bannerPos

Tilskudsordning nu også for fynske Natura2000-områder

Det er nu igen muligt at søge tilskud på op til 55.000 kroner pr. hektar for permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til særlige naturtyper i Natura2000-områder. Som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Foto: Camilla Bønløkke

Tekst og foto: Christian Carus

Fagjournalist
13-08-2020 08:00
Der kan nu søges tilskud til sammenhængende arealer med tilknytning til Natura2000-områder, og som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Det meddeler Velas.

Ifølge Hanne Juncher Fris, Jagt- og naturplejekonsulent hos Velas, er det nu igen muligt at søge tilskud på op til 55.000 kroner pr. hektar for permanent ekstensivering af arealer i tilknytning til særlige naturtyper i Natura2000-områder. Det meddeler hun i Velas Avisen.

Som noget nyt, er det fra i år også muligt at søge tilskuddet på Fyn. Hidtil har tilskudsordningen været målrettet ganske få Natura2000-områder. I år er der åbnet op for hele landet. 

Tilskuddets formål

Formålet med tilskuddet er, ved hjælp af permanent ekstensivering af landbrugsarealer, at beskytte særlige naturarealer mod randpåvirkning og sammenbinde særligt sårbare naturarealer i Natura2000-områder. Arealerne har til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkning fra landbrugsdrift.

Indsatsen er fokuseret på at fremme fem særlige habitatnaturtyper; kildevæld, rigkær og overdrev, herunder surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Tilskuddet er afhængigt af sidste års afgrødekode og ydes primært til arealer beliggende indenfor Natura2000-område. I år kan der søges tilskud i alle Natura2000-områder i hele Danmark, når de rette betingelser er opfyldt. 

Betingelser, forpligtigelser og tilskudssatser

Arealet, der søges på, skal mindst være en hektar og primært beliggende indenfor et Natura2000 område. I år kan arealer beliggende udenfor Natura2000-område også modtage tilskud, hvis de er i sammenhæng med tilskudsberettigede arealer indenfor Natura2000, meddeler konsulenten.

Fredskovsarealer kan ikke modtage tilskud, ligesom ordningen ikke er forenelig med arealer der modtager økologisk arealtilskud.

Arealerne skal henligge som permanente ekstensive græs- eller naturarealer, og der må ikke jordbearbejdes, gødes eller sprøjtes efterfølgende på arealerne.

- Beløbet er en engangskompensation som udbetales til din NemKonto. På baggrund af udbetalingsanmodning vil Miljøstyrelsen stå for tinglysning af arealerne med krav om ekstensiv drift. Miljøstyrelsen afholder selv nødvendige udgifter hertil, påpeger Hanne Juncher Fris.

0

Nye vogne sørger for foder til 600 malkekøer

Harehedegaard Mælkeproduktion mellem Hovborg og Starup valgte Krampe-vogne, der spiller en stor rolle, når høsten af foder-afgrøder til bedriftens 600 malkekøer og opdræt skal håndteres

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..
Side 1 af 67 (1336 artikler)Prev1234567656667Next