bannerPos

Ny skov kan handle om både naturpleje og økonomi

Søren Paludan, (tv), og Niels-Peter Melgaard Nielsen, (th) ved skovrejsningsprojektet forleden, som det tager sig ud hér i 2020. Privatfoto
14-08-2020 07:29

Stadigt flere får øjnene op for mulighederne i skovrejsning på landejendommen. Og det er nu der skal søges, hvis man vil have del i dette års tilskud til skovrejsning, lyder det fra landskabskonsulent Søren Paludan, der har specialiseret sig i skovrejsning i hele landet.

SKOVREJSNING For nogle handler det om natur og oplevelse – for andre om ejendomsværdi og produktionsskov. Der er mange muligheder og motiver for skovrejsning.

Uanset hvad, er der igen i år mulighed for at søge tilskud til skovrejsning, hvor der i 2020 er afsat en pulje på 70 millioner kroner, der kan søges, og hvor der kan opnås tilskud på 32.000 kroner pr. hektar løvskov og skovbryn, og 16.000 kroner per hektar nåletræer.

Samtidig er det ved at være sidste udkald, hvis man ønsker at søge tilskud i år, da fristen udløber den 20. september.

-  Der skal foreligge en VVM-godkendelse inden der søges og det tager tid, derfor skal man ansøge nu, hvis man vil søge om tilskuddet, fastslår Søren Paludan, Paludan Landskabskonsulent, der har specialiseret sig inden for skovrejsning.

Dyreliv og ejendomsværdi

Niels-Peter Melgaard Nielsen er en af de, der har fået tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov og natur. Tilbage i 2017 tog han nemlig en beslutning omkring en del af sin landbrugsjord ved landejendommen i Aidt nær Thorsø i Østjylland.

-  Jeg havde noget jord, hvor forpagtningen ophørte, forklarer Niels-Peter Melgaard Nielsen, og tilføjer, at det især var to faktorer han vægtede i den forbindelse:

-  Jeg ville gerne have noget skov af hensyn til dyrelivet, og samtidig forbedre salgsprisen for ejendommen.

Og det blev netop Søren Paludan, der fik opgaven med at planlægge og gennemføre projektet, som Niels Peter selv renholdt det første år, mens Søren Paludan har taget over de efterfølgende år – og den vedligeholdelse af skoven, der skulle til.

-  Jeg holder øje med hvis eksempelvis træerne er gået ud, forklarer Søren Paludan, der vurderer, at det blot har været tilfældet for omkring 100 af de i alt omkring 12.000 planter, der er blevet etableret på Niels-Peter Melgaard Nielsens skovrejsningsareal.

Skovrejsningsarealet hos Niels-Peter Melgaard Nielsens landejendom består af knapt fire hektar fordelt på skovbryn samt tre skovarealer med forskellig slags skov. Èt med bøg og lærk, ét med spidsløn, rødeg, kirsebær og hassel og ét med eg, skovbøg, skovfyr, lind og hassel. Undervejs er ti æbletræer også kommet til.

Søren Paludan fortæller, at projektet hos Niels-Peter Melgaard blot er et eksempel på baggrund og formål med en skovrejsning. Det kan nemlig også handle om etablering af en produktionsskov og jagt, som han også har kunder, der har fået etableret.

Se mere på www.paludan.com.

0

Nye vogne sørger for foder til 600 malkekøer

Harehedegaard Mælkeproduktion mellem Hovborg og Starup valgte Krampe-vogne, der spiller en stor rolle, når høsten af foder-afgrøder til bedriftens 600 malkekøer og opdræt skal håndteres

CAP-reformen ventes først i kraft fra 2023

Danske landmænd får nedsat deres grundbetaling fra i 2021, også selvom det trækker længere ud med aftalen om en ny programperiode for EU’s landbrugspolitik.

Landbrugsskole startede nyt skoleår med nye traktorer

Et nyt skoleår er startet på Kjærgård Landbrugsskole ved Bramming, hvor 40 unge landbrugsinteresserede netop er startet på grundforløbet. Derfor var der også elevopløb, da A.P. Jørgensen leverede to nye Claas-traktorer til skolen.

LDM retter skarp kritik mod Arla

Det skuffer Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM), at Arlas overskud ikke kommer producenterne til gavn.

Arla øger omsætning og indtjening i første halvår

Trods corona-krisen kommer Arla ud af første halvår med en øget omsætning og indtjening sammenlignet med sidste år.

Valtra og Valtec inviterer til traktordemonstration

På torsdag den 17. september inviterer Valtra og Valtec til traktordemonstration ved Toftlund.

Grundlæggende uenighed om grundbetalingen til landmændene

Landbrug & Fødevarer vil have begrænset indhug i grundbetalingen mest muligt. Økologisk Landsforening ønsker den helt afskaffet til fordel for grønne belønningsordninger.

Har du en værdig sparringspartner til dine handler og finansiering?

I takt med, at landbrugene bliver større og der samtidig er en voksende volatilitet i de priser, som vi køber og sælger produkter til, er det ekstremt vigtigt med en sparringspartner, du har tillid til. Den økonomiske bundlinje er din løn, og bliver naturligt påvirket af gode og dårlige beslutninger - og at være landmand, indkøbs- og salgschef samt bankmand på samme tid, er der vel dårligt nogle, der kan påtage sig med succes.

Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..
Side 1 af 67 (1336 artikler)Prev1234567656667Next