bannerPos

Der findes en kur mod maskinitis

Kasper Skovgaard Hansen.
14-04-2020 10:21

Der er mange penge at hente ved et bedre overblik over maskinøkonomien og en mere rationel tilgang til investeringer, påpeger Patriotisk Selskab, som nu tilbyder maskinanalyser til kunderne.

Landbruget er overmekaniseret. Der bruges mange flere penge på maskiner end nødvendigt – penge, som ifølge Patriotisk Selskab kunne gøre bedre nytte andre steder:

- Vi kan tydeligt læse ud fra vores driftsanalyser hvert år, at mange landmænd lider af maskinitis. Hvis man har råd, er det selvfølgelig ikke noget problem, men hvis man oplever, at maskinposten belaster økonomien, skulle man måske overveje at blive kureret, siger driftsøkonom Sarah Lilaa, Patriotisk Selskab, med et smil.

Hendes kollega, økonomikonsulent Kasper Skovgaard Hansen, supplerer:

- Når man besøger maskinhandleren, giver han måske et tilbud på en maskine, der er lige et nummer eller to større. Og det kan jo være svært at sige nej til. Desværre viser overkapacitet i maskinparken sig ofte at være dyrere end som så.

 

Vær rationel

Patriotisk Selskab anbefaler planteavlerne at have en strategi for prioriteringen, når det kommer til maskiner:

Strategien bør have fokus på omkostningsoptimering og lægge op til, at alle beslutninger træffes ud fra, hvad der er billigst. Det betyder ikke nødvendigvis et investeringsstop, men at der bør investeres på baggrund af rationalitet frem for følelser, og at det hele tiden afvejes, hvad der giver bedst økonomisk afkast. Man kan for eksempel godt have en strategi om at ville være med på den teknologiske udvikling, så man kan tiltrække de bedste medarbejdere, siger Sarah Lilaa.

 

Få overblik over omkostningerne

Som noget nyt kan Patriotisk Selskab tilbyde kunderne en maskinanalyse. Det foregår på den digitale platform MyBusiness. Analysen følges op med rådgivning om, hvordan maskinparken kan tilpasses.

Med en maskinanalyse kan man:

-         Få overblik over maskinøkonomien på sin bedrift

-         Se økonomien i de enkelte maskiner i forhold til brændstofforbrug, afskrivninger og vedligehold

-         Bedre få øje på de skjulte udgifter som vedligeholdelsestimer, antal driftsstop og tom kørsel ved dårlig arrondering

-         Sammenligne økonomien i at eje sit eget materiel med økonomien i at udlicitere maskinarbejdet til en maskinstation eller en nabo med overskydende kapacitet

-         Sammenligne sin egen udgift pr. arbejdsopgave pr. hektar med andres, for eksempel udgifterne til høst og sprøjtning.

-  I maskinanalysen kan man se udgifterne til de udførte maskinopgaver inklusive løn. Det er ved at inddrage lønnen, at man kan få det fulde overblik over for eksempel eget vedligehold, da vedligehold ofte kun koster medarbejdernes tid, siger Kasper Skovgaard Hansen.

- På den måde kan man også direkte sammenligne høstudgifterne med en helt ny 40 fods maskine og en gammel 12 fods, supplerer Sarah Lilaa og fortsætter:

-  Det er bemærkelsesværdigt, at omkostningerne til de to maskiner ligger så tæt. Hvis man vælger at investere i en ny maskine, skal man hermed have for øje, at afskrivningerne kan trække omkostningerne så meget op, at der ikke nødvendigvis er så meget at hente ved de færre værkstedsregninger.

-  For at opnå det maksimale udbytte af maskinanalysen kræver det, at der konteres på maskinniveau, og at anlægskartoteket er fuldt opdateret. Derudover skal det registreres, hvor meget tid medarbejdere bruger på de enkelte maskiner. Det giver også et klart billede af de skjulte omkostninger, der nogle gange er, bl.a. hvor mange vedligeholdelsestimer, der er i vinterhalvåret, eller hvor mange driftsstop maskinerne har henover dyrkningssæsonen. Man bliver dermed mere skarp på, om den enkelte maskine er for omkostningstung, afslutter Kasper Skovgaard Hansen.

jba

0

LandboSyd åbner afdeling på Fyn

Der bliver nu hårdere konkurrence om både medarbejdere og rådgivningskunder på Fyn. Sønderjyske LandboSyd går nemlig nu i clinch med Velas og åbner kontor med fokus på økonomirådgivning på Fyn.

Byer og skov vokser, landbrugslandet skrumper

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Snitter måler græsudbytte til grovfoderlageret

SLF arbejder sammen med Seges og flere landboforeninger om at højne grovfoderproduktionen fra mark til lager. Landmand Eigil Miang ved Rødding deltager i projektet, og for få uger siden fik han snittet græs, der blev målt til brug for lagerregistrering.

Udstillere glæder sig til Agromek 2021

Blandt udstillere på næste års Agromek 2021 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene

Såmaskine med nye features

Kuhn fortsætter udviklingen af universalsåmaskinen Espro – senest med det nye system VistaFlow, der gør det lettere at styre og omstille såmaskinen til forskellige opgavetyper

To gange Axial Flow tog sig af vinterbyggen

Forleden blev to Case IH mejetærskere og en nyindkøbt sneglevogn startet op på markerne hos Pedersminde, hvor det i første omgang var vinterbyggen, der skulle i hus.

Vinterbyggen kom i hus ved Kolding

Hos Poul Christensen Maskinstation & Entreprenør kom den sidste af i alt 40 hektar vinterbyg i hus forleden, da der blev høstet i først Nr. Bjert ved Kolding og senere på dagen ved Troldkær nær Rødding

Dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 pct. i årene 2015-19.

Automatisk hurtigskift letter maskinførernes hverdag

EC-Oil, Engcons automatiske hurtigskiftsystem, gør i kombination med en tiltrotator og hydraulisk redskaber en stor forskel i maskinførerens hverdag, men også for gravebranchen generelt i form af øget effektivitet og sikkerhed. Fordele der har betydet, at Engcon har valgt at gøre EC-Oil tilgængeligt for så mange som muligt ved at gøre det til standard i forbindelse med køb af tiltrotator med DC2 styresystem og O-Safe hurtigskift medfølger EC-Oil.

Hvad vi lærte af Covid 19

Livestream, videomøder, rundvisning og selvstudie var nogle af de metoder, rådgivningsvirksomheden Sagro tyede til, da landet lukkede ned i forbindelse med corona-krisen
Side 1 af 64 (1271 artikler)Prev1234567626364Next