bannerPos

Landbrugsforeninger sender skarp kritik af minister

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
15-04-2019 14:15
Tolv landbrugsforeninger, der har berørte medlemmer af gasledningen Baltic Pipe, er utilfredse over manglende hjælp fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Efter tre møder med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) havde repræsentanterne fra de tolv landbrugsforeninger, hvis medlemmer bliver ramt af gasledningen Baltic Pipe, endnu ikke fået et klart svar på, om ministeren vil hjælpe lodsejerne.
Foreningerne har modtaget et brev fra ministeren, hvor det fremgik, at han ikke vil gøre yderligere i sagen.
- Det betyder, at lodsejerne ikke skal forvente at få bedre erstatninger end den, der sædvanligvis gives – og det på trods af anlægsarbejdets omfang, konstaterer landboorganisationerne, der er godt utilfredse over udmeldingen.
Foreningerne havde arbejdet på en aftale med en bedre servituterstatning end den, der gives i forbindelse med langt mindre omfattende intrastrukturprojekter. Men det har ministeren altså ikke ønsket at se på, og det får foreningerne til at sende en skarp kritik af ministeren.
Udover møder med Lars Chr. Lilleholt har foreningerne siden foråret 2017 haft en fornuftig dialog med Energinet om de vilkår, som gasledningen skal lægges på.
Det drejer sig for eksempel om, hvor dybt ledningen skal ned i jorden, og hvordan drænledninger skal genetableres efter gravearbejdet.
 
Forringelse af ejendomsværdien
Spørgsmålet om erstatning til lodsejerne vil hverken Energinet eller ministeren dog tage stilling til, og henviser begge til, at erstatningerne fastsættes i forbindelse med ekspropriationen, hvilket foreningerne ikke er tilfredse med.
- Ministeren har gentagne gange sagt, at Baltic Pipe ikke blot bliver til gavn for hele Danmark, men også en god forretning. Alligevel er der ikke afsat penge til at give lodsejerne erstatning for de begrænsninger, der bliver lagt på deres ejendom, lyder det fra landboorganisationerne.
- Det er, påpeges det videre, fuldstændigt uhørt og man tromler hen over lodsejere og ødelægger både jord og ejendom for at tilgodese andre lande og for at hver husstand kan spare 125 kroner i tarif.
Gasledningen forventes at blive lagt uden gæsteprincippet, der betyder, at ledningsejer er gæst på lodsejerens jord og derfor skal tage visse, udvidede hensyn til lodsejeren.
Meget tyder imidlertid på, at Baltic Pipe vil fravige gæsteprincippet, og det betyder, at Energinet ikke skal tage de samme hensyn til lodsejerne, som ellers. Og sammenlagt med de begrænsninger ledningen i øvrigt giver, vil Baltic Pipe medføre en markant forringelse af ejendomsværdien, men det kompenseres lodsejerne ikke for.

Individuelle retssager
Samtidig har foreningerne også forsøgt at lave en procesaftale med Energinet, som vil betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe vil blive omfattet af den retssag, landbruget har anlagt mod Energinet for at fravige gæsteprincippet ved etableringen af vindmølleparken Kriegers Flak.
En procesaftale ville betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe kan blive omfattet af resultatet i den anden retssag.
- Når Energinet ikke vil lave en procesaftale betyder det, at hver enkelt lodsejer skal lægge sag an mod Energinet, hvis de vil ikke vil acceptere, at gæsteprincippet er fraveget. Det er lodsejernes eneste mulighed for at klage, siger advokat Søren Nørgaard Sørensen fra Hjulmand Kaptain.
Han er advokat for de 12 landbrugsforeninger, og han fører også sagen om Kriegers Flak.  
- Det er fuldstændig uforståeligt, at Energinet ikke vil lave en procesaftale sådan som de har gjort med lodsejere i sagen om Kriegers Flak, fastslår Søren Nørgaard Sørensen.
De 12 foreninger er: - Gefion, - Vestjysk Landboforening, - Sydvestjysk Landboforening, - Jysk Landbrug, - Kolding Herreds Landboforening, - Patriotisk Selskab, - Centrovice, - Østdansk Landboforening, - Sjællandske Familielandbrug, - Fyns Familielandbrug, - Familielandbruget LRS Vejle samt Familielandbruget Sydvest.

0

Svenningsens ændrer navn til Nellemann Machinery

I forbindelse med at tilbyde et højere specialiseringsniveau for kunderne ændrer maskinforretningen Svenningsens navn til Nellemann Machinery.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.
Side 1 af 60 (1199 artikler)Prev1234567585960Next