bannerPos

Rentabel svampesprøjtning i roerne

Meldug i sukkerroer kan forebygges ved at tilsætte Thiopron til første Opera-behandling. Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Seges

Tekst og foto: Jørgen P. Jensen

Fagjournalist
04-04-2020 07:20
- For at styre sygdommene i roerne tilfredsstillende er det bedst at være på forkant med udviklingen, understreger Jesper Kystgaard, BASF, som fremhæver Opera som bedste middel til to splitsprøjtninger.

PLANTER Fra omkring den 20. marts har såningen af sukkerroer været i gang flere steder på en temmelig soltørret overflade med fugtig jord under – noget som kan give lidt udfordring med såbeddet.

Selv om roerne endnu ikke er kommet op, lyder anbefalingen allerede nu at planlægge de svampesprøjtninger i roerne, der i snart mange år har været meget rentable.

- Tidlig svampebehandling i roerne er af afgørende betydning, understreger konsulent Jesper Kystgaard fra BASF, der fortsætter:

- For at styre sygdommene i roerne tilfredsstillende er det bedst, at være på forkant med udviklingen. Første svampesprøjtning bør derfor udføres sidste uge i juli eller første uge i august, hvor vi typisk ser de første angreb af meldug, ramularia og kort efter rust.

Den opfølgende behandling udføres tre til fire uger efter den første sprøjtning, og den er også vigtig at time korrekt. Går der for lang tid mellem behandlingerne, får sygdommene fat igen, og det er svært at komme dem til livs.

Stabile merudbytter

Gennem efterhånden en årrække har svampemiddel Opera været det valgte middel i sukkerroer med stabile høje merudbytter til følge.

- Opera er den sikre løsning til beskyttelsen af sukkerroerne mod svampesygdommene, og har været det en del år. Opera må anvendes to gange pr. sæson og kan køres i en split og det skal udnyttes, siger Jesper Kystgard.

Det bekræftes af de seneste to års landsforsøg, hvor Opera fortsat ligger højt eller højest i økonomisk nettomerudbytte i forhold til kombinationer af andre svampemidler.

- Ligeledes har Comet-delen i Opera en AgCelence-effekt, der holder sukkerroerne mere grønne, forbedrer kvælstofudnyttelsen med tendens til et lavere amino-N indhold samt reducerer stresspåvirkninger i vækstsæsonen, påpeger Jesper Kystgaard.

- Landsforsøgene fra 2018 og 2019 viser, at det største opnåede nettomerudbytte af de godkendt midler er Opera med 2 x 0,5 liter pr. hektar. Tilsætning af fem liter Thiopron har yder øget merudbyttet af Opera løsningen. Der er opnået et signifikant og noget højere sukkerudbytte ved at anvende en delt Opera-løsning.

0

Svenningsens ændrer navn til Nellemann Machinery

I forbindelse med at tilbyde et højere specialiseringsniveau for kunderne ændrer maskinforretningen Svenningsens navn til Nellemann Machinery.

Skovejernes iver overstiger Folketingets bevillinger

Biodiversitet tager meget længere tid at frembringe, end politiker og andre folk tror, konstaterer skovfoged i HedeDanmark Leif Lauridsen.

Har kun skoven til låns

I skovbrug sår fædre, for at sønner kan høste. Sådan har også naturpleje i skoven flere generationer som tidsperspektiv.

Økologisk Landsforening laver 200 omlægningstjek om året

Hos Økologisk Landsforening laver man omkring 200 omlægningstjek om året. Henvendelserne kommer fra hele landet, ung som ældre og tæller alle typer produktioner.

Et omlægningstjek gav et realistisk billede af virkeligheden

Jane Willumsgaard og Søren Noes starter til oktober en omlægning af deres jord på Hjarnø. De er ikke landmænd, men har efter et omlægningstjek besluttet sig for at prøve kræfter med økologiske pluk selv-hindbær og maltbyg til ølproduktion.

Gourmet i gårdbutikken

Mellem 200 og 300 kunder gæster hver uge gårdbutikken på Gundestrup Mejeri og Bryggeri.

Hoff brygger øl på ostevalle

Gundestrup Mejeri og Bryghus har sit eget bryggerikoncept, hvor der brygges øl på valle fra osteproduktionen.

Mejerimand forelskede sig i en gammel dame

Den gamle dame er identisk med Gundestrup Mejeri og Bryggeri, hvor Jørgen Hoff i dag producerer 22 forskellige specialoste og 8 forskellige specialøl.

Landmænd bør være rustede til corona-udfordringer

Landbrugsrådgivning Syd opfordrer alle landmænd til at have en plan klar, så de kan håndtere 2020 udfordringerne uden, at hele læsset vælter.

Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.
Side 1 af 60 (1199 artikler)Prev1234567585960Next