bannerPos

Generationsskifte – har du en plan?

Morten Pustelnik, virksomhedsøkonom, LandboSyd
27-10-2020 10:27

Et godt generationsskifte handler om mere end blot økonomi. Det skal også skabes klarhed, og de personlige forhold skal gennemarbejdes. De er fem vigtige trin, som man skal overveje før et generations- eller ejerskifte.

Af Morten Pustelnik, virksomhedsøkonom, LandboSyd

LANDBRUG Er du på vej ind i erhvervet som ejer af et landbrug eller skal du have solgt din landbrugsvirksomhed, så kræver begge dele en veldisponeret plan. Et generations- eller ejerskifte er ofte en af de vigtigste begivenheder i en virksomhedsejers liv – og det er samtidig en af de mest komplekse.

Der skal ske en afklaring i en lang række overvejelser; finansieringsforhold, prisforhold, ledelsesmæssige beslutninger, familiemæssige beslutninger, og ikke mindst skattemæssige forhold. Og det faktum, at generationsskiftet for både køber og sælger er så komplekst, kan være årsagen til, at man ofte kommer for sent i gang. Venter man længe nok, ja, så kommer planen af sig selv, men ikke nødvendigvis med dig som ejer ved roret.

 

Det handler om mere end penge

Hos LandboSyd kender vi betydningen af, at et generationsskifte ikke kun handler om køb eller salg af en virksomhed, men at det handler om mere end penge. Parternes individuelle behov, kombineret med dine familiemæssige forhold, er afgørende for et succesfuldt generationsskifte.

Nøglen til succes ligger også i rettidig omhu. Det gælder både ved generationsskifter og i andre disponeringer. Hvorfor det, kan du spørge? Svaret er, at en rettidige omhu kan give ro og fjerne støj fra dagligdagens vigtige beslutninger, og den gode planlægning er for mig en del af løsningen. Derfor skal man som ejer turde at lave en god plan tidligere, end jeg oplever er tilfældet i dag.

Det er dog vigtigt at huske, at som i alle andre strategiske beslutninger, kan kursen i et generationsskifte ændre sig undervejs.

 

Et springbræt for virksomheden

Måske er det tanken, at din landbrugsvirksomhed skal gå i arv i familien eller overdrages til tredjemand. Uanset er vores opfordring, at du bruger generationsskiftet som et strategisk greb i jagten på virksomhedens målsætninger.

Selve planlægningen af generationsskiftet kan bruges til at løfte virksomheden og dens udvikling. Du kan overveje, om nye kræfter, friske idéer eller andre kompetencer kan være et springbræt til at realisere nye mål i stalden eller marken, til implementering af nye forretningsområder eller vækstplaner.

 

De fem vigtige trin

Som nævnt er der mange overvejelser, der skal afklares. Som eksempel på nogle muligheder, som kan skabe gode rammer for et generationsskifte, men som kræver rettidig omhu er bl.a. successionsmulighed for medarbejder samt opsat vedligehold på bygninger eller evt. kommende bolig for sælger.

Så kommer vi til spørgsmålet: Er du klar til at løfte din virksomhed og bringe den sikkert videre? Er din virksomhed klar til et generationsskifte, og i hvilken retning du ønsker det sker?

Med udgangspunkt i virksomheden har jeg her opsummeret fem vigtige trin, som jeg altid anbefaler, at en ejerledet virksomhed gennemgår og afklarer, før planlægningen af et generationsskifte går mere detaljeret i gang.

1.     Skab et godt team omkring generationsskiftet.
Det kan for eksempel ske i form af en bestyrelse, et gårdråd eller en tovholder.

2.     Foretag en afklaring af de familieretlige behov/ønsker.
Det kan være udarbejdelse af testamenter, fremtidsfuldmagter ægtepagter m.m. samt drøftelse af boligforhold, økonomi og værdiansættelse af aktiverne. 

3.     Få afklaret kompetencer og kompetencebehov i forhold til målsætningen, og især krav i forhold til det hastigt stigende konkurrenceelement i branchen.

4.     Få overblik over virksomhedens økonomiske situation.
Skal der igangsættes nødvendige tiltag, før virksomheden er klar til generationsskiftet. Frasalg, investeringer, nødvendige optimeringer, medarbejder-rokeringer eller yderligere opkøb.  

5.     Udarbejd tidsplan og klare guidelines, så virksomhedens udvikling før og under generationsskiftet sikres, og planerne gøres operationelle.


 

Også for den kommende ejer

For en kommende ejer/køber af en landbrugsvirksomhed er det med samme vigtighed, som for virksomheden selv, at planlægningen og tiltagene før generationsskiftet er afgørende for succes.

