bannerPos

Presser på for at få ophævet datokrav for efterafgrøder

- Vi vil have datotyranniet ophævet. Styrelsen er simpelthen nødt til at kigge på fagligheden og ikke mindst virkeligheden, siger René Lund Hansen.
Skærpede efterafgrødekrav i den nye gødningslov skaber kæmpe problemer for de nordjyske landmænd. Agri Nord forsøger nu igen at få reglerne ændret.

Sidste år inviterede Agri Nord både Landbrug & Fødevarer og Seges til krisemøde i Agri Nord. Formålet var at advare mod den nye gødningslov, som pålægger de nordjyske landmænd ekstra hårde krav til efterafgrøder.

De nordjyske landmænd høster og sår som regel 7-14 dage senere end landmænd i resten af landet, og derfor er reglen om høst og etablering inden 20. august ofte svær at overholde.

Det blev umuligt at overholde i år, hvor det regnede stort set hele august måned.

- Reglerne blev jo desværre vedtaget, og allerede her i »År 1« ser vi kæmpe problemer, siger René Lund Hansen, der er formand for Agri Nord Planteavl.

I samarbejde med Agri Nords planteavlsafdeling vil han derfor rette henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

- Vi vil have datotyranniet ophævet. Styrelsen er simpelthen nødt til at kigge på fagligheden og ikke mindst virkeligheden, siger René Lund Hansen.

 

Skaber frustration og bekymring

René Lund Hansen får mange henvendelser fra kollegaer, der er ekstremt frustrerede over reglerne, som de umuligt har kunnet overholde.

At der er indført force majeure, altså ansvarsfraskrivelse, for etablering af MFO-afgrøder har ringe effekt.

- Vi har fire efterafgrødetyper, og kan vi ikke så MFO-afgrøder, så kan vi altså heller ikke så de andre, siger René Lund Hansen.

- Mine kollegaer og vores medlemmer i Agri Nord bekymrer sig mere over, hvilke sanktioner, de kan risikere på grund af efterafgrøderne, end de bekymrer sig over den våde høst. Det er bare ikke rimeligt, siger han.

De nordjyske landmænd risikerer både træk i hektarstøtten og bøder for den manglende etablering.

 

Differentierede krav

Det er ikke nok for nordjyderne, at kravene til etablering af efterafgrøder inden en bestemt dato fjernes.

Agri Nords chefkonsulent for planteavl, Flemming Floor Jensen, vil også have foretaget nærmere undersøgelser af de nordjyske afgrøders kvælstofoptag.

- Vi bør have mildere krav i forhold til etablering af efterafgrøder. Vores korn har 7-14 dages længere vækstperiode, og det bør være lig mindre udvaskning. Det, mener jeg, bør undersøges, siger han.

En ’Ørehænger’ i hegnet

Hvis du har levende hegn med gamle træer og døde stammer, så er det nu du kan være heldig at finde et interessant indspark til aftenens måltid.

Kosttilskud reddede Peter og køerne

- Jeg havde så ondt i mit knæ, at jeg ikke kunne komme ned i hug fortæller 62-årige Peter Aalbæk fra Holmsland v/ Ringkøbing der overvejede at sætte køerne ud i 2015.

Gårdbiogasanlæg bidrager til CO2-neutralt kvægbrug

Det batter tungt i klimaregnskabet for det økologiske kvægbrug, Kroghsminde, at et biogasanlæg laver strøm og afgasset gødning af gyllen fra bedriften selv og fire naboer.

- Udfordringer skal til åben diskussion

Der var vilje til smidigere sagsbehandling og en løsning på kreditudfordringer for LAG-midlerne, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) gæstede landsbytopmøde

Nye muligheder med ny Lawsonia-vaccine

MSD Animal Health lancerer nu en intramuskulær Lawsonia-vaccine, der giver mulighed for et fleksibelt og arbejdsbesparende vaccinationsprogram.

Novana-rapport bekymrer miljøminister

Nye tal fra årets NOVANA-rapport viser, at kvælstofudledning er på samme niveau som tidligere. Derudover er der flere fund af sprøjtemidler i drikkevand og grundvand.

Endnu bedre service fra Samson Agrolize

Den danske salgs- og serviceorganisation bag Samson gyllevogne og møgspredere, Samson Agrolize, justerer nu sin serviceorganisation i Danmark og opnår derved en endnu bedre dækning med specialiserede servicemedarbejdere og reservedelsadgang for sine kunder.

Ølgod Maskinforretning overtager importen af Claydon og får ny daglig leder

I 2016 købte Svend Aage Jensen og Kurt Eg fra Brørup Traktor- & Maskincenter ApS deres kollega Ølgod Maskinforretning og har siden drevet den som en selvstændig enhed med lokal ledelse af salg og service. Nu udvider man ejerkredsen med Steen Olesen, der samtidigt er ansat Steen Olesen som sælger og daglig leder af forretningen.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken og kommer med forslag til løsningsmuligheder.
Side 1 af 52 (1028 artikler)Prev1234567505152Next