bannerPos

Borgmester besøgte gødningsfirma

Produktchef Allan Holm Nielsen fortalte engageret om Flex Fertilizers bladgødninger til Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A), da de fredag i forrige uge indviede Flex Fertilizers nyeste blandeanlæg.

Tekst og foto: Henriette Lemvig

Fagjournalist
04-12-2019 15:03
Med en forventning om at kunne udnytte gødningen bedre ved brug af bladgødninger, indviede Odenses borgmester Flex Fertilizers nyeste generation blandeanlæg, der er blevet mere brugervenligt og lettere at håndtere.

Fredag i forrige uge lancerede Flex Fertilizer i Odense den nyeste generation af deres blandeanlæg til fremstilling af flydende gødninger til bladgødskning.

Samtidig benyttede firmaet lejligheden til at fortælle - blandt andet til byens borgmester Peter Rahbæk Juel (A) - om de muligheder, teknologien giver for at optimere inden for miljø og klima og spare store mængder næringsstoffer og klimagasser.

- Det er nøglen til fremtidens plantegødskning, lød det fra produktchef Allan Holm Nielsen, der fremhævede kvælstoftab, lattergasdannelse og fosforminimering som de tre problemstillinger, Flex Fertilizer har brugt de sidste fem år på at finde løsninger til at minimere.

- Alle tre problemstillinger løses lettest og mest elegant ved at bruge bladgødninger, sagde han og fremhævede, at gødningen på den måde undgår at komme i jorden, hvor netop omdannelse til ammoniak, frit kvælstof eller lattergas gør, at der er risiko for, at kvælstoffet ikke udnyttes.

Gave til miljøet

- Gødningssystemet er testet i diverse afprøvninger hos landmænd, konsulenter og rådgivere i Danmark, Tyskland, England, og Norge i de seneste fire år. Her har forsøg med »fuld bladgødskning«, så snart der er et blad at arbejde med, vist store besparelser på kvælstof og fosfor, lød det fra landbrugskonsulent hos Flex Fertilizer Jan Fischer Jensen.

- Op til 50 procent mindre kvælstof har forsøg i Norge og Tyskland peget på – i Danmark er vi dog mere forsigtig. På grund af vores kvælstofkvoter er danske landmænd allerede mere kvælstofeffektive, så der forventes besparelsen snarere at lande omkring 30 procent, sagde han, dog uden at fremlægge dokumentation i form af forsøgsresultater.

- Det er jo en helt ny måde at tænke gødskning på, sagde produktchefen. I stedet for at tildele al gødningen i en til to omgange tidligt i foråret, bruger man mindre mængder løbende. Det har ydermere den store fordel, at risikoen for udvaskning, selv hvis man skulle ramme jorden en smule, er meget mindre. Og man stresser planterne mindre. Det betyder for eksempel, at risikoen for svampeangreb ser ud til at blive mindre – det peger forsøgene i Tyskland i hvert fald på. Så måske er der tilmed en gevinst på den konto også, fremhævede Allan Holm Nielsen.

 

Landboformand: Væk er fagligheden og de brede forlig

Landbruget er blevet syndebuk, og jeg frygter, at de politiske venner forsvinder. Men vi vil ikke være syndebuk, men en del af løsningen, siger formand for LandboSyd, Mogens Dall.

Ølgod Maskinforretning bliver BvL-forhandler

Fra årsskiftet er Ølgod Maskinforretning blevet BvL-forhandler og skal i tæt samarbejde med den tyske producents nordiske salgsansvarlige, Flemming Hyldgaard, varetage salgs- og servicearbejdet med fokus på et område, der afgrænses fra Grindsted og Billund i øst til Varde i syd og Nr. Nebel i nord. Der har tidligere været en forhandler i området, så der findes allerede mange BvL-vogne på de kanter. Det bliver nu Ølgod Maskinforretnings opgave at servicere de eksisterende kunder og sørge for, at der kommer endnu flere vogne ud at køre.

Traktordemonstration mod minister igang

Cirka 300 traktorer er mandag formiddag kørt op foran Gråsten Landbrugsskole. De møder miljøminister Lea Wermelin, der i eftermiddag lægger vejen forbi

Lodsejere får lille sejr over Energinet

Energinet skal give lodsejerne fra Stenderuphalvøen-initiativet aktindsigt i, hvilke lodsejere der bliver berørt af Baltic Pipe-byggeriet. Det havde Energinet ellers i flere omgange afvist.

EU-støtte til regntag sikrede frugtplantages afsætning

Ægteparret Susanne Hansen og Anders Lindgård sprang for 12 år siden ud som frugtplantageejere med »Kysøko« ved Næstved, der blandt andet leverer æbler til restauranten Noma. Frugtrejsen har de fået EU-støttemidler til. Det har sikret firmaets bundlinje.

Har fortrudt EU-støttet investering

Anders Lindgård klapper langt fra i hænderne over al landbrugsstøtte fra EU.

Økologimøde med fokus på gødskning, næringsstoffer og biomasse

LHN inviterer sammen med Seges til økologimøde onsdag den 8. januar i Tinglev. Blandt emnerne er gødskning, recirkulering af næringsstoffer, biomasse og markedssituationen for økologi.

Sydjyske kommuner og landbrugsorganisationer i fælles indsats for vandmiljøet

De jyske Lillebælts-kommuner og landbrugets organisationer vil arbejde sammen om at levere vådområder og minivådområder. Opgaven er svær, men samarbejde og løbende dialog skal være vejen frem.

Landbrugsstyrelsen afviser auktionsprincip for landbrugstilskud

- Ideen om auktionsprincippet lyder i teorien interessant, men er vanskelig at føre ud i praksis, udtaler enhedschef i Landbrugsstyrelsen Per Faurholt Ahle.

- Tilskudsmodellen fungerer faktisk godt

Et auktionsprincip vil være for bureaukratisk at administrere og for bøvlet at søge for landmændene, siger sektorchef for økologi, Kirsten Lund Jensen.
Side 1 af 55 (1093 artikler)Prev1234567535455Next