bannerPos

Forbruget af zink falder

Allerede i 2016 lancerede Seges Svineproduktion en handlingsplan med syv konkrete tiltag med det formål at finde løsninger til at nedbringe brugen af medicinsk zink til fravænnede grise. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
26-09-2019 07:25
Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

I juni 2017 vedtog EU-Kommissionen at brug af medicinsk zink til fravænnede grise skal udfases senest juni 2022. Men allerede i 2016 lancerede Seges Svineproduktion en handlingsplan med syv konkrete tiltag med det formål at finde løsninger til at nedbringe brugen af zink.
Alle initiativer fra handlingsplanen er gennemført og forbruget er siden 2016 faldet 136 tons zink/år.
- Det er selvfølgelig vigtigt, at vi som erhverv tager initiativ til at reducere brugen af hensyn til miljøet. Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at vi allerede har reduceret zinkforbruget en del. Men vi arbejder naturligvis videre – og senest i 2022, hvor medicinsk zink bliver taget af markedet – skal vi have fundet løsninger, der sikrer en god fravænning uden at velfærden påvirkes negativt i form af øget forekomst af diarré og anden sygdom, siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion.

Fortsætter arbejdet
I forlængelse af Handlingsplan 1 med at reducere zinkforbruget, blev Handlingsplan 2 lanceret sidste år. Her er 12 konkrete tiltag, som dels skal sikre et yderlig fald i det generelle zinkforbrug ligesom den skal give konkrete bud på, hvordan brug af medicinsk zink kan udfases.
Udover en række forsøg med alternativer til medicinsk zink afholdt Seges Svineproduktion i juni måned »Zero Zinc Summit«, som samlede eksperter fra 33 forskellige lande til over to dage at dele deres viden og erfaring. Konferencen har givet yderligere spor, der kan arbejdes videre med i forhold til at finde brugbare alternativer. Men det kommer til at tage tid.
- Som jeg tidligere har sagt, er der ikke noget »quick fix«. Men jeg tror på, at vi inden forbuddet træder i kraft i 2022 har en række anbefalinger til danske svineproducenter, som reducerer risikoen for udbrud af fravænningsdiarré, når der ikke længere må bruges medicinsk zink, siger Christian Fink Hansen.
Indholdet af zink i en ren smågrisegylle falder 71 procent, når der ikke længere må tildeles medicinsk zink. Det betyder, at der fra 2022 generelt forventes udbragt ca. 1 kg zink pr. ha, uafhængig af om det er gødning fra so-, smågrise- eller slagtegrisehold.
Bemærk at hvis en landmand ønsker at anvende et strøelsesprodukt, som har indhold af zink mm., så kræver det i henhold til miljøbeskyttelsesloven en særlig tilladelse fra kommunen. Det er altså landmanden selv, der står til ansvar for, at tilladelsen til at bruge strøprodukter med zink er på plads.

Tilnærmet balance
I august publicerede Aarhus Universitet en rapport, med en miljømæssig vurdering af zink-omsætningen på arealer, som over en årrække har fået tildelt gylle med et højt zinkindhold.
Årligt optager planterne 300-500 g zink pr. ha, som bortfjernes ved høst af afgrøderne. Desuden sker en ældningsproces på op til 400-500 g zink pr. år, hvor zink bindes i nogle komplekse metalliske strukturer, som gør at zinken ikke længere er et tilgængeligt plantenæringsstof. Derudover er i korte perioder, i forbindelse med jord-behandling og eventuelt gylleudbringning, målt relativ høje zinkkoncentration i drænvand, mens der i resten af året måles meget lave koncentrationer i drænvand.
- Når medicinsk zink er udfaset i senest 2022, forventer vi, at der på arealerne årligt tildeles ca. 1 kg zink pr. ha. Dermed tror vi på, at vi kan opnå en tilnærmet balance i forhold til koncentration i jorden, når man tager højde for ældningsfaktor og planternes optagelse, slutter Christian Fink Hansen.

Holstein rykker

Der var meget at glæde sig over for Dansk Holstein, da 420 racefolk deltog ved årsmødet på Fyn. Ifølge formand Kristian Nielsen står rekorderne nærmest i kø, blandt andet er en sortbroget ko fra Mors første danske ko, der passerede en livsydelse på 200.000 kilo mælk.

McCormick og Pöttinger sluppet løs ved markdemo

Egtved Maskinforretning var vært, da der forleden var inviteret til demodag ved Vejle. Her blev programmet af maskinforretningens McCormick-traktorer og Pöttinger markmaskiner og redskaber vist i aktion.

Plovmændene kom i jorden

På Hygum Hjemstavnsgård var der lejlighed til at opleve, hvordan der blev pløjet på bedstefars tid

Minister tror på grønnere EU-politik

Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplevede positive takter fra store EU-spillere, da han fremlagde det danske bud på en grønnere fælles landbrugspolitik i Helsinki.

Workshop: Vejen til støttetilsagn er hullet

Udfordringerne er stadig mange på vejen fra tilskudsordning til udbetaling af støttetilsagn. Det stod klart efter, at Landbrugsstyrelsen var vært for en workshop, der skulle sætte fokus på »Den gode udbetalingsanmodning« for nyligt.

Ny slagtesvinestald tredobler kapaciteten

Stor interesse for at se nyopført slagtesvinestald, da Johannes Kaasgaard inviterede indenfor ved åben stald på sin bedrift ”Skovlygaard” ved Skjern i Vestjylland – en stald, der giver kapacitet til tredobling af slagtesvineproduktionen.

Forening vil ruste landmænd til grundvandskamp

Agerskov i Sønderjylland er det andet stop, når Foreningen for Bæredygtig Grundvandbeskyttelse på en række møder vil lære landmænd de juridiske spilleregler, hvis deres jord bliver en del af en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Landmænd udnytter ikke støttetilsagn

Flere tilsagn om EU-støtte til miljøteknologi er gennem tiden ikke blevet udnyttet til at styrke dansk landbrug. Fødevareministeren og styrelsen lover, at nye løsningsmodeller er på vej.

L&F: Støtteordninger udfordres af bureaukrati

L&F og Seges mener, at reglerne for sagsbehandlingen af støtteordninger har været bøvlet. Landbrugsstyrelsen evaluerer løbende ordningerne, men holder fast i at have fokus på hurtig sagsbehandling.
Side 1 af 50 (993 artikler)Prev1234567484950Next