bannerPos

Landmand sejrede i Højesteret

Skovgårdsvej over jernbanen skærer markerne midt over, og Højesteret har nu slået fast, at ekspropriationen af jorden var ulovlig.

Leif Christensen

18-09-2018 07:00
Martin Lund Madsen og Ny Endrupholm A/S fik medhold i, at vej ind over markerne er ulovligt anlagt
Højesteret har givet gårdejer Martin Lund Madsen og Ny Endrupholm A/S ret i, at der ikke var lovhjemmel til at ekspropriere hans jord ved Vejen for at kunne flytte en vej i forbindelse med elektrificering af jernbaneforbindelsen mellem Lunderskov og Esbjerg.
Taberne i sagen er Banedanmark og Vejen Kommune.
Dermed ligger vejen, Skovgårdsvej, nu på jord, som ejes af Ny Endrupholm A/S, og trafikken kører, som intet var hændt. Nu skal det vise sig, hvad der skal ske i sagen.
- Vi tager dommen til efterretning, og så må vi undersøge, hvilke muligheder, der er.
Sådan lyder den korte kommentar fra kommunens borgmester, Egon Fræhr (V), efter dommen.
 

En dyr sag

Der var ikke hjemmel til at ekspropriere jorden til at flytte broen de 900 meter ind til industrikvarteret. Broen skulle være placeret ved den nu fjernede bro.
Ejeren af jorden, Ny Endrupholm A/S, lagde sag an mod Banedanmark og fik medhold i byretten. Vestre Landsret afviste påstanden, men nu er sidste ord i sagen sagt - jorden er eksproprieret ulovligt.
Ud over at erklære ekspropriationen ulovlig, skal Banedanmark også betale sagsomkostningerne.
»I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Banedanmark inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 386.093,76 kr. til Ny Endrupholm A/S«, lyder det.
Dertil kommer, hvad der skal ske nu omkring vejen – om der kan skabes enighed om en handel mellem parterne, eller vejen skal brækkes op.
 

For vidtgående

Dommen går Banedanmark imod, men reelt var det Vejen Kommune, der ønskede vejen flyttet.
»Der var ikke hjemmel i elektrificeringsloven til ekspropriation til omlægning af vej«, lyder overskriften fra Højesteret.
Videre hedder det:
»Sagen angik, om der var hjemmel i elektrificeringslovens § 13 til at gennemføre ekspropriation af en ejendom i forbindelse med elektrificering af en jernbanestrækning.
Flertallet i Højesteret lagde til grund, at der var valgt et mere vidtgående projekt, end hvad der var nødvendigt for at gennemføre elektrificeringen af jernbanestrækningen, og at valget af projektet var sket for at imødekomme kommunens ønsker vedrørende trafikafviklingen i området.
Herefter fandt flertallet, at ekspropriationen ikke var gyldigt foretaget. Landsretten var kommet til et andet resultat.«
 

Horsens Dyrskue i dansk sommervejr

Solrig start på Horsens Dyrskue & Madmarked.

Operationel leasing kræver indblik i timetal og hektarer

For traktorer skal timebehovet generelt nærme sig 850-1.000 timer pr. år, før operationel leasing er interessant, mens der også ses eksempler på positive kalkulationer ved mindre timetal, vurderer DM&E Agro i en leasing-analyse.

Mælkeproducent i klemme i skrappe ammoniakregler

Landmand Gerard van Dolder ved Skærbæk vil gerne udvide sin malkebesætning – men skrappe ammoniakregler står i vejen. Forleden var folketingspolitikerne Hans Chrristian Schmidt (V) og Troels Ravn (S) på besøg, for at få syn for sagen

Børn skal leve som landmænd i sommerferien

Børn i Grindstedområdet kan smage på livet som landmand på Grindsted Landbrugsskole

100-årig er klar til 100 år mere

Senere på året er det 100 år siden, at det nuværende Grimme Skandinavien åbnede i Rødkærsbro. Det markeres torsdag og fredag.

Planteaften med høstteknik i korn og grovfoder

Temaet på dette års Planteaften på Ytteborg sætter fokus på, hvordan man opnår en stor høstkapacitet - men samtidig undgår spild.

Ubenyttede boringer beslaglægger masser af vand

Task Force Markvand går nu i offensiven for at få millioner af ubrugte kubikmeter vand frigivet til markvanding. Det drejer sig om - viser det sig - et meget stort antal boringer, som ikke benyttes, men som alligevel tæller med, når kommunerne ser på vandressourcerne i et givet område.

100-årige Grimme har stort fokus på kundepleje

Mange ting har ændret sig i de 100 år, det nuværende Grimme Skandinavien har eksisteret. Men kundeplejen er fortsat i højsædet.

Rammer generationsskifter som en hammer

Socialdemokratiet har bedyret, at de vil hæve gaveafgiften til 15 procent fra de nuværende 6 procent, ved overdragelse af familieejet virksomhed. Og det vil være en kæp i hjulet for familier, der står over for en overdragelse af virksomheden, lyder det fra ekspert.

Maskinudstilling på en ny måde

Horsens Dyrskue & Madmarked klar med nyt og mere tidssvarende koncept for maskinudstillere
Side 1 af 42 (831 artikler)Prev1234567404142Next