgiveren.
Kristian har også interesse i at starte en erfagruppe op sammen med landmænd der dyrker kartofler, for som han siger; der er intet som at høre andre fortælle om deres erfaringer gode som dårlige og vi lærer alle meget af hinanden. Det er så meget nemmere ude i marken. Her har alle det samme at tumle med og med en økonomisk tung afgrøde som kartoflen, vil alle gerne erfaringsudveksle.

Styr på omkostningerne
Én ting står dog helt fast - kartoffeludbyttet og omkostningsstyring af både stykomkostninger og kapacitetsomkostninger er helt afgørende for at kartoflerne genererer et flot produktionsresultat. Det er her Kristian også kan trække på sine kollegers viden på især drift og strategidelen i LHN-huset.
Den lave kornpris betyder, at det bliver mere og mere aktuelt, at finde afgrøder med et bedre økonomisk afkast og det betyder, at specialafgrøder med fordel kan tages med i overvejelserne, når markplanen skal laves, lyder opfordringen fra planteavlsrådgiver Kristian Petersen,
Er man helt novice udi kartoffelavlen er der ikke grund til bekymring. LHN kan stå bi med rådgivning under hele etableringsperioden og efterfølgende med udarbejdelse af planer for gødning og planteværn, sædskifte og lagring samt tilbud på markbesøg i vækstsæsonen.

Holstein rykker

Der var meget at glæde sig over for Dansk Holstein, da 420 racefolk deltog ved årsmødet på Fyn. Ifølge formand Kristian Nielsen står rekorderne nærmest i kø, blandt andet er en sortbroget ko fra Mors første danske ko, der passerede en livsydelse på 200.000 kilo mælk.

McCormick og Pöttinger sluppet løs ved markdemo

Egtved Maskinforretning var vært, da der forleden var inviteret til demodag ved Vejle. Her blev programmet af maskinforretningens McCormick-traktorer og Pöttinger markmaskiner og redskaber vist i aktion.

Plovmændene kom i jorden

På Hygum Hjemstavnsgård var der lejlighed til at opleve, hvordan der blev pløjet på bedstefars tid

Minister tror på grønnere EU-politik

Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplevede positive takter fra store EU-spillere, da han fremlagde det danske bud på en grønnere fælles landbrugspolitik i Helsinki.

Workshop: Vejen til støttetilsagn er hullet

Udfordringerne er stadig mange på vejen fra tilskudsordning til udbetaling af støttetilsagn. Det stod klart efter, at Landbrugsstyrelsen var vært for en workshop, der skulle sætte fokus på »Den gode udbetalingsanmodning« for nyligt.

Ny slagtesvinestald tredobler kapaciteten

Stor interesse for at se nyopført slagtesvinestald, da Johannes Kaasgaard inviterede indenfor ved åben stald på sin bedrift ”Skovlygaard” ved Skjern i Vestjylland – en stald, der giver kapacitet til tredobling af slagtesvineproduktionen.

Forening vil ruste landmænd til grundvandskamp

Agerskov i Sønderjylland er det andet stop, når Foreningen for Bæredygtig Grundvandbeskyttelse på en række møder vil lære landmænd de juridiske spilleregler, hvis deres jord bliver en del af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Landmænd udnytter ikke støttetilsagn

Flere tilsagn om EU-støtte til miljøteknologi er gennem tiden ikke blevet udnyttet til at styrke dansk landbrug. Fødevareministeren og styrelsen lover, at nye løsningsmodeller er på vej.

L&F: Støtteordninger udfordres af bureaukrati

L&F og Seges mener, at reglerne for sagsbehandlingen af støtteordninger har været bøvlet. Landbrugsstyrelsen evaluerer løbende ordningerne, men holder fast i at have fokus på hurtig sagsbehandling.
Side 1 af 50 (993 artikler)Prev1234567484950Next