bannerPos

Landbrugsforeninger sender skarp kritik af minister

John Ankersen

Journalist
15-04-2019 14:15
Tolv landbrugsforeninger, der har berørte medlemmer af gasledningen Baltic Pipe, er utilfredse over manglende hjælp fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Efter tre møder med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) havde repræsentanterne fra de tolv landbrugsforeninger, hvis medlemmer bliver ramt af gasledningen Baltic Pipe, endnu ikke fået et klart svar på, om ministeren vil hjælpe lodsejerne.
Foreningerne har modtaget et brev fra ministeren, hvor det fremgik, at han ikke vil gøre yderligere i sagen.
- Det betyder, at lodsejerne ikke skal forvente at få bedre erstatninger end den, der sædvanligvis gives – og det på trods af anlægsarbejdets omfang, konstaterer landboorganisationerne, der er godt utilfredse over udmeldingen.
Foreningerne havde arbejdet på en aftale med en bedre servituterstatning end den, der gives i forbindelse med langt mindre omfattende intrastrukturprojekter. Men det har ministeren altså ikke ønsket at se på, og det får foreningerne til at sende en skarp kritik af ministeren.
Udover møder med Lars Chr. Lilleholt har foreningerne siden foråret 2017 haft en fornuftig dialog med Energinet om de vilkår, som gasledningen skal lægges på.
Det drejer sig for eksempel om, hvor dybt ledningen skal ned i jorden, og hvordan drænledninger skal genetableres efter gravearbejdet.
 
Forringelse af ejendomsværdien
Spørgsmålet om erstatning til lodsejerne vil hverken Energinet eller ministeren dog tage stilling til, og henviser begge til, at erstatningerne fastsættes i forbindelse med ekspropriationen, hvilket foreningerne ikke er tilfredse med.
- Ministeren har gentagne gange sagt, at Baltic Pipe ikke blot bliver til gavn for hele Danmark, men også en god forretning. Alligevel er der ikke afsat penge til at give lodsejerne erstatning for de begrænsninger, der bliver lagt på deres ejendom, lyder det fra landboorganisationerne.
- Det er, påpeges det videre, fuldstændigt uhørt og man tromler hen over lodsejere og ødelægger både jord og ejendom for at tilgodese andre lande og for at hver husstand kan spare 125 kroner i tarif.
Gasledningen forventes at blive lagt uden gæsteprincippet, der betyder, at ledningsejer er gæst på lodsejerens jord og derfor skal tage visse, udvidede hensyn til lodsejeren.
Meget tyder imidlertid på, at Baltic Pipe vil fravige gæsteprincippet, og det betyder, at Energinet ikke skal tage de samme hensyn til lodsejerne, som ellers. Og sammenlagt med de begrænsninger ledningen i øvrigt giver, vil Baltic Pipe medføre en markant forringelse af ejendomsværdien, men det kompenseres lodsejerne ikke for.

Individuelle retssager
Samtidig har foreningerne også forsøgt at lave en procesaftale med Energinet, som vil betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe vil blive omfattet af den retssag, landbruget har anlagt mod Energinet for at fravige gæsteprincippet ved etableringen af vindmølleparken Kriegers Flak.
En procesaftale ville betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe kan blive omfattet af resultatet i den anden retssag.
- Når Energinet ikke vil lave en procesaftale betyder det, at hver enkelt lodsejer skal lægge sag an mod Energinet, hvis de vil ikke vil acceptere, at gæsteprincippet er fraveget. Det er lodsejernes eneste mulighed for at klage, siger advokat Søren Nørgaard Sørensen fra Hjulmand Kaptain.
Han er advokat for de 12 landbrugsforeninger, og han fører også sagen om Kriegers Flak.  
- Det er fuldstændig uforståeligt, at Energinet ikke vil lave en procesaftale sådan som de har gjort med lodsejere i sagen om Kriegers Flak, fastslår Søren Nørgaard Sørensen.
De 12 foreninger er: - Gefion, - Vestjysk Landboforening, - Sydvestjysk Landboforening, - Jysk Landbrug, - Kolding Herreds Landboforening, - Patriotisk Selskab, - Centrovice, - Østdansk Landboforening, - Sjællandske Familielandbrug, - Fyns Familielandbrug, - Familielandbruget LRS Vejle samt Familielandbruget Sydvest.

47 jyske fåreavlere besøgte Skotland

Foreningen Sydvestjyske Fåreavlere havde forleden arrangeret en tur til Skotland for deres medlemmer.

Flaget hejst for DLG´s nye domicil i Fredericia

Næste år flytter DLG ind i sit nyopførte domicil ved Fredericia. Forleden var der rejsegilde på det nye 7.500 kvadratmeter store hovedsæde

Nyt biogasanlæg rykker tættere på

De nødvendige tilladelser til et nyt biogasanlæg i Sønderjylland er nu kommet i hus, og hvis landmændene bakker op, kan der indbydes til rejsegilde i efteråret.

TBS udvider sin Fendt-forhandling

TBS Maskinpower overtager aktiemajoriteten i østjyske Askildrup Agro

Interesserede leverandører inviteres til møde om biogasanlæg

Nature Energy og BioenergiSyd har fået tilladelse til at opføre to nye biogasanlæg i Sønderborg – et i Glansager på Als og et nær Kværs. Derfor inviterer BioenergiSyd og Landbrugsrådgivning Syd til et møde for interesserede leverandører den 12. juli kl. 10.

Gang i sønderjysk høst af vinterbyg

Vinterbyggen står flot hos svineproducent Svend Gammelgård ved Haderslev, der onsdag var ude at høste de første hektar

Danish Crown sakker agterud på slagtesvin

Antallet af danske svineslagtninger bare falder og falder – samtidig med at eksporten af levende smågrise sætter ny rekord.

Hjælp de vilde bier med vandhuller og højt græs

Vilde bier mangler føde, levesteder og trues af sprøjtegifte. Alle kan lige nu hjælpe bierne ved at stille vand frem, lade græsset gro og købe økologiske varer. Sådan lyder det fra et projekt i Økologisk Landsforening, der vil have flere vilde vinger og mere natur i agerlandet.

Debat: Regulering på baggrund af virkeligheden

Af Alfred Tværsig Olesen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug Tværsiggaard, Nørregade 53, Hornsyld,

Pas på likviditeten selvom prisen stiger

Gevinsten fra den stigende notering skal i høj grad lægges til side og bruges på et finansielt beredskab, lyder meldingen fra driftsøkonom i LMO.
Side 1 af 44 (880 artikler)Prev1234567424344Next