For mig kan samme 5-trins guide anvendes, dog med lidt andre ord i de enkelte trin.

Skab et godt team. For en kommende køber er det ligeså afgørende, at man har et godt team omkring sig. Dette kan med fordel være en tæt sparringspartner, som kender ens styrker og i høj grad svagheder, én der tør udfordre ens kompetenceniveau, ideer og ikke mindst kan bistå med opbakning, når processen møder modgang.

Afklaring af familieretlige forhold er ligeså afgørende for køber. Når generationsskiftet først er effektueret, så kan mangel på familiemæssige sikringer, mål og ønsker være for sent at gøre noget ved.

Lav en kritisk analyse af dine kompetencer og lav et detaljeret mål for yderligere kompetenceløft.

Få overblik over de økonomiske forhold, mulighederne for succession, gældsbrev eller inddragelse af investor.

Udarbejd tidsplan og klare guidelines.

 

Gode muligheder for generationsskifte

For mig er det givet, at der indenfor landbruget er gode muligheder for at gennemføre et generationsskifte. Traditionelt har vi mange gode redskaber i vores værktøjskasse, som kan benyttes i forhold til den enkelte sag og dens muligheder. Samtidig er der i den seneste tid opstået en, for nogle, unik mulighed for inddragelse af investorer med interesse i landbruget. Kombineret med de mange traditionelle muligheder giver det nogle gode muligheder for, at virksomhedens generationsskifte kan gennemføres.

Indrømmet - det kan virke som en provokation at sige, at der er gode muligheder for virksomhedernes generationsskifte, når selvsamme emne ofte bliver omtalt som branchen største udfordring.

Kan udfordringen skyldes, at landbruget, rådgivningen m.fl. har været for snæversynet? Har vi ladet os styre af gamle paradigmer og troen på, at selvejet er det eneste rigtige? Hvorfor ikke udvide horisonten og afsøge nye muligheder?

Et godt generationsskifte handler nemlig om mere end blot økonomi.

0

Husdyrauktion – nu med afstand og mundbind

Corona-restriktioner på Husdyrauktionen i Brørup. I lighed med krav om brug af mundbind i butikker og butikscentre, er der indført krav om brug af mundbind ved ophold i alle indendørs haller tilknyttet Brørup Husdyrauktion.

Venstre: - Den grønneste landbrugsreform nogensinde

Nye økoordninger kan fremme nye udviklingsmuligheder for dansk landbrug, siger V-parlamentsmedlem Asger Christensen.

Økologisk Landsforening: - Bedre end den gamle landbrugsstøtteordning

Nye regler om økoordninger for landbrugsstøtten belønner indsatser for fælles samfundsgoder for alle EU’s borgere, siger politisk chef i ØL, Sybille Kyed.

Støjberg tvivler på demonstrationerne gør indtryk på Mette Frederiksen

- Den magtarrogance, vi ser i øjeblikket, den bliver vi simpelthen nødt til at sætte ind over for, pointerede Inger Støjberg fra Venstre kort før hun talte i Aarhus lørdag eftermiddag.

Stor opbakning til Aarhus-demonstration

Både landbrug, borgere og politikere bakkede massivt op om lørdagens store traktordemonstration i Aarhus, der var et forsvar for grundloven og en klar protest mod regeringen og statsminister Mette Frederiksen omkring minkhåndteringen

Fokus på kvægbedriftens miljøindsats

Hvordan ser dit landbrugs miljøindsats ud i forhold til andre landbrug der ligner dig? Landbruget er under forandring - og de centrale aktører efterspørger andre og flere informationer end dem, som du typiske har været målt på som landmand, og hvor ikke mindst kvægproducenterne bør være ekstra opmærksomme

Mindre ammoniakudledning fra malkekøer og slagtesvin

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer har indgået frivillige aftaler med mål om at nedbringe ammoniakudledningen fra landbruget – herunder kvægbruget

Hønsehold i vinterkulden

Ifølge Velas, er der ingen grund til at bekymre sig om kolde hønsefødder i de kolde vintermåneder.

Brødre-trio er både familie og kolleger inden for grovvarer

Jens, Kjeld og Hans Lund har hver især gjort karriere inden for grovvarebranchen. I dag er alle tre brødre ansat i Vestjyllands Andel.

Kyllingerne indtager skoven

Skovkyllinger er et koncept, der lige så stille vinder frem i Danmark. Og produktionsformen har flere fordele for både kyllingerne og klimaet
Side 1 af 74 (1474 artikler)Prev1234567727374Next