bannerPos

Toppolitiker indviede nyt østjysk minivådområde

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
15-04-2019 06:15
Partiet SF´s formand Pia Olsen Dyhr svingede spaden, da et nyanlagt minivådområde syd for Vejle forleden officielt blev indviet
Det har i den seneste tid været meget politisk fokus på, at det ikke går hurtigt nok med etableringen af minivådområder rundt om i landet.
Men at der til gengæld også er ros og anerkendelse fra politisk hold til de landmænd, der enten planlægger, er i gang med - eller allerede har etableret minivådområder, er der også eksempler på.
Beviset på det, kunne opleves hos i går landmand Niels Gundtoft, der har anlagt et 6.200 kvadratmeter stort minivådområde – svarende til godt en halv hektar -  ved landejendommen lidt syd for Vejle. Et projekt, han ifølge oplandskonsulent Aksel Ravn fra KHL, indtil videre selv i første omgang har lagt hele etableringsbeløbet på 400.000 kroner ud for.
Forleden blev den officielle indvielse af minivådområdet så foretaget af partiet SF´s formand Pia Olsen Dyhr, der lagde vejen forbi, og svingede spaden over et gammel drænrør, for at markere, at det det nye minivådområde er en realitet.
-  Minivådområder som dét her er rent win-win for både landbruget og miljøet, lød det fra Pia Olsen Dyhr i forbindelse med indvielsen.
Pia Olsen Dyhr´s besøg og indvielse af Niels Gundtofts minivådområde var første stop af en landbrugstur i det jyske for partiformanden, der efter besøget ved Vejle fortsatte til Foulum, hvor hun sammen med repræsentanter fra Seges og Aarhus Universitet skulle se på græsprotein til foder.
 

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Nordisk tang skal testes i danske besætninger

Udenlandske forsøg har tidligere vist, at tang kan hæmme metanproduktionen i køernes vom. Nu skal der dyrkes tang herhjemme, som skal forarbejdes og i sidste ende tilsættes kvægfoderet i danske besætninger.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Så på efterafgrøder som en del af klimaløsningen

Herning-Ikast Landboforening og Sagro inviterede til dialog om løsninger, da to lokale folketingspolitikere fra partiet Venstre, lagde vejen forbi.

Samsø vil vise den cirkulære vej

På Samsø er man langt med den cirkulære økonomi i samspillet mellem fødevareproduktion og forbrug – men der er stadig et stykke vej til mål, indrømmer Knud Tybirk, der er projektleder for Biosamfund Samsø.

Insekter som foder og fødevarer

Det kan blive insekter og larver, der kan blive en af fremtidens løsninger på en mere bæredygtig og klimavenlig fødevare-udfordring. Hos Teknologisk Institut arbejder man intenst med insekter til både foder og fødevarer.

Cirkulær økonomi på globalt plan

Den cirkulære økonomi er vejen frem, hvis kloden skal i balance globalt – og Danmark er med helt fremme, fastslog Claus Stig Pedersen, der er direktør for bæredygtighed og Public Affairs i den danske virksomhed Novozymes, og som var blandt indlægsholderne ved Frejs Fødevarekonference.

Bæredygtige fødevarer og madaffald som værdifuld ressource

Tænketanken Frej satte fokus på de grønne løsninger for fødevareproduktionen - og forbruget af fødevarer - på en stor fødevarekonference i Aarhus.
Side 1 af 53 (1050 artikler)Prev1234567515253Next