Vil åbne en helt ny verden med sådemo

Det handler om at give landmænd mere viden om, hvad der er den bedste såmetode i forhold til sædskifte og økonomi fortæller Kasper Kjær Jensen om sådemonstrationen i Sørvad den 12. september.

Henning K. Andersen

04-09-2018 07:00
Der er sådemonstration i Sørvad den 12. september. Arrangementet henvender sig mod landmænd, der er friske på at prøve noget nyt.
Det nyeste udstyr bliver sluppet løs i hvedestubben, når SAGRO den 12. september inviterer til en sådemonstration, som har fokus på de nye såteknikker, der nu er til rådighed.
Det gælder alt, lige fra såning uden forudgående jordbearbejdning til den nyeste udvikling for planteetablering med fuldt intensiv pløjning. 
Sådemonstrationen foregår hos Morten Bjerre i Sørvad, der i sin egen markdrift eksperimenterer kraftigt med at reducere maskinforbrug, kemi og arbejdskraftforbrug.
- Vi viser den nyeste teknik bag både no till, strip till, pløjning og brug af en redskabsbærende robot, Robotti. Og vi stopper ikke der. Vi kan give en helhedsbetragtning, fordi vi inddrager økonomiberegninger, der viser totalomkostningen på alle etableringsmetoderne, forklarer planterådgiver Kasper Kjær Jensen, Sagro.
Det er helt konkret etablering af hvede på sandjord med forskellig forfrugt, sådemonstrationen omhandler. Derudover kan man i et stort særskilt forsøg se, hvordan hvede er etableret i frøgræsstub, og blive introduceret til et større sprøjteforsøg.
 

Tag hjem og regn

Kasper Kjær Jensen fortæller, at formålet med arrangementet er at inspirere landmænd til at blive bedre til at vurdere deres egen jord, så de ud fra dette kendskab kan tage den rigtige beslutning om etableringsmetode.
- Vi stræber efter, at deltagerne tager hjem efter arrangementet med en viden om, hvad der er den mest egnede såmetode i hans sædskifte, til hans jordtype og hans økonomi, siger Kasper Kjær Jensen og fortsætter:
- Vi giver ikke folk et facit. Men vi sætter fingeren på, hvad man skal tænke over og regne igennem. Vi fortæller også, hvad en beslutning om at droppe ploven fører med sig. Det er jo sådan, at har man sagt A, så kommer der også et B. Her skal det forstås sådan, at en reduceret jordbearbejdning blandt andet udløser behov for en anderledes opfølgning på ukrudt, og man skal kunne indpasse et varieret sædskifte i markdriften. Det vil også være nyt for nogle, at halmen skal omsættes på marken.
 

Robotti

Der bliver også kikket ind i fremtiden for at se, hvilke muligheder der åbner sig med den nyudviklede selvkørende redskabsbærer, Robotti fra Agrointelli. Kasper Kjær Jensen lover, at der bliver sidste nyt om pris, kapacitet og et bud på, hvordan den vil forandre hverdagen, for dem, der vil lære at bruge den nye teknologi.
Arrangementet begynder kl. 10.30, og om formiddagen er der gennemgang af parceller og maskiner, og efter frokost går den rullende demonstration af maskinerne i hvedestubben i gang.
 

Kemistrategier

Dagen byder også på en præsentation af en hel vifte af ukrudtsstrategier. Repræsentanter for Syngenta, Bayer og Adama introducerer deres forslag, og som noget helt nyt, vil de forskellige ukrudtsstrategier for første gang blive sammenlignet på intensiteten i jordbearbejdningen. Målet er at få et bud på, hvilken strategi, der er den mest skånsomme for jorden.
Nogle uger efter arrangementet, når planterne er i stadie 10-11 bliver ukrudtsbehandlingen gennemført sådan, at for hver enkelt af de deltagende maskiner, vil samtlige strategier blive praktiseret i de store forsøgsparceller.
Hvilke strategier, der ender med at være de mest virkningsfulde, får man lejlighed til at studere, når SAGRO Planter senere på efteråret, formentlig i november, inviterer til et nyt, fagligt arrangement i forsøgsmarken hos Morten Bjerre i Sørvad.
 

Sender to milliarder kroner tilbage til ejerne

20-02-2019 09:02:22

Hele nettoresultatet for 2018 bliver som ventet sendt tilbage til Arlas andelshavere. Det betyder efterbetaling på 2,3 eurocent pr. kilo mælk i gennemsnit til andelshaverne.


