bannerPos

Ukrudtsgræsser kan bekæmpes i sukkerroer

I nogle tilfælde kan agerrævehale også bekæmpes før såning af sukkerroer

Tekst og foto: Bo Secher

06-08-2020 08:52
Sukkerroer i sædskiftet giver gode muligheder for at bekæmpe genstridige ukrudtsgræsser.

Vintersæd og frøgræsmarker har medført, at mange landmænd kæmper med at kontrollere nogle genstridige ukrudtsgræsser. Det er særligt rajgræs, rævehale og væselhale, som gør livet surt for planteavlere og særligt frøavlere.

Særligt for agerrævehale og væselhale, men også rajgræs, gælder det, at sædskifte med forårssåede afgrøder er et af de kraftigste virkemidler. Agerrævehale spirer ikke så kraftigt om foråret, og forårsspiret væselhale sætter slet ikke frøstande. Så forårsfremspiringen i sig selv dæmper betydeligt en opformering. Kombineret med pløjning kan det reducere frøpuljen betydeligt.

Over 90 procent af en agerrævehales frø er døde efter to år på bunden af en plovfure, og også for væselhale er der god effekt af pløjning. I den sammenhæng er det kun en fordel, at sukkerroer kvitterer positivt for en pløjning.

Udover sædskifte og jordbehandling, giver sukkerroer mulighed for en kemisk bekæmpelse af græsukrudt med midlerne Focus Ultra eller Agil 100 EC. Og skulle den mulighed være forpasset, er der yderligere en mulighed for mekanisk bekæmpelse ved at radrense mellem rækkerne.

Weedviper virker

I England har man i de senere år fået oparbejdet meget store problemer med agerrævehale. Så store problemer, at man der har fundet god effekt af at behandle rævehale i hvede med en weedviper monteret på den almindelige marksprøjte.

Det vil også være muligt at benytte den teknik i sukkerroer. Blot er det vigtigt at man benytter en weedviper som ikke på noget tidspunkt rammer roerne. Hvis det er mindre pletter, vil det være en fordel at køre begge veje for at sikre bedst mulig effekt. Midlet Glyfonova 450 Plus er godkendt med denne metode til bekæmpelse af tidsler, skræpper og ukrudtsroer.

Som det fremgår, er der mange skud i bøssen mod græsukrudt, når sukkerroerne indgår i sædskiftet. Sukkerfabrikkerne tegner netop nu kontrakter for dyrkning af sukkerroer i 2021 og tegningen vil være åben frem til d. 14. august. Der er mulighed for at tegne 1, 3 eller femårige kontrakter på konkurrencedygtige vilkår. Se mere på www.sukkerroer.nu eller kontakt Agricentret.

0

Nye vogne sørger for foder til 600 malkekøer

Harehedegaard Mælkeproduktion mellem Hovborg og Starup valgte Krampe-vogne, der spiller en stor rolle, når høsten af foder-afgrøder til bedriftens 600 malkekøer og opdræt skal håndteres

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..
Side 1 af 67 (1336 artikler)Prev1234567656667Next