bannerPos

Vil åbne en helt ny verden med sådemo

Det handler om at give landmænd mere viden om, hvad der er den bedste såmetode i forhold til sædskifte og økonomi fortæller Kasper Kjær Jensen om sådemonstrationen i Sørvad den 12. september.

Henning K. Andersen

04-09-2018 07:00
Der er sådemonstration i Sørvad den 12. september. Arrangementet henvender sig mod landmænd, der er friske på at prøve noget nyt.
Det nyeste udstyr bliver sluppet løs i hvedestubben, når SAGRO den 12. september inviterer til en sådemonstration, som har fokus på de nye såteknikker, der nu er til rådighed.
Det gælder alt, lige fra såning uden forudgående jordbearbejdning til den nyeste udvikling for planteetablering med fuldt intensiv pløjning. 
Sådemonstrationen foregår hos Morten Bjerre i Sørvad, der i sin egen markdrift eksperimenterer kraftigt med at reducere maskinforbrug, kemi og arbejdskraftforbrug.
- Vi viser den nyeste teknik bag både no till, strip till, pløjning og brug af en redskabsbærende robot, Robotti. Og vi stopper ikke der. Vi kan give en helhedsbetragtning, fordi vi inddrager økonomiberegninger, der viser totalomkostningen på alle etableringsmetoderne, forklarer planterådgiver Kasper Kjær Jensen, Sagro.
Det er helt konkret etablering af hvede på sandjord med forskellig forfrugt, sådemonstrationen omhandler. Derudover kan man i et stort særskilt forsøg se, hvordan hvede er etableret i frøgræsstub, og blive introduceret til et større sprøjteforsøg.
 

Tag hjem og regn

Kasper Kjær Jensen fortæller, at formålet med arrangementet er at inspirere landmænd til at blive bedre til at vurdere deres egen jord, så de ud fra dette kendskab kan tage den rigtige beslutning om etableringsmetode.
- Vi stræber efter, at deltagerne tager hjem efter arrangementet med en viden om, hvad der er den mest egnede såmetode i hans sædskifte, til hans jordtype og hans økonomi, siger Kasper Kjær Jensen og fortsætter:
- Vi giver ikke folk et facit. Men vi sætter fingeren på, hvad man skal tænke over og regne igennem. Vi fortæller også, hvad en beslutning om at droppe ploven fører med sig. Det er jo sådan, at har man sagt A, så kommer der også et B. Her skal det forstås sådan, at en reduceret jordbearbejdning blandt andet udløser behov for en anderledes opfølgning på ukrudt, og man skal kunne indpasse et varieret sædskifte i markdriften. Det vil også være nyt for nogle, at halmen skal omsættes på marken.
 

Robotti

Der bliver også kikket ind i fremtiden for at se, hvilke muligheder der åbner sig med den nyudviklede selvkørende redskabsbærer, Robotti fra Agrointelli. Kasper Kjær Jensen lover, at der bliver sidste nyt om pris, kapacitet og et bud på, hvordan den vil forandre hverdagen, for dem, der vil lære at bruge den nye teknologi.
Arrangementet begynder kl. 10.30, og om formiddagen er der gennemgang af parceller og maskiner, og efter frokost går den rullende demonstration af maskinerne i hvedestubben i gang.
 

Kemistrategier

Dagen byder også på en præsentation af en hel vifte af ukrudtsstrategier. Repræsentanter for Syngenta, Bayer og Adama introducerer deres forslag, og som noget helt nyt, vil de forskellige ukrudtsstrategier for første gang blive sammenlignet på intensiteten i jordbearbejdningen. Målet er at få et bud på, hvilken strategi, der er den mest skånsomme for jorden.
Nogle uger efter arrangementet, når planterne er i stadie 10-11 bliver ukrudtsbehandlingen gennemført sådan, at for hver enkelt af de deltagende maskiner, vil samtlige strategier blive praktiseret i de store forsøgsparceller.
Hvilke strategier, der ender med at være de mest virkningsfulde, får man lejlighed til at studere, når SAGRO Planter senere på efteråret, formentlig i november, inviterer til et nyt, fagligt arrangement i forsøgsmarken hos Morten Bjerre i Sørvad.
 

Horsens Dyrskue i dansk sommervejr

Solrig start på Horsens Dyrskue & Madmarked.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Mælkeproducent i klemme i skrappe ammoniakregler

Landmand Gerard van Dolder ved Skærbæk vil gerne udvide sin malkebesætning – men skrappe ammoniakregler står i vejen. Forleden var folketingspolitikerne Hans Chrristian Schmidt (V) og Troels Ravn (S) på besøg, for at få syn for sagen

Børn skal leve som landmænd i sommerferien

Børn i Grindstedområdet kan smage på livet som landmand på Grindsted Landbrugsskole

100-årig er klar til 100 år mere

Senere på året er det 100 år siden, at det nuværende Grimme Skandinavien åbnede i Rødkærsbro. Det markeres torsdag og fredag.

Planteaften med høstteknik i korn og grovfoder

Temaet på dette års Planteaften på Ytteborg sætter fokus på, hvordan man opnår en stor høstkapacitet - men samtidig undgår spild.

Ubenyttede boringer beslaglægger masser af vand

Task Force Markvand går nu i offensiven for at få millioner af ubrugte kubikmeter vand frigivet til markvanding. Det drejer sig om - viser det sig - et meget stort antal boringer, som ikke benyttes, men som alligevel tæller med, når kommunerne ser på vandressourcerne i et givet område.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Rammer generationsskifter som en hammer

Socialdemokratiet har bedyret, at de vil hæve gaveafgiften til 15 procent fra de nuværende 6 procent, ved overdragelse af familieejet virksomhed. Og det vil være en kæp i hjulet for familier, der står over for en overdragelse af virksomheden, lyder det fra ekspert.

Maskinudstilling på en ny måde

Horsens Dyrskue & Madmarked klar med nyt og mere tidssvarende koncept for maskinudstillere
Side 1 af 42 (831 artikler)Prev1234567404142Next