Stabil pris på gødningen

19-02-2019 07:32:05

Lantmännen Agro vurderer, at op mod en trediedel af landmændene endnu ikke har købt al gødning til den forestående sæson.


Solidt år for DLG på Fyn

18-02-2019 10:00:08

DLG Fyn leverede en omsætning på knap 2 milliarder kroner i 2018 og fik et solidt år med et resultat på 30,2 millioner kroner Det skal ses i lyset af en historisk lille høst, som på Fyn var 30% mindre end året før.


Amazone til Nørre Højrup

18-02-2019 09:14:13

Den nye redskabsforhandling vises sammen med Deutz-Fahr traktorerne for første gang frem hos O. Søndergaard & Sønner ved åbent hus-dagen lørdag den 1. marts.


Fynsk montagefirma solgt

16-02-2019 09:32:03

Aco Funki er fra nytår ejer af Fynsk Montage, som oprindeligt startede i Langeskov, men som nu har udgangspunkt fra Ringsted.


Der er udsigt til et fantastisk 2019

16-02-2019 08:00:49

Rekordstort antal landmænd fik aktuel viden til den årlige plantekonference hos Patriotisk Selskab, hvor forventningerne til et godt planteavlsår var store.


Vent med første tildeling og brug mindre i hveden

15-02-2019 09:46:32

I år er hvedemarkerne meget kraftige og har anlæg til mange sideskud.


Flot afsked med formanden gennem 30 år

15-02-2019 09:26:27

Jørgen Jørgensen takkede af ved maskinstationernes generalforsamling. To medlemmer fra Tåsinge og Langeland er nye i DM&E Fyns bestyrelse.


Nok at tage fat på

14-02-2019 08:07:16

Der er mange opgaver og udfordringer for medlemmerne i DM&E Fyn


Vigtigt vintervirke

13-02-2019 09:51:41

- Både maskinerne, landmændene og vi har glæde af, at grejet sendes til eftersyn her i vintermånederne, påpeger Martin Krogh-Nielsen, der driver Egehøj Landbrugs- og Entreprenørmaskiner fra fødegården i Vejle-Allested.


Goldningen glider på Lundsgaard

12-02-2019 09:00:11

Forsurende salte har på kun tre måneder gjort goldningen en del lettere på Lundsgaard i Thorup. Driftsleder Anders Sørensen var eller først lidt skeptisk, men nu er især de højtydende køer roligere end før.


Holstein holder årsmøde

11-02-2019 09:16:04

Tirsdag den 19. februar er der besætningsbesøg hos Per Villebro og efterfølgende generalforsamling på Ørbæk Midtpunkt.


Skovlen i jorden til det første fynske anlæg

09-02-2019 09:46:18

Gravemaskinerne er i gang med etableringen af et 0,8 hektar minivådområde på Anhofs jorde langs Kongshøj Å.


Krav til antal efterafgrøder stiger

08-02-2019 09:59:22

Emnerne var mange og alsidige ved Planteforum hos Centrovice. Blandt de aktuelle emner var det stigende krav til målrettede efterafgrøder.


Stort rykind i Ringe

07-02-2019 09:15:05

1.600 gæstede åbent hus-lørdagen i Ringe Maskinforretning.


Dimission på Dalum Landbrugsskole

06-02-2019 09:04:05

30 unge fra hele landet færdiguddannede som landmænd.


Økologer foreslår skærpelse af gødningsregler

04-02-2019 11:57:11

Landbrug & Fødevares Økologisektion og Økologisk Landsforening er kommet med et forslag om en skærpelse af reglerne for økologernes brug af konventionel gødning, som forventes at træde i kraft fra 2021.


Kursus i jordpleje

04-02-2019 07:00:59

Planteavl med jordens trivsel for øje skal have øget fokus, hvis merudbytterne skal hentes hjem. Det vurderer planteavlskonsulent hos Centrovice, Lars Bønløkke, der inviterer til et kursus i at pleje landbrugsjorden, som den reelt har behov for.


Trækker stopknappen efter 30 år som formand

02-02-2019 08:00:01

De fynske maskinstationer skal have ny formand. Jørgen Jørgensen fra Hjadstrup, som blot har været den fjerde formand gennem foreningens 72-årige historie, takker af ved årsmødet på torsdag.


De globale fødevarepriser falder

12-01-2018 14:27:01

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Side 1 af 22 (432 artikler)Prev1234567202122Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer