bannerPos

Vejen til egen gård kræver økonomi og kompetencer

Omkring 180 unge – heraf mange landbrugsskoleelever fra både Grindsted Landbrugsskole og andre landbrugsskoler, havde fundet vej til mødet.

Tekst og foto: John Ankersen

Redaktør, LandbrugSyd
03-04-2019 08:10
Landbruget skriger på generationsskifte og unge, der vil etablere sig i erhvervet. Men der kan være langt fra drøm til virkelighed – og det kræver både kompetence, tålmodighed og ikke mindst masser af økonomi, lød nogle af budskaberne, da 180 unge var samlet på Grindsted Landbrugsskole til en aften om fremtidens landbrug

Stigende verdensbefolkning, og for en stor dels vedkommende, både rigere og mere købedygtige indbyggere i store dele af verden.

Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, er ikke i tvivl – der vil både i dag og årene der kommer, være brug for et stærkt landbrug og fødevaresektor i Danmark – og dermed for de mange unge, der måtte ønske at gå ind i landbrugserhvervet.

- Efterspørgslen efter fødevarer stiger globalt, og det giver mulighed for dansk landbrug, lød budskabet fra Martin Merrild, til de omkring 180 unge, heraf mange landbrugsskoleelever, der onsdag aften var mødt op til et møde om fremtidens landbrug, arrangeret af Jysk Landbrug og LandboUngdom med støtte fra Niels Peter ÆrøFonden.

Og det er især den globale udvikling med stadigt flere mennesker på kloden, og stærkt stigende velstand – især blandt forbrugerne i Asien, at Martin Merrild ser potentialet. Og der med fremtiden for unge, der vil etablere sig med landbrug i Danmark.

-  Der er brug for et generationsskifte - vi har et aldersskævt landbrug og vi har brug for unge landmænd, fastslog Martin Merrild.

 

”Den grønne slagter” fra banken

Der blev trukket på smilebåndet, da mødets ordstyrer, Jysk Landbrugs formand H.C. Gæmelke, præsenterede en af aftenens andre indlægsholdere, Michael Haahr Andersen, der er afdelingsdirektør i Jyske Bank Landbrug Syd, Vejle.

For med den gemytlige præsentation som ”Den grønne slagter”, var tonen ligesom slået an.

Og herfra greb Michael Haahr Andersen bolden, og gav sit bud fra sidelinjen omkring fremtiden for unge med ønske om at etablere sig som selvstændige inden for landbruget.

-  Det koster penge at træffe de forkerte beslutninger. Det kræver styring og ledelseserfaring, som man ikke har som ung, konstaterede Michael Haahr Andersen, der blandt sine råd, gav ét om at få lavet etableringsråd inde n gårdkøb og ikke vente til efter etablering med gårdråd.

Og så handler det, ifølge Michael Haahr Andersen, heller ikke om at være så ung som mulig, når man etablerer sig:

-  Få samlet noget livserfaring inden etablering. Det kan være bedre at etablere sig som selvstændig som 35-årig i stedet for som 25-årig.

 

Ledelse og økonomi

Stigende fokus på ledelse og HR og ikke mindst en økonomi, der kan holde på sigt. Landbrugsbedrifterne er blevet større, samtidig med at adgangen til lån og finansiering er blevet strammet gevaldigt op i kølvandet på finanskrisen.

-  Ledelse er noget af det vigtigste overhovedet, konstaterede Michael Haahr Andersen, der opfordrer de unge til prøve ledelse og ansvar af i eksempelvis landbrugets egne organisationer og foreninger.

- Så har I prøvet det af, og der er et stigende fokus på HR i landbruget, lød det fra Michael Haahr Andersen.

Omkring økonomien og bankens kreditvurdering omkring nyetableringer i landbruget, er det især bytteforhold og egenkapital i forhold til den stiftede gæld, som Michael Haahr Andersen fremhæver som vigtige faktorer.

-  Banken stiller større krav til jer i dag, end for 15 – 20 år siden. Vær derfor ”aller-helvedes kritiske” med den bedrift, I har fået fat på. Får I købt for dyrt, er gælden dér, fastslog Michael Haahr Andersen.

Pas på gælden

Michael Haahr Andersen havde et både billigere og lettere alternativ, som de unge kunne overveje på vejen mod at blive selvstændige:

-  Lej jer ind i starten, det giver mulighed senere hen.

Og for de, der går med drømmen om at købe egen går var rådet fra Michael Haahr Andersen, især omkring egenkapital:

-  Sørg for at have den nødvendige egenkapital til rådighed – enten egen, tidligere ejer eller via en investor. Ofte får jeg etableringsplaner i hånden uden egenkapital. Men når der ikke er opsparing at stå imod med, og man skal til at leve af bankens eller andres penge, er der en stor risiko for, at banken siger nej.

Og Michael Haahr Andersen havde hér endnu et råd til de unge:

-  Prøv at alliere jer med en ældre veletableret landmand. Kan I ikke få ham overbevist med en business case, kan I heller ikke overbevise os i banken.

Og det er især stor gæld, som Michael Haahr Andersen ser som den helt store hurdle og risikofaktor for unge nyetablerede landmænd:

-  mange af de landbrug, der lukker nu er unge gode fyre, der etablerede sig for 4 – 5 år siden, men startede op med for meget gæld.

0

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..

Vi skal dele masser af data

Hos svineproduktionen Håstrupgård i trekantområdet vægter man driftssikkerhed og økonomi, og her har man valgt Jysk IT i Billund til at løse opgaven
Side 1 af 67 (1335 artikler)Prev1234567656667Next