bannerPos

Lokale politikere hørte om landbrugets udfordringer

Følgende politikere deltog under SLFs studietur forleden: Nils Sjøberg (R), Anni Matthiesen (V), Ulla Tørnæs (V), Karina Adsbøl (DF), Karina Dehnhardt (SF), Troels Ravn (S), Christoffer Aagaard Melson (V) samt Asger Christensen (V).

John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
15-09-2019 08:33
SLF – Sønderjysk Landboforening inviterede forleden en række lokale Folketings- og EU-politikere en tur på landet, hvor landbruget fik mulighed for at gøre politikerne opmærksomme på de rammebetingelser, der udfordrer erhvervets vilkår

På et af årets første efterårsdage havde SLF sat otte lokale politikere stævne for at gøre dem opmærksomme på landbruget og dets rammebetingelser.
Et besøg hos Sønderjysk Biogas i Bevtoft og hos landmand Jesper Lange i Jægerlund satte rammerne for besøget. Mødet sluttede af med frokost og debat hos SLF i Vojens.
I ly for regnen stod politikerne i stalden hos mælkeproducent Jesper Lange i Jægerlund ved Bevtoft, og hørte hvilke betingelser, der udfordrer den sønderjyske landmand:
- Sagen er den, at jeg er dybt skuffet over den måde, som politikerne lovgiver for landbrugsområdet. Jeg vil gerne gøre det rigtige for at være en ansvarlig og miljøbevidst landmand. Men i praksis fungerer det ikke eller det bliver meget bøvlet”, fortalte Jesper Lange.

Systemet spænder ben
Jesper Lange har været mælkeproducent i 15 år, og oplever ofte, at systemet spænder ben.
Han arbejder klimavenligt, hvor han kan. Stalden med de 250 køer er selvforsynende med strøm, da han har investeret i LED-belysning og solceller på taget. Han har god arrondering, da størstedelen af de 165 hektar jord ligger lige omkring gården. Han har derfor kort transportvej med afgrøder og husdyrgødning.

Minivådområde kunne ikke lade sig gøre
Og hvis han kunne, ville han gerne gøre mere: For eksempel vil han gerne lave et minivådområde for at beskytte vandmiljøet i vandløbet neden for sine marker. Det er et godt projekt, hvor han kunne rense drænvandet fra 300 hektar.
Men han kan ikke komme i gang, da kommunen har reserveret området til et vådområde. Et vådområde, som kommunen måske aldrig kommer i gang med.
 - Jeg vil som landmand gerne arbejde for klima og miljø, men når jeg skal overveje den videre udvikling af min produktion, bekymrer det mig. Det er ikke rimeligt, at jeg skal løbe en stor økonomisk og arbejdsmæssig risiko ved en stor langsigtet investering i for eksempel ny stald, hvis ikke jeg kan regne med, at politikerne bakker det op. Jeg har brug for at vide, hvad politikerne vil med os landmænd. Jeg har brug for en politisk stabil melding, og nogle enkle og brugbare love og regler, sagde Jesper Lange.

Besøg på Sønderjysk Biogas
Inden besøget hos landmand Jesper Lange havde politikerne været forbi Sønderjysk Biogas i Bevtoft, som fortalte om biogas som udgangspunkt for videreudvikling af cirkulær energi.
Politikerne hørte også om, hvilke planer Sønderjysk Biogas har med udvidelse af en økologisk linie. Blandt budskaberne var ønsket om mere målrettet anvendelse af tilskudsmidler til biogas – for at kunne skabe størst mulig effekt på miljø og klima. Der er pt. 120 sønderjyske landmænd tilknyttet Sønderjysk Biogas.

