bannerPos

Bramgæs tog hele 1. slæt af årets græshøst

EU-parlamentsmedlem, Asger Christensen, (V), og partifællen, folketingsmedlem og tidligere minister Ulla Tørnæs blev præsenteret for problematikken omkring bramgæs i græsmarken hos landmand Ove Sidding Nielsen.
26-06-2020 10:07

Problemer med bramgæs bringes op på internationalt politisk niveau – forleden havde Sydvestjysk Landboforening inviteret to venstrepolitikere fra henholdsvis Folketinget og EU ud at se på skader i græs-afgrøder forårsaget af bramgæs hos vestjysk landmand, hvor gæssene direkte har påvirket høstudbyttet af græs

AFGRØDER Sydvestjysk Landboforening inviterede for nyligt folketingsmedlem og tidligere minister Ulla Tørnæs (V) og Europaparlamentsmedlem Asger Christensen (V) med ud på de arealer, hvor landmand Ove Sidding Nielsen har mistet hele 1. slæt på grund af tusindvis af bramgæs, der lander og spiser på hans arealer.

Og nu bliver problemerne med gæssene i kæmpe flokke i Vestjylland bragt op på internationalt niveau.

De to politikere lyttede til både Ove Sidding, formand for landboforeningen Niels Laursen, og planterådgiver Nicolai Smed Kjær, Sagro, der fortalte om de problemer gæssene skaber.

Ove Sidding Nielsen har oplevet, at problemet er kommet over de seneste 8 år. Tidligere var der ingen bramgæs på hans arealer. Men med en bestand, der er vokset efter en fredning tilbage i 1972, er tallet i dag anslået til 1,5 mio. og med en forventet årlig vækst på op til 15 procent.

- Gæssene er allerede et problem i dag for landmændene tæt ved kysten. Og vi frygter, at de bare vil rykke stadigt længere ind i landet, i takt med at der bliver flere, siger formand Niels Laursen. Han synes, fredningen af gæssene er fint, men påpeger, at der bør findes en løsning, så antallet kan holdes på et stabilt niveau.

Asger Christensen havde læst op på teksten omkring bramgæssene og kunne redegøre for, hvad årsagen til fredningen i sin tid var. I de arktiske egne, hvor fuglene yngler, havde den russiske landbefolkning i hungerperioder samlet masser af æg ind til madlavningen, hvilket jo naturligt begrænsede artens antal.

Så fredningen har på mange måder været en succes, men bramgåsen har udviklet sig fra at være en truet fugl til selv at udgøre en trussel.

 

Mulighed for at regulere

Bramgåsen er derfor i dag fredet under EU's fuglebeskyttelsesdirektiv, men der må skydes to om dagen i foråret (dog max. 20 om måneden) og 50 om dagen om efteråret. Begrænsningen om foråret skyldes, at tidsrummet principielt er i fuglenes yngle-sæson. Kun et fåtal af gæssene i det østlige Danmark yngler ganske her i landet, mens resten spiser sig store og stærke til at tage det sidste stræk mod nord.

Afskydningen har dog ifølge Niels Laursen ingen praktisk effekt, med det antal gæs der kommer. For selv om gæssene flygter ved skud, er det en stakket frist, før de vender tilbage – eller slår sig ned hos naboen. I foråret gør gæssene typisk også mere skade i marker med græs eller vintersæd, mens de om efteråret typisk slår sig ned i høstede majsmarker.

 

Flere lande har problemer

- Det skal klares på EU-niveau, siger Asger Christensen. Fredningen hører nemlig hjemme under EU's habitat-direktivet.  Han ser det som nødvendigt at se på, hvordan en regulering kan finde sted, og han er optimistisk i forhold til at få andre lande med.  Ikke mindst Holland har store udfordringer med bramgæssene, der her også udgør en fare for flytrafikken.

Reglerne om regulering er til gengæld et nationalt anliggende, som en implementering af EU-lovgivning, og det er her, Asger Christensen i første omgang mener, at der bør sættes ind.

Ulla Tørnæs vil desuden sideløbende tage sagen op med sit partis landbrugsordfører, Erling Bonnesen.

jba

0

LandboSyd åbner afdeling på Fyn

Der bliver nu hårdere konkurrence om både medarbejdere og rådgivningskunder på Fyn. Sønderjyske LandboSyd går nemlig nu i clinch med Velas og åbner kontor med fokus på økonomirådgivning på Fyn.

Byer og skov vokser, landbrugslandet skrumper

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Snitter måler græsudbytte til grovfoderlageret

SLF arbejder sammen med Seges og flere landboforeninger om at højne grovfoderproduktionen fra mark til lager. Landmand Eigil Miang ved Rødding deltager i projektet, og for få uger siden fik han snittet græs, der blev målt til brug for lagerregistrering.

Udstillere glæder sig til Agromek 2021

Blandt udstillere på næste års Agromek 2021 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene

Såmaskine med nye features

Kuhn fortsætter udviklingen af universalsåmaskinen Espro – senest med det nye system VistaFlow, der gør det lettere at styre og omstille såmaskinen til forskellige opgavetyper

To gange Axial Flow tog sig af vinterbyggen

Forleden blev to Case IH mejetærskere og en nyindkøbt sneglevogn startet op på markerne hos Pedersminde, hvor det i første omgang var vinterbyggen, der skulle i hus.

Vinterbyggen kom i hus ved Kolding

Hos Poul Christensen Maskinstation & Entreprenør kom den sidste af i alt 40 hektar vinterbyg i hus forleden, da der blev høstet i først Nr. Bjert ved Kolding og senere på dagen ved Troldkær nær Rødding

Dobbelt op på økologisk frugt og grønt

Det er især økologiske frugter og grøntsager, som fylder mere på danskernes grønnere tallerkener. Ifølge Danmarks Statistik er salget af økologisk frugt og grønt steget med 143 pct. i årene 2015-19.

Automatisk hurtigskift letter maskinførernes hverdag

EC-Oil, Engcons automatiske hurtigskiftsystem, gør i kombination med en tiltrotator og hydraulisk redskaber en stor forskel i maskinførerens hverdag, men også for gravebranchen generelt i form af øget effektivitet og sikkerhed. Fordele der har betydet, at Engcon har valgt at gøre EC-Oil tilgængeligt for så mange som muligt ved at gøre det til standard i forbindelse med køb af tiltrotator med DC2 styresystem og O-Safe hurtigskift medfølger EC-Oil.

Hvad vi lærte af Covid 19

Livestream, videomøder, rundvisning og selvstudie var nogle af de metoder, rådgivningsvirksomheden Sagro tyede til, da landet lukkede ned i forbindelse med corona-krisen
Side 1 af 64 (1271 artikler)Prev1234567626364Next