bannerPos

Landbrugsforeninger sender skarp kritik af minister

John Ankersen

Journalist
15-04-2019 14:15
Tolv landbrugsforeninger, der har berørte medlemmer af gasledningen Baltic Pipe, er utilfredse over manglende hjælp fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Efter tre møder med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) havde repræsentanterne fra de tolv landbrugsforeninger, hvis medlemmer bliver ramt af gasledningen Baltic Pipe, endnu ikke fået et klart svar på, om ministeren vil hjælpe lodsejerne.
Foreningerne har modtaget et brev fra ministeren, hvor det fremgik, at han ikke vil gøre yderligere i sagen.
- Det betyder, at lodsejerne ikke skal forvente at få bedre erstatninger end den, der sædvanligvis gives – og det på trods af anlægsarbejdets omfang, konstaterer landboorganisationerne, der er godt utilfredse over udmeldingen.
Foreningerne havde arbejdet på en aftale med en bedre servituterstatning end den, der gives i forbindelse med langt mindre omfattende intrastrukturprojekter. Men det har ministeren altså ikke ønsket at se på, og det får foreningerne til at sende en skarp kritik af ministeren.
Udover møder med Lars Chr. Lilleholt har foreningerne siden foråret 2017 haft en fornuftig dialog med Energinet om de vilkår, som gasledningen skal lægges på.
Det drejer sig for eksempel om, hvor dybt ledningen skal ned i jorden, og hvordan drænledninger skal genetableres efter gravearbejdet.
 
Forringelse af ejendomsværdien
Spørgsmålet om erstatning til lodsejerne vil hverken Energinet eller ministeren dog tage stilling til, og henviser begge til, at erstatningerne fastsættes i forbindelse med ekspropriationen, hvilket foreningerne ikke er tilfredse med.
- Ministeren har gentagne gange sagt, at Baltic Pipe ikke blot bliver til gavn for hele Danmark, men også en god forretning. Alligevel er der ikke afsat penge til at give lodsejerne erstatning for de begrænsninger, der bliver lagt på deres ejendom, lyder det fra landboorganisationerne.
- Det er, påpeges det videre, fuldstændigt uhørt og man tromler hen over lodsejere og ødelægger både jord og ejendom for at tilgodese andre lande og for at hver husstand kan spare 125 kroner i tarif.
Gasledningen forventes at blive lagt uden gæsteprincippet, der betyder, at ledningsejer er gæst på lodsejerens jord og derfor skal tage visse, udvidede hensyn til lodsejeren.
Meget tyder imidlertid på, at Baltic Pipe vil fravige gæsteprincippet, og det betyder, at Energinet ikke skal tage de samme hensyn til lodsejerne, som ellers. Og sammenlagt med de begrænsninger ledningen i øvrigt giver, vil Baltic Pipe medføre en markant forringelse af ejendomsværdien, men det kompenseres lodsejerne ikke for.

Individuelle retssager
Samtidig har foreningerne også forsøgt at lave en procesaftale med Energinet, som vil betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe vil blive omfattet af den retssag, landbruget har anlagt mod Energinet for at fravige gæsteprincippet ved etableringen af vindmølleparken Kriegers Flak.
En procesaftale ville betyde, at lodsejerne i Baltic Pipe kan blive omfattet af resultatet i den anden retssag.
- Når Energinet ikke vil lave en procesaftale betyder det, at hver enkelt lodsejer skal lægge sag an mod Energinet, hvis de vil ikke vil acceptere, at gæsteprincippet er fraveget. Det er lodsejernes eneste mulighed for at klage, siger advokat Søren Nørgaard Sørensen fra Hjulmand Kaptain.
Han er advokat for de 12 landbrugsforeninger, og han fører også sagen om Kriegers Flak.  
- Det er fuldstændig uforståeligt, at Energinet ikke vil lave en procesaftale sådan som de har gjort med lodsejere i sagen om Kriegers Flak, fastslår Søren Nørgaard Sørensen.
De 12 foreninger er: - Gefion, - Vestjysk Landboforening, - Sydvestjysk Landboforening, - Jysk Landbrug, - Kolding Herreds Landboforening, - Patriotisk Selskab, - Centrovice, - Østdansk Landboforening, - Sjællandske Familielandbrug, - Fyns Familielandbrug, - Familielandbruget LRS Vejle samt Familielandbruget Sydvest.

To lokale tv-stjerner

Hygum Hjemstavnsgård ved Rødding har dannet ramme om optagelser til tv-serien »Grænseland« i anledning af 100-året for genforeningen.

Dumper sætter nye standarder for sikkerhed

Maskinvirksomheden Hydrema er blandt udstillerne på Det Sønderjyske Fællesdyrskue.

Dalum sender plantespecialister til Kina

Kinesiske forbrugere kan fremover sende en venlig tanke til underviserne på Dalum Landbrugsskole, når de sætter tænderne i frisk frugt og grøntsager.

Forårshilsen fra en tredobbelt glad landmand

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

- Nye MRSA-regler rammer helt skævt

En ny bekendtgørelse lægger op til, at de stramninger, som svineproducenterne skal leve op til for at minimere risiko for spredning af MRSA-bakterier, rammer de økologiske besætninger, som stort set ingen MRSA-har, hårdt.

Renseri bygges op igen

Danish Agro vil bevare et renseri i den brandhærgede afdeling i Sdr. Hygum ved Rødding

Avler for at få vinderdyr

Familien Olesen og Birkelygaard Jersey er naturligvis klar til at deltage på skuet i Aabenraa

Pensionister risikerer at blive snydt for tilbagebetaling af skat

Sagro har opdaget, at at SKAT ikke havde tilbagebetalt skat af 400.000 kroner til 30 pensionister.

SLF holdt klimamøde med Venstre-politikere

Klima var på dagsordenen, da SLF mandag havde valgmøde med tre Venstrepolitikere i Billund. Tiden er ikke til at sende dansk landbrug nye store regninger, lød det blandt andet fra klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Statsministeren åbner årets Ferguson dage

Lars Løkke Rasmussen besøger Danmarks Ferguson Museum 25. maj.
Side 1 af 39 (767 artikler)Prev1234567373839Next