Emner til diskussion
Diskussionen forsatte herefter hos SLF i Vojens, hvor flere bestyrelsesmedlemmer fra SLF fremlagde yderligere politiske udfordringer.
Blandt emnerne var arve- og gaveafgiften, der gør det svært for unge landmænd at komme til, hvis afgiften forhøjes, som regeringen har foreslået.
- Landbruget er udfordret af generationsskifte og konkurrenceevne i EU, og problematikken forværres kun, hvis afgiftes forhøjes, sagde næstformand Berith Nissen.
Bestyrelsesmedlem Søren Laustsen kom ind på udfordringerne omkring boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunerne har ikke de ressourcer, der skal til, og processen forsinkes. Minivådområder: Kommunen har i dag 14 dage til at revurdere et område, der er afsat til vådområde.
-  Fristen bør forlænges, så landmanden har bedre mulighed for at byde ind på området som et minivådområde. Mange landmænd vil gerne gøre en klima- og miljøvenlig indsats, men de bremses, da de ikke kan få lov til at etablere området, fordi det for eksempel er reserveret som et vådområde af kommunen, sagde bestyrelsesmedlem Søren Laustsen.
 Bestyrelsesmedlem Johan Schmidt kom ind på rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft. SLF ønsker en længere praktikperiode og mere fleksibilitet for udlændinge fra 3. lande.
Endelig var bestyrelsesmedlem Flemming Skov på banen med ønsket om bedre vilkår for økologiske landmænd – for eksempel fremme af proteinafgrøder i sædskiftet samt fremme af produktion af organisk gødning via biogas.
Der var god debat og stor spørgelyst blandt politikerne. Efter et par timers politisk diskussion havde folketingskandidaterne fået en god håndfuld ideer til deres politiske virke, og forhåbentlig var de alle blevet lidt klogere på dansk landbrug.

Holstein rykker

Der var meget at glæde sig over for Dansk Holstein, da 420 racefolk deltog ved årsmødet på Fyn. Ifølge formand Kristian Nielsen står rekorderne nærmest i kø, blandt andet er en sortbroget ko fra Mors første danske ko, der passerede en livsydelse på 200.000 kilo mælk.

McCormick og Pöttinger sluppet løs ved markdemo

Egtved Maskinforretning var vært, da der forleden var inviteret til demodag ved Vejle. Her blev programmet af maskinforretningens McCormick-traktorer og Pöttinger markmaskiner og redskaber vist i aktion.

Plovmændene kom i jorden

På Hygum Hjemstavnsgård var der lejlighed til at opleve, hvordan der blev pløjet på bedstefars tid

Minister tror på grønnere EU-politik

Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplevede positive takter fra store EU-spillere, da han fremlagde det danske bud på en grønnere fælles landbrugspolitik i Helsinki.

Workshop: Vejen til støttetilsagn er hullet

Udfordringerne er stadig mange på vejen fra tilskudsordning til udbetaling af støttetilsagn. Det stod klart efter, at Landbrugsstyrelsen var vært for en workshop, der skulle sætte fokus på »Den gode udbetalingsanmodning« for nyligt.

Ny slagtesvinestald tredobler kapaciteten

Stor interesse for at se nyopført slagtesvinestald, da Johannes Kaasgaard inviterede indenfor ved åben stald på sin bedrift ”Skovlygaard” ved Skjern i Vestjylland – en stald, der giver kapacitet til tredobling af slagtesvineproduktionen.

Forening vil ruste landmænd til grundvandskamp

Agerskov i Sønderjylland er det andet stop, når Foreningen for Bæredygtig Grundvandbeskyttelse på en række møder vil lære landmænd de juridiske spilleregler, hvis deres jord bliver en del af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Landmænd udnytter ikke støttetilsagn

Flere tilsagn om EU-støtte til miljøteknologi er gennem tiden ikke blevet udnyttet til at styrke dansk landbrug. Fødevareministeren og styrelsen lover, at nye løsningsmodeller er på vej.

L&F: Støtteordninger udfordres af bureaukrati

L&F og Seges mener, at reglerne for sagsbehandlingen af støtteordninger har været bøvlet. Landbrugsstyrelsen evaluerer løbende ordningerne, men holder fast i at have fokus på hurtig sagsbehandling.
Side 1 af 50 (993 artikler)Prev1234567484950Next